Triëntine

Stofnaam
Triëntine
Merknaam
Cuprior; Cufence
ATC code
A16AX12
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ziekte van Wilson:
≥ 5 jaar:
PO 200-600 mg/dag in 2-4 doses. Dosering aanpassen op geleide effect, max 1000/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als tetrahydrochloride) 150 mg
Capsule (als dihydrochloride) 200 mg

Eigenschappen

Triëntine is een chelerend middel met affiniteit voor koper. Het werkingsmechanisme berust op vorming van een stabiel complex met koper, dat via de urine kan worden uitgescheiden. Ook met koper in het maag-darmkanaal wordt een chelaat gevormd, hierdoor wordt de normale koperabsorptie geremd.

Kinetische gegevens

Geen specifieke farmacokinetische gegevens bij kinderen beschikbaar.

Doseringen

M. Wilson
 • Oraal
  • ≥ 5 jaar
   [1] [4]
   • 200 - 600 mg/dag in 2 - 4 doses, max: 1.000 mg/dag.
   • Dosering aanpassen op geleide van het effect.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): misselijkheid.

Soms (0,1-1%): huiduitslag, jeuk, erytheem.

Verder zijn gemeld: urticaria. Duodenitis, (ernstige) colitis. Anemie op basis van ijzerdeficiëntie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen kan de koperbehoefte veranderen. Omdat een passende regulering van de koperconcentratie vereist is om een goede groei en ontwikkeling te verzekeren is controle op overbehandeling (koperdeficiëntie) geïndiceerd. 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Verergering van klachten: Aan het begin van de chelatietherapie kunnen de klinische klachten verergeren (incl. neurologische verslechtering) door een overmaat van vrij koper in het serum tijdens de initiële respons op de behandeling; controleer nauwlettend en pas de dosering en/of verdere behandeling zo nodig aan.

Controle van de koperconcentratie in serum en urine: Controleer de patiënt regelmatig om de juiste regulering van symptomen en van de koperconcentratie te verkrijgen (de concentratie vrij koper is doorgaans 100–150 microg/l), optimaliseer zo nodig de dosering. De meest betrouwbare indicator voor het controleren van de therapie is de bepaling van vrij koper in het serum. De meting van koperuitscheiding in de urine kan nuttig zijn om de therapietrouw te bepalen. Controleer op manifestaties van overbehandeling (koperdeficiëntie), met name wanneer de koperbehoefte kan veranderen, zoals tijdens de zwangerschap en bij kinderen, omdat een passende regulering van de koperconcentratie vereist is om een goede groei en ontwikkeling te verzekeren.

In geval van nierinsufficiëntie is regelmatige medische controle vereist om de symptomen en koperconcentratie onder controle te houden, controleer ook nauwlettend de nierfunctie.

Triëntine kan de ijzerconcentratie in het serum verlagen. In geval van een ijzergebreksanemie kunnen ijzersupplementen nodig zijn; deze op een ander moment innemen (zie rubriek Interacties).

Interacties

Relevant:
Absorptie: gelijktijdige toediening van ijzer of antacida vermindert de absorptie door complexvorming. Triëntine moet ten minste 2 uur vóór ijzer (gewoon preparaat) en ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het antacidum worden ingenomen.

Niet beoordeeld: de absorptie wordt mogelijk verminderd bij gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen of melkproducten; innemen met 1 uur tussenpoos wordt geadviseerd.

Referenties

 1. GMP-orphan SA , SmPC Cuprior (Eu/1/17/1199) 12-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 feb 2020
 3. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 13 feb 2020
 4. Univar Solutions BV, SmPC Cufence (EU/1/19/1365) Rev 204-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 04 juni 2021 13:15: De dosering is aangepast obv de SmpCs van Cuprior en Cufence
 • 18 december 2019 17:29: New monograph
 • 18 december 2019 16:57: New monograph.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering