Ethosuximide

Stofnaam
Ethosuximide
Merknaam
Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
ATC code
N03AD01
Doseringen

Therapeutic Drug Monitoring
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti-epilepticum. De werking berust waarschijnlijk op remming van de spanningsafhankelijke calciumkanalen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Halfwaardetijd bij kinderen: ongeveer 30 uur

Algemene opmerkingen

Toepassing bij absences als Valproaat niet werkt, eventueel in combinatie (Rademaker 2007)

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Absences (petit mal):
<3 jaar:
Aanvankelijk 10 mg/kg/dag in 1-2 doses, onderhoudsdosering: 20-40 mg/kg/dag in 1-2 doses. 
3-6 jaar: 2dd 125 mg, max 1000 mg/dag
>6 jaar
: 2dd 250 mg, max 1500-2000 mg/dag
Bij ambulante behandeling kan men de dagdosis om de 7 dagen, en bij klinische behandeling om de 4 dagen verhogen met 125 mg tot de optimale dosering bereikt is, Deze zal doorgaans een hoeveelheid van 1500-2000 mg/dag (1000 mg onder de 6 jaar) niet te boven gaan. 
 
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Stroop 62.5 mg/ml (bevat propyleenglycol 12 mg/ml) (niet beschikbaar)

LET OP: Ethymal stroop 62,5 mg/ml is niet beschikbaar. Import is mogelijk, maar dit betreft producten met een afwijkende sterkte (50 mg/ml). Let op dat ouders bij overstap van ethymal stroop naar een import product een aangepast aantal milliliters moeten afmeten. 

 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Epilepsie, absences
 • Oraal
  • 1 maand tot 3 jaar
   [2]
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 1 - 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: 20 - 40 mg/kg/dag in 1 - 2 doses. Max: 1.000 mg/dag.
  • 3 jaar tot 6 jaar
   [2]
   • Startdosering: 250 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Zo nodig elke 4-7 dagen dagdosering ophogen met 125 mg naar 375 - 1.000 mg/dag in 2 doses.
  • ≥ 6 jaar
   [2]
   • Startdosering: 500 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Zo nodig de dagdosering elke 4-7 dagen ophogen met 125 mg naar 625 - 1.500 mg/dag in 2 doses. Max: 2.000 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Maagdarmklachten, vermoeidheid, soms gedragsafwijkingen, psychotische reacties.(Rademaker 2007)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): Slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken.

Minder frequent: gedragsstoornissen, opwindingstoestanden, psychische veranderingen (psychose).

Zelden : veranderingen in het bloedbeeld, zoals aplastische anemie, agranulocytose, leukopenie, pancytopenie en eosinofilie. Enkele gevallen van SLE, Stevens-Johnsonsyndroom.

Bijwerkingen waarvoor een verlaging van de dosering nodig is, zouden bij spiegels > 160 microg/ml voorkomen.

Bij gecombineerde vormen van epilepsie kan ethosuximide gegeneraliseerde insulten provoceren.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij lever- of nierfunctiestoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zowel het overgaan van bestaande medicatie op ethosuximide, als het staken van ethosuximide, dient geleidelijk te gebeuren.

Regelmatig het bloedbeeld controleren, zeker bij lever- of nierfunctiestoornis, beenmergdepressie en trombocytopenie.

Regelmatig controleren op teken van suïcidale ideevorming en gedrag.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden  kunnen daarvan hinder ondervinden.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: ritonavir remt het metabolisme van ethosuximide.

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Isoniazide kan de plasmaconcentratie van ethosuximide verhogen.

ANTI-EPILEPTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Cannabidiol

Epidyolex
N03AX24

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Fenfluramine

Fintepla
N03AX26

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Apotex Europe BV, SmPC Ethymal (RVG 02984) 27-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 16 oktober 2018
 4. Zorginstituut Nederland , Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 16 okt 2018

Wijzigingen

Overdosering