Stiripentol

Stofnaam
Stiripentol
Merknaam
Diacomit
ATC code
N03AX17
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti-epilepticum. Het verhoogt de GABA-activiteit. Het versterkt de werking van andere anti-epileptica via farmacokinetische interacties die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de metabole remming van CYP3A4 en CYP2C19.

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende PK data zijn gevonden in een pop PK studie bij kinderen  (n=35, mediane leeftijd: 7,3 jaar (range: 1 - 17,6 jaar) die een mediane dagelijkse dosis van 45,4 mg/kg/dag (range: 27,1 to 89,3 mg/kg/dag) in 2-3 doses kregen in combinatie met valproaat en clobazam [EPAR Diacomit]
 

  10 kg 60 kg
T½ (uur) 8,5 23,5
Cl (l/uur) 2,6 5,65
Vd (l) 32 191,8

 

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Adjuvante behandeling van refractaire gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen bij SMEI/syndroom van Dravet, in combinatie met valproaat en clobazam.
6 mnd-18 jaar: start 20 mg/kg/dag in 2-3 doses; per week stapsgewijs opgehogen tot 50 mg/kg/dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 250 mg, 500 mg
Poeder voor orale susp. 250 mg, 500 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

(Adjuvant treatment for) epilepsy
 • Oraal
  • 6 maanden tot 6 jaar
   [1]
   • Startdosering: 20 mg/kg/dag in 2 - 3 doses.
   • Onderhoudsdosering: 30 - 50 mg/kg/dag in 2 - 3 doses.
   • Titratie:

    Week 1: 20 mg/kg/dag
    Week 2: 30 mg/kg/dag
    Week 3: 50 mg/kg/dag

   • Advies inname/toediening:

    Innemen met voedsel (en niet met zuivelproducten, vruchtensap of dranken met koolzuur, cafeïne, of theofylline) omdat de stof in een zure omgeving wordt afgebroken.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • Startdosering: 20 mg/kg/dag in 2 - 3 doses.
   • Onderhoudsdosering: 30 - 50 mg/kg/dag in 2 - 3 doses.
   • Titratie:

    Week 1: 20 mg/kg/dag
    Week 2: 30 mg/kg/dag
    Week 3: 40 mg/kg/dag
    Week 4: 50 mg/kg/dag

   • Advies inname/toediening:

    Innemen met voedsel (en niet met zuivelproducten, vruchtensap of dranken met koolzuur, cafeïne, of theofylline) omdat de stof in een zure omgeving wordt afgebroken.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Startdosering: 20 mg/kg/dag in 2 - 3 doses.
   • Onderhoudsdosering: 30 - 50 mg/kg/dag in 2 - 3 doses.
   • Titratie:

    Week 1: 20 mg/kg/dag
    Week 2: 30 mg/kg/dag, daarna op geleide kliniek verder ophogen naar
    Week 3: 35 mg/kg/dag, daarna op geleide kliniek verder ophogen naar
    Week 4: 40 mg/kg/dag, daarna op geleide kliniek verder ophogen naar
    Week 5: 45 mg/kg/dag, daarna op geleide kliniek verder ophogen naar
    Week 6: 50 mg/kg/dag

   • Advies inname/toediening:

    Innemen met voedsel (en niet met zuivelproducten, vruchtensap of dranken met koolzuur, cafeïne, of theofylline) omdat de stof in een zure omgeving wordt afgebroken.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Gebruik wordt ontraden
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Gebruik wordt ontraden
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Gebruik wordt ontraden

Bijwerkingen bij kinderen

Zeer vaak (> 10%): anorexie, vermindering van eetlust, gewichtsverlies, slapeloosheid, slaperigheid, ataxie, hypotonie, dystonie.

Vaak (1-10%): neutropenie, agressie, prikkelbaarheid, gedragsstoornissen, hyperkinesie, misselijkheid, braken, verhoogd γ-GT.

Soms (0,1-1%): dubbelzien, fotosensibilisatie, uitslag, huidallergie, netelroos, vermoeidheid.

Zelden (0,01-0,1%): trombocytopenie, stijging van leverenzymwaarden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

voorgeschiedenis van delirium.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toedienen onder toezicht van een kinderarts of -neuroloog met ervaring in diagnosticeren van epilepsie bij zuigelingen en kinderen. Tijdens gebruik de groei van de kinderen vervolgen, vanwege de gastro-intestinale bijwerkingen. Controleer voor en tijdens de behandeling elke zes maanden de leverfunctie en, vanwege het risico van neutropenie, het aantal bloedcellen. Het gebruik is niet aan te bevelen bij een verminderde lever- en/of nierfunctie vanwege het ontbreken van klinische gegevens. De belangrijkste klinische beoordeling was bij kinderen van 3 jaar en ouder. Bij kinderen jonger dan 12 maanden is er een beperkte hoeveelheid gegevens beschikbaar. Bij volwassenen van 18 jaar en ouder zijn er onvoldoende gegevens om het behoud van werkzaamheid bij deze leeftijdsgroep te bevestigen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Het remt CYP2C19, CYP3A4 en CYP2D6.

Relevant: de plasmaconcentratie van carbamazepine kan stijgen, en die van carbamazepine-epoxide kan dalen.

De plasmaconcentratie van clobazam, N-desmethylclobazam, fenobarbital en fenytoïne kan stijgen.

Stiripentol en valproïnezuur beïnvloeden elkaar: de plasmaconcentratie van valproïnezuur kan stijgen en de plasmaconcentratie van stiripentol kan dalen.

ANTI-EPILEPTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Cannabidiol

Epidyolex
N03AX24

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Fenfluramine

Fintepla
N03AX26

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Referenties

 1. Biocodex, SmPC DIacomit (EU/1/06/367/001-003) 07-12-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 05 mrt 2018
 3. Zorginstituut Nederland , Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen, contra-indicaties), Geraadpleegd 05 mrt 2018

Wijzigingen

 • 13 april 2021 09:49: PK data toegevoegd obv SmPC
 • 13 april 2021 09:49: De leeftijdsondergrens is gewijzigd van 1 maand naar 6 maanden op basis van de SmPC
 • 05 maart 2018 13:40: Nieuw toegevoegd obv SmPV Diacomit

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering