Natriumbenzoaat + natriumfenylacetaat

Stofnaam
Natriumbenzoaat + natriumfenylacetaat
Merknaam
Ammonul
ATC code
A16AX

Natriumbenzoaat + natriumfenylacetaat

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Combinatie van natriumbenzoaat en natriumfenylacetaat. Metabool actieve stoffen die als alternatief voor ureum als scavenger voor het overschot aan stikstof kunnen fungeren.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

 

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Flacon 50 ml natriumfenylacetaat 10% en natriumbenzoaat 10% concentraat ter verdunning (beiden dus 100 mg/ml). Eigen bereiding apotheek.

LET OP: Voor toediening verdunnen met glucose 10% in een verhouding van 1:10. De 250 mg/kg is 2,5 ml/kg Ammonul onverdund. Dit moet met 25 ml/kg glucose 10% worden verdund.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hyperammoniëmie
 • Intraveneus
  • < 20 kg
   [1] [2] [3]
   • Na verdunning in glucose 10%::
    Startdosering:
    250 mg/kg natriumbenzoaat en 250 mg/kg natriumfenylacetaat iv infusie over 90 tot 120 minuten, uitsluitend over centrale lijn.
    Onderhoudsdosering:
    250 mg/kg natriumbenzoaat en 250 mg/kg natriumfenylacetaat iv infusie over 24 uur, uitsluitend over centrale lijn

  • ≥ 20 kg
   [1] [2] [3]
   • Na verdunning in glucose 10%:
    Startdosering:
    Oplaaddosis: 5,5 g/m2 natriumbenzoaat en 5,5 g/m2 natriumfenylacetaat iv infusie over 90 tot 120 minuten, uitsluitend over centrale lijn.
    Onderhoudsdosering:
    Onderhoudsdosis: 5,5 g/m2 natriumbenzoaat en 5,5 g/m2 natriumfenylacetaat iv infusie over 24 uur, uitsluitend over centrale lijn.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Misselijkheid, braken, koorts, anemie, acidose, hypocalciëmie, hypokaliëmie, hyperglycemie, hersenoedeem, ademhalingsproblemen, convulsies, agitatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Mogelijk weefselnecrose bij extravasatie van Ammonul tijdens snelle bolus infusie vooral bij zuigelingen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Monitor plasma ammoniaspiegels, kaliumspiegels, glucose, bloedgas en natriumspiegels tijdens behandeling. Ammonul bevat onverdund 30,5 mg/ml natrium. Houd hiermee rekening bij patiënten met congestief hartfalen, ernstige nierfunctiestoornissen en bij condities met natriumretentie met oedeem. Extravasatie van Ammonul in periveneuze weefsels tijdens snelle bolus infusie kan leiden tot weefselnecrose, met name in zuigelingen. De infusieplaats moet goed in de gaten worden gehouden op mogelijke weefselinfiltratie tijden toediening.
Vanwege de verlengde halfwaardetijd van fenylacetaat moet er geen herhaal bolus worden gegeven. Neurotoxiciteit gerelateerd aan fenylacetaat is waargenomen in patiënten met kanker. Monitor patiënten op symptomen van acute neurotoxiciteit.
Ammonul kan bijwerkingen veroorzaken die typisch geassocieerd zijn met salicylaat overdosering, zoals hyperventilatie en metabole acidose. Goed monitoren.
 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Fenylboterzuur:
Niet beoordeeld: corticosteroïden kunnen de afbraak van lichaamseiwitten bevorderen en zodoende de ammoniakconcentratie verhogen.

Gevallen van hyperammoniëmie na toediening van haloperidol en valproïnezuur zijn gemeld.

Probenecide kan de uitscheiding van het conjugatieproduct van fenylboterzuur remmen.


 

OVERIGE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OVERIGE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

Agalsidase alfa

Replagal
A16AB03

Agalsidase beta

Fabrazyme
A16AB04
A16AB07

Asfotase alfa

Strensiq
A16AB13

Betaine

Cystadane, Amversio
A16AA06

Carglumaatzuur

Carbaglu, Ucedane
A16AA05

Cerliponase alfa

Brineura
A16AB17

Fenylboterzuur

Ammonaps, Pheburane
A16AX03

Galsulfase

Naglazyme
A16AB08
A16AX09

Idursulfase

Elaprase
A16AB09

Laronidase

Aldurazyme
A16AB05

Levocarnitine

Carnitene
A16AA01

Mercaptamine

Cystagon
A16AA04

Miglustat

Zavesca
A16AX06

Nitisinon NTBC

Orfadin
A16AX04

Sapropterine

Kuvan
A16AX07

Teduglutide

Revestive
A16AX08

Triëntine

Cuprior; Cufence
A16AX12
A16AB10

Zink

Wilzin
A16AX05

Referenties

 1. Ucyclyd Pharma, Inc, FDA Label Ammonul, http://www.accessdata.fda.gov, http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020645s008lbl.pdf
 2. Enns GM, et al, Survival after treatment with phenylacetate and benzoate for urea-cycle disorders, N Engl J Med, 2007, May 31;356(22), 2282-92
 3. Summar ML, et al, Diagnosis, symptoms, frequency and mortality of 260 patients with urea cycle disorders from a 21-year, multicentre study of acute hyperammonaemic episodes, Acta Paediatr, 2008, Oct;97(10), 1420-5

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering