Zink

Stofnaam
Zink
Merknaam
Wilzin
ATC code
A16AX05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Het actieve deel is zink, dat de intestinale absorptie van koper uit het voedsel en van endogeen uitgescheiden koper blokkeert. Zink induceert de productie van metallothioneïne in de enterocyt. Dit eiwit bindt koper waardoor dit niet in bloed terechtkomt. Het gebonden koper wordt via de feces geëlimineerd.

 

Farmacokinetiek bij kinderen

Absorptie: in de dunne darm, wordt vertraagd door veel bestanddelen uit voedsel. Biologische beschikbaarheid = ca. 7%.  Opslag met name in de lever. Eliminatie: voornamelijk via de feces, verder voor een klein deel via urine en transpiratie. 
T1/2 = ca. 1 uur.

 

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ziekte van Wilson:
1-5 jaar: 2 dd 84 mg zinkacetaat (=25 mg Zn)
6-16 jaar (< 57 kg): 3 dd 84 mg zinkacetaat (=25 mg Zn)
> 16 jaar of > 57 kg: 3 dd 168 mg zinkacetaat (=50 mg Zn)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als acetaatdihydraat) 25 mg en 50 mg.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

M. Wilson
 • Oraal
  • 1 jaar tot 6 jaar
   [1]
   • 50 mg/dag in 2 doses.
  • ≥ 6 jaar en < 57 kg
   [1]
   • 75 mg/dag in 3 doses.
  • ≥ 6 jaar en ≥ 57 kg
   [1]
   • 150 mg/dag in 3 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): Maagirritatie (vooral bij de eerste ochtenddosis, verdwijnt na een aantal behandeldagen), verhoging van amylase, lipase en alkalische fosfatase.

Soms (0,1-1%): sideroblastaire anemie, leukopenie. Onderscheid moet worden gemaakt met hemolytische anemie die gewoonlijk optreedt bij een ongecontroleerde ziekte van Wilson. 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen die geen capsules kunnen doorslikken, dienen zij geopend en de inhoud in wat water opgelost te worden (mogelijk met suiker of siroop gezoet water).

Wilzin moet tenminste 1 uur vóór, of 2-3 uur na het eten op een lege maag worden ingenomen. In het geval van gastrische intolerantie die vaak optreedt bij de ochtenddosis, kan deze dosis worden uitgesteld tot halverwege de ochtend, tussen ontbijt en lunch. Het is ook mogelijk Wilzin met wat proteïne te nemen, zoals vlees

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De behandeling beginnen onder toezicht van een arts die ervaring heeft met het behandelen van de ziekte van Wilson. Zinkacetaat wordt afgeraden als aanvangstherapie van symptomatische patiënten vanwege de aanvankelijk trage werking; begin met een chelatiemiddel, eventueel in combinatie met zinkacetaat. Zodra de koperspiegels onder de toxische drempels zijn en de patiënt klinisch stabiel is kan onderhoudsbehandeling met zinkacetaat worden overwogen. In het begin van de behandeling kan klinische verslechtering optreden, net als bij chelatiemiddelen. Dan wordt verandering van therapie geadviseerd.

Wees voorzichtig bij het overschakelen van een chelatiemiddel bij patiënten met portale hypertensie; leverdecompensatie en geavanceerde portale hypertensie kunnen het gevolg zijn.

Bij overbehandeling kan koperdeficiëntie, met als vroege verschijnselen anemie en/of leukopenie, optreden en verlaging van de HDL-cholesterolspiegel. Met name bij kinderen en zwangere vrouwen kan koperdeficiëntie schadelijk zijn, de urinekoperniveau's dienen bij deze patiënten iets boven de bovenlimiet van normaal of in het hoge normale bereik te liggen. Bij sensorische en motorische verschijnselen bedacht zijn op myeloneuropathie als gevolg van koperdeficiëntie.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: de absorptie van chinolonen, eltrombopag en tetracyclines kan afnemen bij gelijktijdig oraal gebruik. Het chinolon moet ten minste 4 uur vóór het zinkzout worden ingenomen, eltrombopag ten minste 2 uur ervoor of 4 uur erna, het tetracycline ten minste 2 uur ervoor of 4 uur erna.
Niet beoordeeld: de absorptie van zink kan afnemen door calcium en fosforbevattende verbindingen.
Bij combinatie van zink met ijzer kan de absorptie van beide stoffen afnemen.
Chelatoren, zoals penicillamine en triëntine, binden zink in geringe mate, waardoor de effectiviteit van beide stoffen enigszins afneemt. Hierdoor neemt de uitscheiding van koper met de feces af en neemt de uitscheiding met de urine toe. Aanbevolen wordt de middelen met een tussenpoos van ten minste 1 uur in te nemen.

OVERIGE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOZUREN EN AFGELEIDE VERBINDINGEN

Betaine

Cystadane, Amversio
A16AA06

Carglumaatzuur

Carbaglu, Ucedane
A16AA05

Levocarnitine

Carnitene
A16AA01

Mercaptamine

Cystagon
A16AA04
ENZYMEN

Agalsidase alfa

Replagal
A16AB03

Agalsidase beta

Fabrazyme
A16AB04
A16AB07

Asfotase alfa

Strensiq
A16AB13

Cerliponase alfa

Brineura
A16AB17

Galsulfase

Naglazyme
A16AB08

Idursulfase

Elaprase
A16AB09

Laronidase

Aldurazyme
A16AB05
A16AB10
DIVERSE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

Fenylboterzuur

Ammonaps, Pheburane
A16AX03
A16AX09

Lumasiran

Oxlumo
A16AX18

Miglustat

Zavesca
A16AX06
A16AX

Nitisinon NTBC

Orfadin
A16AX04

Sapropterine

Kuvan
A16AX07

Teduglutide

Revestive
A16AX08

Triëntine

Cuprior; Cufence
A16AX12

Referenties

 1. Orphan Europe SARL, SPC Wilzin (EU/1/04/286/002) Rev 11; 14-06-2019, www.ema.europa.eu
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 23 jun 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 sept 2021

Wijzigingen

 • 29 oktober 2020 14:39: De monografie is gewijzigd om beter het verschil aan te duiden tussen zinacetaat en zink. De wilzin tabletten bevatten 25 mg zink wat overeenkomt met 84 mg zinkacetaat.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering