Cannabidiol

Stofnaam
Cannabidiol
Merknaam
Epidyolex
ATC code
N03AX24
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Lennox-Gastaut-syndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS):
≥ 2 jaar:
Start:
5 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1 week. Op geleide van effect en verdraagbaarheid wekelijks ophogen met stappen van 5 mg/kg/dag naar max 20 mg/kg/dag

Tubereuze sclerose complex (TSC)
≥ 2 jaar:
Start: 5 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1 week. Op geleide van effect en verdraagbaarheid wekelijks ophogen met stappen van 5 mg/kg/dag naar max 25 mg/kg/dag

Eigenschappen

De exacte mechanismen waarbij cannabidiol zijn anticonvulsieve effecten bij mensen uitoefent, zijn onbekend. Cannabidiol oefent zijn anticonvulsieve effecten niet uit door interactie met cannabinoïdereceptoren. Cannabidiol vermindert de neuronale hyperexcitabiliteit door de modulatie van intracellulair calcium via GPR55 en TRPV1-kanalen, evenals de modulatie van adenosine-gemedieerde signalering
door inhibitie van cellulaire opname van adenosine via ENT1.

Farmacokinetiek

Leeftijd en lichaamsgewicht hebben geen klinisch relevante effecten  op de blootstelling aan cannabidiol.

Doseringen

Adjuvante therapie bij Lennox-Gastaut-syndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS)
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar
   [1]
   • Week 1: 5 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 2: 10 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 3 en verder: zo nodig op geleide van effect en tolerantie wekelijks verder ophogen in stappen van 5 mg/kg/dag in 2 doses tot max 20 mg/kg/dag in 2 doses.

   • Advies inname/toediening:

    Altijd op dezelfde tijd in relatie tot maaltijden innemen.

    • Gebruik in combinatie met clobazam
    • NIet abrupt stoppen, maar dosis geleidelijk afbouwen: verlaag de dosis dagelijks met 10% gedurende 10 dagen. 
Adjuvante therapie van epileptische aanvallen bij tubereuze sclerosis complex (TSC)
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar
   [1]
   • Week 1: 5 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 2: 10 mg/kg/dag in 2 doses
    Week 3 en verder: zo nodig op geleide van effect en tolerantie wekelijks verder ophogen in stappen van 5 mg/kg/dag in 2 doses tot max 25 mg/kg/dag in 2 doses.

   • Advies inname/toediening:

    Altijd op dezelfde tijd in relatie tot maaltijden innemen.

   • NIet abrupt stoppen, maar dosis geleidelijk afbouwen: verlaag de dosis dagelijks met 10% gedurende 10 dagen. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 100 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTI-EPILEPTICA

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): Verminderde eetlust, somnolentie, diarree, braken, pyrexie, vermoeidheid 

Vaak (1-10%): Pneumonie, urineweginfectie, prikkelbaarheid, agressie, lethargie, aanval, hoesten, misselijkheid; verhoogd ASAT, ALAT en GGT; huiduitslag, gewichtsverlies

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • overgevoeligheid;
 • stijging van de transaminasewaarden van meer dan 3x de bovengrens van de normaalwaarde (ULN) en een stijging van de bilirubineconcentratie van meer dan 2x de ULN, vanwege het risico op levertoxiciteit. Behandeling ook staken bij aanhoudend verhoogde transaminasewaarden van meer dan 5x de ULN.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden wanneer kinderen activiteiten zoals fietsen of andere sporten beoefenen, aangezien zij zich slaperig kunnen voelen.

De formulering bevat alcohol (79 mg/ml). 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Cannabidiol kan leiden tot verhoging van ASAT en ALAT, meestal in de eerste 2 maanden na start van de behandeling, maar ook later vooral bij gelijtijdig gebruik van valproaat en in mindere mate clobazam. Overweeg dosisaanpassing van clobazam en valproaat of staken van valproaat bij verhoging van de transaminasenwaarden optreedt. Controle van leverwaarden is aangewezen bij start en tijdens de behandeling. 

Cannabidiol kan somnolentie en sedatie veroorzaken.

Tijdens de behandeling met cannabidiol een klinisch relevante toename in de frequentie van aanvallen optreden

Bij patiënten die voor verschillende indicaties met AED’s werden behandeld, zijn suïcidaal gedrag en ideatie gemeld. Het mechanisme van dit risico is niet bekend en de beschikbare gegevens sluiten de kans op een verhoogd risico voor
cannabidiol niet uit. Patiënten moeten op verschijnselen van suïcidaal gedrag en ideatie worden gemonitord.

Interacties

Cannabidiol is substraat voor CYP2C19 en CYP3A4. Het remt CYP1A2, CYP2C19 en P-gp.

Relevant:
Afname cannabidiol: de concentratie daalt door rifampicine.

Niet relevant:
Cannabidiol verhoogt de concentratie van: mTOR-remmers.

Niet beoordeeld:
De concentratie kan dalen door CYP3A4-inductoren (voor rifampicine: zie Relevant) of CYP2C19-inductoren.

Bij combinatie met clobazam neemt de blootstelling aan de actieve metaboliet N-desmethylclobazam met een factor 3-4 toe, waarschijnlijk door CYP2C19-remming; daarnaast neemt de AUC van 7-OH-CBD met ong. 47% toe.

Cannabidiol verhoogt de Cmax van stiripentol bij gezonde vrijwilligers met ong. 28% en de AUC met ong. 55%; bij patiënten neemt de Cmax van stiripentol met ong. 17% toe en de AUC met ong. 30%.

Bij gelijktijdig gebruik van valproïnezuur neemt de incidentie van stijging van de transaminasewaarden toe.

Cannabidiol verhoogt de Cmax van coffeïne met ong. 15% en de AUC met ong. 95%.

Referenties

 1. GW Pharma (International) B.V., SmPC Epidyolex 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen (EU/1/19/1389/001), 23. Juni 2021
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, contra-indicaties, Geraadpleegd 1-10-2022

Wijzigingen

 • 13 december 2021 16:53: Doseerfrequentie voor titratiestappen en maximale dosis
 • 11 mei 2021 15:41: NIEUWE MONOGRAFIE

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering