Brivaracetam

Stofnaam
Brivaracetam
Merknaam
Briviact
ATC code
N03AX23
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Als adjuvans bij partiële epilepsie met of zonder secundaire generalisatie
> 4 jaar: start 1-2 mg/kg/dag, 1-4 mg/kg/dag, max 200 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 10 mg/ml
Tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg
Injectie/infusieoplossing 10 mg/ml

Eigenschappen

Anti-epilepticum met een hoge en selectieve affiniteit voor het synaptische vesikel-eiwit 2A (SV2A), dat de exocytose van neurotransmitters moduleert. Men neemt aan dat de binding aan SV2A het primaire mechanisme is voor de anticonvulsieve werking van brivaracetam.

Kinetische gegevens

Lichaamsgewicht Cl (l/u)
20 kg 1.61
30 kg 2.18
50 kg 3.19
70 kg 3.58

Doseringen

Als adjuvans bij partiële epilepsie met of zonder secundaire generalisatie
 • Oraal
  • 4 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Startdosering: 1 - 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: 1 - 4 mg/kg/dag in 2 doses, max: 200 mg/dag.
 • Intraveneus
  • 4 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • Startdosering: 1 - 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: 1 - 4 mg/kg/dag in 2 doses, max: 200 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Psychomotorische hyperactiviteit. Gedragsstoornissen en zelfmoordgedachten zijn vaker gemeld bij kinderen dan bij volwassen. 

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (≥ 10%): duizeligheid, slaperigheid.

Vaak (1-10%): griep, afgenomen eetlust. Depressie, angst, slapeloosheid, prikkelbaarheid. Convulsie, draaiduizeligheid. Infectie van de bovenste luchtwegen, hoest. Misselijkheid, braken, obstipatie. Vermoeidheid. Bij i.v.-toediening: pijn op de plaats van het infuus.

Soms (0,1–1%): Neutropenie, type 1 hypersensitiviteit. Zelfmoordgedachten, psychotische stoornis, agressie, agitatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

overgevoeligheid voor pyrrolidonderivaten (zoals levetiracetam).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Tijdens behandeling controleren op tekenen van suïcidale gedachten en -gedrag.

Bij staken de behandeling geleidelijk afbouwen volgens protocol. (Zie de rubriek Doseringen).

Onderzoeksgegevens: Brivaracetam niet gebruiken bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie die dialyse ondergaan, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Er zijn weinig gegevens over het gebruik bij een leverfunctiestoornis; bij een chronische leverziekte is een verhoogde blootstelling aan brivaracetam gezien.

Interacties

Brivaracetam is substraat voor CYP2C19. In vitro induceert het CYP3A4.

Relevant: de plasmaconcentratie daalt door rifampicine.
Brivaracetam kan de betrouwbaarheid van de sub-30-pil verminderen.

Niet relevant: de plasmaconcentratie daalt door carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne.

Referenties

 1. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact Drank ( EU/1/15/1073/021) 26-07-2018, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 07 sept 2018
 3. Zorginstistuut Nederland, Farmacotherapeutische kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 07 sept 2018
 4. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact ( EU/1/15/1073/022) 26-07-2018

Wijzigingen

 • 06 september 2018 10:34: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering