Agalsidase beta

Stofnaam
Agalsidase beta
Merknaam
Fabrazyme
ATC code
A16AB04
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ziekte van Fabry:
> 8 jaar: 1 mg/kg/dosis IV elke 2 weken

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 5 mg.
Poeder voor infusieopl. 35 mg

 

Eigenschappen

Agalsidase bèta is een recombinante vorm van het enzym alfa-galactosidase. Het wordt na toediening snel opgenomen in de lysosomen van endotheel- en gladde spiercellen van de bloedvaten, waar het opgehoopt GL-3 in nieren-, hart- en huidweefsel afbreekt.

 

Kinetische gegevens

Bij 15 kinderen in de leeftijd van 8.5-16 jaar (gewicht 27.1-64.9 kg) werden de volgende farmacokinetische gegevens gevonden bij een dosering van 1 mg/kg om de 2 weken [SmPC]

  Uitgangswaarde Na IgG-seroconversie
Cl 77 ml/min 35 ml/min
Vd in steady state 2,6 L 5,4 L
t1/2 55 min 240 min

Bij 30 kinderen in de leeftijd van 5-18 jaar werden de volgende farmacokinetische gegevens gevonden [SmPC] 

  Uitgangswaarde Na IgG-seroconversie
Dosering 0,5 mg/kg om de 2 weken    
Cl 4,6 ml/min/kg 5,7 ml/min/kg
Vd in steady state 0,27 l/kg 0,49 l/kg
t1/2 88 min  
Dosering 1 mg/kg om de 4 weken    
Cl 2,3 ml/min/kg 2,8 ml/min/kg
Vd in steady state 0,22 l/kg 0,48 l/kg
t1/2 107 min  

Doseringen

Ziekte van Fabry
 • Intraveneus
  • ≥ 8 jaar
   [1]
   • 1 mg/kg/dosis elke 2 weken.
   • Bij start infusiesnelheid niet hoger dan 0,25 mg/min om risico op infusiegerelateerde bijwerkingen te beperken. Na het optreden van tolerantie, kan de infusiesnelheid geleidelijk worden verhoogd.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

AMINOZUREN EN AFGELEIDE VERBINDINGEN

Betaine

Cystadane
A16AA06

Carglumaatzuur

Carbaglu, Ucedane
A16AA05

Levocarnitine

Carnitene
A16AA01

Mercaptamine

Cystagon
A16AA04
ENZYMEN

Agalsidase alfa

Replagal
A16AB03

Alglucosidase

Myozyme
A16AB07

Asfotase alfa

Strensiq
A16AB13

Galsulfase

Naglazyme
A16AB08

Idursulfase

Elaprase
A16AB09

Laronidase

Aldurazyme
A16AB05
A16AB10
DIVERSE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN

Fenylboterzuur

Ammonaps, Pheburane
A16AX03
A16AX09

Miglustat

Zavesca
A16AX06
A16AX

Nitisinon NTBC

Orfadin
A16AX04

Sapropterine

Kuvan
A16AX07

Teduglutide

Revestive
A16AX08
A16AX07

Triëntine

Cuprior
A16AX12

Zinkacetaat

Wilzin
A16AX05

Bijwerkingen algemeen

Infusie-gerelateerde bijwerkingen zoals koorts, koude rillingen treden zeer vaak op. Andere overgevoeligheidsverschijnselen komen vaak voor: Lichte tot matige overgevoeligheidsverschijnselen (IgG-gemedieerd en/of via complementsysteem) zoals spierpijn, pijn of oedeem aan de extremiteiten en de rug, lichte tot matige dyspneu, beklemmend gevoel op de keel, pijn op de borst, bronchospasmen, tachypneu en/of piepende ademhaling, rinitis, blozen, pruritus, urticaria, uitslag, oedeem van het gezicht, angioneurotisch oedeem (ziekte van Raynaud), hypoxie en verminderde zuurstofsaturatie; bloeddrukveranderingen tachycardie, bradycardie, hartkloppingen.

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, paresthesie, misselijkheid, braken.

Vaak (1-10%): (draai-)duizeligheid, slaperigheid, hypo-esthesie, brandend gevoel, lethargie, syncope. Bleekheid, opvliegers. Dyspneu (ook aanvalsgewijs), nasofaryngitis, hoesten. Bovenbuik- en maagklachten, dyspepsie, dysfagie, ongevoelige mond, diarree. Hitte gevoel, temperatuurstijging, perifere koudheid, asthenie. Hyperesthesie, beven, jeuk aan de ogen oculaire hyperemie, toegenomen tranenvloed, tinnitus, oorzwelling, oorpijn, huidverkleuring. Sinusbradycardie. Griepachtige symptomen, pijn/trombose op de infusieplaats.

Gemeld zijn anafylactoïde reacties en leukocytoclastische vasculitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Eerder voorgekomen levensbedreigende overgevoeligheid voor agalsidase bèta.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De lichte tot matige overgevoeligheidsreacties kunnen worden verminderd door als premedicatie paracetamol/ibuprofen, antihistaminica en eventueel corticosteroïden te geven. Tevens dient de infusiesnelheid te worden aangepast naar 0,15 mg/min (= 10 mg/uur). Als de infusies zonder incidenten verlopen kan worden overwogen de infusiesnelheid stapsgewijs te verhogen en de premedicatie te verminderen. Bij ernstige overgevoeligheidsreacties de toediening onmiddellijk staken. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 8 jaar en ouderen > 65 jaar.

Interacties

Niet beoordeeld: chloroquine, amiodaron, monobenzon en gentamicine kunnen de intracellulaire activiteit van agalsidase beta remmen.

Referenties

 1. Genzyme Europe B.V., SmPC Fabrazyme (EU/1/01/188/001-006) 10-10-2014 , www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 19 apr 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 19 apr 2016

Wijzigingen

 • 19 april 2016 15:29: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering