Brivaracetam

Stofnaam
Brivaracetam
Merknaam
Briviact
ATC code
N03AX23
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti-epilepticum met een hoge en selectieve affiniteit voor het synaptische vesikel-eiwit 2A (SV2A), dat de exocytose van neurotransmitters moduleert. Men neemt aan dat de binding aan SV2A het primaire mechanisme is voor de anticonvulsieve werking van brivaracetam.

Farmacokinetiek bij kinderen

Populatie PK modellering werd uitgevoerd op basis van sparse plasmaconcentratie gegevens (n=232, leeftijd 2 mnd-17 jaar).  Uit de analyse bleek dat doses van 5,0 (lichaamsgewicht 10-20 kg) en 4,0 mg/kg/dag (lichaamsgewicht 20-50 kg) dezelfde steady-state gemiddelde plasmaconcentratie opleveren als bij volwassenen die 200 mg/dag kregen.

Lichaamsgewicht Cl (l/u)
10 kg 0,96
20 kg 1,61
30 kg 2,18
50 kg 3,19
70 kg 3,58

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Als adjuvans bij partiële epilepsie met of zonder secundaire generalisatie
> 2 jaar:
10-20 kg: start 1-2,5 mg/kg/dag,  onderhoud 1-5 mg/kg/dag (gebruikelijke dosis 2,5 mg/kg/dag)
20-50 kg: start 1-2 mg/kg/dag,  onderhoud 1-4 mg/kg/dag (gebruikelijke dosis 2 mg/kg/dag), max 200 mg/dag
≥ 50 kg: start 50-100 mg/dag,  onderhoud 50-200 mg/dag (gebruikelijke dosis 100 mg/dag), max 200 mg/dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 10 mg/ml
Tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg
Injectie/infusieoplossing 10 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Als adjuvans bij partiële epilepsie met of zonder secundaire generalisatie
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar en 10 tot 20 kg
   [1]
   • Startdosering: 1 - 2,5 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: 1 - 5 mg/kg/dag in 2 doses.
  • 2 jaar tot 18 jaar en ≥ 20 kg
   [1] [4]
   • Startdosering: 1 - 2 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 100 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: 1 - 4 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 200 mg/dag.
 • Intraveneus
  • 2 jaar tot 18 jaar en 10 tot 20 kg
   [2]
   • Startdosering: 1 - 2,5 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: 1 - 5 mg/kg/dag in 2 doses.
  • 2 jaar tot 18 jaar en ≥ 20 kg
   [2] [3]
   • Startdosering: 1 - 2 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 100 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: 1 - 4 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 200 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Psychomotorische hyperactiviteit. Gedragsstoornissen en zelfmoordgedachten zijn vaker gemeld bij kinderen dan bij volwassen. 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (≥ 10%): duizeligheid, slaperigheid.

Vaak (1-10%): griep, afgenomen eetlust. Depressie, angst, slapeloosheid, prikkelbaarheid. Convulsie, draaiduizeligheid. Infectie van de bovenste luchtwegen, hoest. Misselijkheid, braken, obstipatie. Vermoeidheid. Bij i.v.-toediening: pijn op de plaats van het infuus.

Soms (0,1–1%): Neutropenie, type 1 hypersensitiviteit. Zelfmoordgedachten, psychotische stoornis, agressie, agitatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • overgevoeligheid voor pyrrolidonderivaten (zoals levetiracetam).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tijdens behandeling controleren op tekenen van suïcidale gedachten en -gedrag.

Bij staken de behandeling geleidelijk afbouwen volgens protocol. (Zie de rubriek Doseringen).

Onderzoeksgegevens: Brivaracetam niet gebruiken bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie die dialyse ondergaan, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Er zijn weinig gegevens over het gebruik bij een leverfunctiestoornis; bij een chronische leverziekte is een verhoogde blootstelling aan brivaracetam gezien.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Brivaracetam is substraat voor CYP2C19. In vitro induceert het CYP3A4.

Relevant:
Afname brivaracetam: de concentratie daalt door rifampicine.

Toename brivaracetam: de concentratie stijgt door cannabidiol en cannabis.

Overig effect: brivaracetam kan de betrouwbaarheid van de sub-30-pil verminderen.

Niet relevant:
Afname brivaracetam: de concentratie daalt door carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne.

ANTI-EPILEPTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Cannabidiol

Epidyolex
N03AX24

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Fenfluramine

Fintepla
N03AX26

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Referenties

 1. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact Drank ( EU/1/15/1073/021) Rev 15. 17-03-2022, www.ema.europa.eu
 2. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact ( EU/1/15/1073/022) Rev 15. 17-03-2022
 3. UCB, SmPC Briviact 10mg/25mg/50mg/75mg/100mg Filmtabletten (EU/1/15/1073/001), 07/2018
 4. UCB, SmPC Briviact 10mg/ml Lösung zum Einnehmen (EU/1/15/1073/021), 07/2018
 5. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 25-5-2024
 6. Zorginstistuut Nederland, Farmacotherapeutische kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 26 apr 2022

Wijzigingen

 • 23 mei 2022 16:20: Het doseeradvies is uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar op basis van de SmPC
 • 14 september 2018 09:01: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering