Levetiracetam

Stofnaam
Levetiracetam
Merknaam
Keppra, Kevesy, Matever
ATC code
N03AX14
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Monotherapie
>16jr: start  2dd 250 mg, na 2 weken ophogen tot 2 dd 500 mg

"Add-on" therapie
>50 kg: 2 dd 500 mg, ZN iedere twee tot vier weken worden verhoogd of verlaagd met tweemaal daags 500 ophogen tot max 2 dd 1500 mg
6 maanden-50 kg: 2 dd 10 mg/kg ZN iedere twee weken stapsgewijze
verhogingen (of verlagingen) van tweemaal daags 10 mg/kg tot max 2 dd 30 mg/kg
1 mnd-6 maanden: 2 dd 7 mg/kg, ZN iedere 2 weken stapsgewijs met 2 dd 7 mg/kg ophogen tot 2 dd 21 mg/kg


 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. 100 mg/ml
Tablet filmomhuld 250 mg, 500 mg, 1000 mg
Drank 100 mg/ml:
Om onbedoelde overdosering te voorkomen is het belangrijk dat de correcte verpakking levetiracetam 100 mg/ml drank (juiste fles én juiste orale doseerspuit) verstrekt wordt:
- 150 ml-fles met een 1 ml-spuit voor zuigelingen van 1 maand tot 6 maanden;
- 150 ml-fles met een 3 ml-spuit voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar en met een
lichaamsgewicht van minder dan 50 kg;
- 300 ml-fles met een 10 ml-spuit voor kinderen vanaf 4 jaar en met een lichaamsgewicht van
minder dan 50 kg;
- 300 ml-fles met een 10 ml-spuit voor kinderen, adolescenten en volwassenen met een
lichaamsgewicht van 50 kg en meer.

Eigenschappen

Anti-epilepticum. Het werkingsmechanisme is niet volledig bekend; het heeft invloed op de intraneuronale calciumconcentratie, op de gevoeligheid van GABA- en glycinekanalen en het heeft een interactie met het synaptische vesikeleiwit 2A.

Kinetische gegevens

 

  Cmax (2x1000mg) Tmax Cl Vd
1 mnd- 4 jr - 1 uur 5,3 uur 1,5 ml/min/kg -
4-12 jr - 0,5-1 uur 5 uur 1,1 ml/min/kg -
> 12 jr 43 microg/ml 1,3 uur - - 0,5-0,7 l/kg
> 18jr 43 microg/ml 1,3 uur 7 ± 1 uur 0,96 ml/min/kg 0,5-0,7 l/kg

Doseringen

Ga snel naar:

Indicatie: Epilepsie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 2 doses
   • Onderhoudsdosering: ophogen tot 20 - 40 mg/kg/dag in 2 doses , max:60mg/kg/dag maar niet hoger dan 3.000mg/dag
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 2 doses
   • Onderhoudsdosering: Ophogen tot 20 - 40 mg/kg/dag in 2 doses , max:60mg/kg/dag maar niet hoger dan 3.000mg/dag
Indicatie: Epilepsie, myoclone aanvallen
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 2 doses
   • Onderhoudsdosering: Ophogen tot 20 - 40 mg/kg/dag in 2 doses , max:60mg/kg/dag maar niet hoger dan 3.000mg/dag
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 2 doses
   • Onderhoudsdosering: Ophogen tot 20 - 40 mg/kg/dag in 2 doses , max:60mg/kg/dag maar niet hoger dan 3.000mg/dag
Indicatie: Neonatale epileptische aanvallen
 • Oraal
  • Zwangerschapsduur ≥ 36 weken en ≥ 2,5 kg
   • Startdosering: Met en zonder hypothermie 20 mg/kg/dosis zo nodig éénmaal herhalen na 10 min
   • Onderhoudsdosering: 20 - 40 mg/kg/dag in 2 doses , max: 60mg/kg/dag
   • Maximale dosering kan alleen toegepast worden indien de nierfunctie niet afwijkend is.

    Bij persisteren aanval: geef pyridoxine
    Indien aanvalsvrij: geen onderhoud starten tenzij afwijkingen op MRI of structurele aanlegstoornis.


  • Prematuren Zwangerschapsduur < 36 weken
   • Er zijn geen gerandomiseerde studies bij prematuren verricht. Advies om bij premature leeftijd levetiracetam te overwegen volgens dosering neonaten.

 • Intraveneus
  • Zwangerschapsduur ≥ 36 weken en ≥ 2,5 kg
   • Startdosering: Met en zonder hypothermie 20 mg/kg/dosis zo nodig éénmaal herhalen na 10 min
   • Onderhoudsdosering: 20 - 40 mg/kg/dag in 2 doses , max: 60mg/kg/dag
   • Maximale dosering kan alleen toegepast worden indien de nierfunctie niet afwijkend is.

    Bij persisteren aanval: geef pyridoxine
    Indien aanvalsvrij: geen onderhoud starten tenzij afwijkingen op MRI of structurele aanlegstoornis.

  • Prematuren Zwangerschapsduur < 36 weken
   • Er zijn geen gerandomiseerde studies bij prematuren verricht. Advies om bij premature leeftijd levetiracetam te overwegen volgens dosering neonaten.

Indicatie: Persisterende status epilepticus
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [7]
   • 40 mg/kg/dosis in 8 minuten inlopen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
66 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 12 uur
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 12 uur
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
33 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 12 uur
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie neemt de renale klaring van levetiracetam af en is de halfwaardetijd verlengd. Hierdoor is het risico op bijwerkingen verhoogd.

Dosisgerelateerde bijwerkingen zijn onder andere slaperigheid, asthenie, hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, amnesie, ataxie, depressie, abnormaal gedrag, verwardheid, geïrriteerdheid, emotionele labiliteit, agressie, nervositeit, hallucinatie en dubbelzien.

ANTI-EPILEPTICA

VETZUURDERIVATEN

Valproaat natrium

Depakine, Orfiril
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal
N03AD01
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02

Rufinamide

Inovelon
N03AF03
BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen van 1 maand tot 4 jaar met name: irritatie, afwijkende coördinatie. Bij kinderen van 4–16 jaar: braken, agitatie, stemmingswisselingen, afwijkend gedrag, lethargie en agressie.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): nasofaryngitis, hoofdpijn, slaperigheid. Vaak (1-10%): anorexie (meer kans in combinatie met topiramaat), depressie, angst, vijandigheid, agressie, insomnia, nervositeit, duizeligheid, convulsie, tremor, evenwichtsstoornis, diarree, misselijkheid, dyspepsie, braken, vertigo, hoest, huiduitslag, asthenie, vermoeidheid. Soms (0,1–1%): trombocytopenie, leukopenie, gewichtsverandering, boosheid, verwarring, hallucinaties, psychotische stoornis, suïcide(poging), suïcidale gedachten, agitatie, emotionele labiliteit, amnesie, geheugenstoornis, ataxie, paresthesie, aandachtstoornis, diplopie, wazig zien, afwijkende leverfunctietest, pruritus, alopecia. Spierpijn, -zwakte, toevallige verwonding. Zelden (0,01–0,1%): infecties, neutropenie, pancytopenie, agranulocytose, geneesmiddelgerelateerde eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), suïcide, persoonlijkheidsstoornis, abnormaal denken, hyperkinesie, choreoathetose, dyskinesie, pancreatitis, leverfalen, hepatitis, toxische epidermale necrolyse Stevens-Johnsonsyndroom, erythema multiforme. Bij kinderen komen gedrags- en psychiatrische bijwerkingen vaker voor dan bij volwassenen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor pyrrolidonderivaten

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij nierfunctiestoornissen dosering aanpassen. Bij staken van de behandeling levetiracetam langzaam afbouwen: bij kinderen > 6 maanden en adolescenten < 50 kg in stappen van maximaal tweemaal per dag 10 mg/kg iedere twee weken en bij zuigelingen 1–6 maanden in stappen van maximaal tweemaal per dag 7 mg/kg iedere twee weken.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

 Na het succesvol instellen op levetiracetam kon in een studie het gebruik van andere anti-epileptica bij een beperkt aantal patiënten worden gestaakt. Tijdens behandeling controle op tekenen van suïcidale gedachten en -gedrag overwegen. Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis eerst de nierfunctie bepalen alvorens de dosering vast te stellen. Bij kinderen zijn er geen aanwijzingen voor invloed op de groei en de puberteit; de langetermijngevolgen op leren, groei, endocriene functie, puberteit en het vermogen kinderen te krijgen zijn echter niet bekend.

Interacties

Levetiracetam heeft geen enzyminducerend of enzyminhiberend effect

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 30 okt 2014
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 30 okt 2014
 4. UCB Pharma BV, SPC Keppra EU/1/00/146/001-005 en EU/1/00/136/029, www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 30 april 2010, http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/keppra/emea-combined-h277nl.pdf
 5. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene, tweede versie, januari 2006
 6. Smit LS et al, Richtlijnen voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen, Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie, Nieuwe aangepaste versie juni 2012
 7. Kruijff de, CC. et al, Epileptische aanvallen / status epilepticus, leeftijd > 1 maand. 21 Juni 2012, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Wijzigingen

 • 10 juli 2018 13:50: PK data toegevoegd obv SmPC
 • 09 januari 2018 10:22: Indicatie persisterende status epilepticus toegevoegd obv NVK richtlijn
 • 09 december 2016 07:49: LET OP: Door gebruik van een orale doseerspuit met verkeerd volume zijn onbedoelde overdoseringen bij kinderen voorgekomen. Let bij het afleveren van levetiracetam drank 100 mg/ml op het afleveren van de juiste orale doseerspuit (zie beschikbare toedieningsvormen) Bron: DHPC