Glycerolfenylbutyraat

Stofnaam
Glycerolfenylbutyraat
Merknaam
Ravicti
ATC code
A16AX09

Glycerolfenylbutyraat

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Glycerolfenylbutyraat wordt door pancreaslipasen gehydrolyseerd tot fenylbutyraat (fenylboterzuur) en glycerol. Fenylbutyraat wordt door bèta-oxidatie omgezet in fenylacetaat (fenylazijnzuur), het actieve deel van glycerolfenylbutyraat. Conjugatie van fenylacetaat aan glutamine leidt tot de vorming van fenylacetylglutamine dat wordt uitgescheiden met de urine. Fenylacetylglutamine is op moleculair vlak vergelijkbaar met ureum, beide bevatten twee stikstofatomen. Op deze manier wordt een alternatieve route voor stikstofuitscheiding geboden.

Farmacokinetiek bij kinderen

  < 2 jaar 3-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar
PAA klaring (l/uur) 7,1 10,9 16,4 24,4

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Chronische ureumcyclusstoornissen:
0-18 jaar:
BSA < 1,3 m2:
9,4 g/m2/dag
BSA ≥ 1,3 m2:
8 g/m2/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 1,1 g/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Chronische ureumcyclusstoornissen
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Kinderen die niet eerder zijn behandeld met fenylbutyraat:
    Dosering op basis van lichaamsoppervlak (BSA):
    < 1,3 m2: 9,4 g/m2/dag in 3-6 doses na elke voedselinname
    ≥ 1,3 m2: 8 g/m2/dag in 3-6 doses na elke voedselinname

    Bij overschakeling van fenylboterzuur naar glycerolfenylbutyraat:

    • bij gebruik fenylboterzuur tabletten: startdosis glycerolfenylbutyraat = 0,86 x dosis fenylboterzuur
    • bij gebruik fenylboterzuur granulaat: startdosis glycerolfenylbutyraat = 0,81 x dosis fenylboterzuur

    Bij overschakeling van natriumfenylacetaat/natriumbenzoaat naar glycerolfenylbutyraat:
    start: 9,4-12,4 g/m2/dag, waarbij:

    • Stap 1: 100% van de dosis natriumfenylacetaat/natriumbenzoaat en 50% van dosis glycerolfenylbutyraat gedurende 4-8 uur
    • Stap 2: 50% van de dosis natriumfenylacetaat/natriumbenzoaat en 100% van dosis glycerolfenylbutyraat gedurende 4-8 uur
    • Stap 3: stop natriumfenylacetaat/natriumbenzoaat en 100% van dosis glycerolfenylbutyraat gedurende 4-8 uur
   • Dagelijkse dosis aanpassen op basis van restcapaciteit ureumsynthese, eiwittolerantie, dagelijkse eiwitbehoefte, plasma ammoniak spiegel, urinair fenylacetylglutamine, fenylacetaat- en fenylacetylglutaminespiegel.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

 < 2 maanden: anemie, trombocytose, hypofagie, gastro-oesofageale reflux, diarree, obstipatie, flatulentie, huiduitslag, daling aminozuurspiegel, stijging leverenzymwaarden (transaminasen, γ-GT).

> 2 maanden tot 2 jaar: obstipatie, diarree, huiduitslag, eczeem, nagelrichels.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): verandering in eetlust, voedselaversie. Duizeligheid, hoofdpijn, tremoren. Oraal ongemak, misselijkheid, braken, kokhalzen, dyspepsie, buikpijn, opgezette buik, flatulentie, obstipatie, diarree. Abnormale lichaamsgeur, acne. Metrorragie. Vermoeidheid, perifeer oedeem. Stijging van ASAT en ALAT, toegenomen anion gap, afname lymfocytenaantal, daling vitamine D-concentratie.

Soms (0,1-1%): gastro-intestinale virale infectie. Hypothyroïdie. Hypoalbuminemie, hypokaliëmie. Dysgeusie, lethargie, paresthesie, psychomotorische hyperactiviteit, slaperigheid, spraakstoornis. Verwardheid, gedeprimeerde stemming. Ventriculaire aritmie. Opvliegers. Dysfonie, epistaxis, verstopte neus, orofaryngeale pijn, irritatie van de keel. Droge mond, oprispingen, stomatitis, verandering in ontlasting, pijnlijke stoelgang, steatorroe. Galblaaspijn, blaaspijn. Alopecia, hyperhidrose, jeukende huiduitslag. Rugpijn, zwelling van de gewrichten, spierspasmen, pijn in de ledematen, fasciitis plantaris. Amenorroe, onregelmatige menstruatie. Gewichtsverandering, koorts. Stijging kaliumconcentratie en triglyceridenconcentratie, abnormaal ECG, stijging LDL-concentratie, verlengde protrombinetijd, stijging leukocytenaantal.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • behandeling van acute hyperammoniëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De dosis voor kinderen met lichte, matige of ernstige leverinsufficiëntie moet aan de lage kant van het aanbevolen dosisbereik (5,3 g/m2/dag) worden gestart en op de laagste dosis worden gehouden die nodig is om de ammoniakspiegels van de patiënt onder controle te houden.

Bij onverklaarde slaperigheid, verwardheid, misselijkheid en lethargie bij kinderen met een normale of lage ammoniakspiegel, kan er sprake zijn van hoge fenylazijnzuur (PAA) spiegels (met name bij kinderen jonger dan 2 maanden). Wanneer de PAA-spiegel groter wordt dan 500 µg/l en de verhouding van PAA tot fenylacetylglutamine (PAGN) in het plasma groter wordt dan 2,5, dient overwogen te worden om de dosis glycerolfenylbutyraat te verlagen of de frequentie van dosering te verhogen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Gebruik in combinatie met een eiwitarm dieet en soms met voedingssupplementen (bijv. essentiële aminozuren, arginine, citrulline, eiwitvrije caloriesupplementen), afhankelijk van de dagelijkse eiwitconsumptie van voeding die nodig is om groei en ontwikkeling te bevorderen.

Tijdens de behandeling kan acute hyperammoniëmie, waaronder hyperammoniëmische encefalopathie, optreden.

Een lage concentratie of afwezigheid van pancreasenzymen of darmaandoeningen die resulteren in slechte vetopname, kunnen leiden tot verminderde of afwezige omzetting van glycerolfenylbutyraat en/of absorptie van fenylbutyraat; controleer de ammoniakspiegels nauwlettend bij patiënten met pancreasinsufficiëntie of intestinale malabsorptie.

De veiligheid en werkzaamheid bij patiënten met N-acetylglutamaatsynthase (NAGS)- en CITRIN (citrullinemie type 2)-deficiëntie, en bij kinderen < 2 maanden zijn niet vastgesteld. 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
Corticosteroïden, haloperidol en valproïnezuur kunnen de ammoniakconcentratie verhogen, waardoor de werking van glycerolfenylbutyraat wordt tegengegaan.

Probenecide kan de uitscheiding van de metabolieten van glycerolfenylbutyraat remmen.

OVERIGE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOZUREN EN AFGELEIDE VERBINDINGEN

Betaine

Cystadane, Amversio
A16AA06

Carglumaatzuur

Carbaglu, Ucedane
A16AA05

Levocarnitine

Carnitene
A16AA01

Mercaptamine

Cystagon
A16AA04
ENZYMEN

Agalsidase alfa

Replagal
A16AB03

Agalsidase beta

Fabrazyme
A16AB04
A16AB07

Asfotase alfa

Strensiq
A16AB13

Cerliponase alfa

Brineura
A16AB17

Galsulfase

Naglazyme
A16AB08

Idursulfase

Elaprase
A16AB09

Laronidase

Aldurazyme
A16AB05
A16AB10
DIVERSE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

Fenylboterzuur

Ammonaps, Pheburane
A16AX03

Lumasiran

Oxlumo
A16AX18

Miglustat

Zavesca
A16AX06
A16AX

Nitisinon NTBC

Orfadin
A16AX04

Sapropterine

Kuvan
A16AX07

Teduglutide

Revestive
A16AX08

Triëntine

Cuprior; Cufence
A16AX12

Zink

Wilzin
A16AX05

Referenties

 1. Horizon Pharma Ireland Limited, SmPC Ravicti (EU/1/15/1062/001-4) 29-01-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 22-4-2024
 3. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 22-4-2024

Wijzigingen

 • 21 juni 2024 16:27: Nieuwe monografie op basis van de SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering