Bof-Mazelen-Rubella vaccin (BMR)

Stofnaam
Bof-Mazelen-Rubella vaccin (BMR)
Merknaam
MMRVaxpro
ATC code
J07BD52

Bof-Mazelen-Rubella vaccin (BMR)


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

BMR vaccin is geregistreerd voor kinderen vanaf 9 maanden.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor injectievloeistof; 1 dosis + 0,5 ml oplosmiddel, 10 doses + 5 ml oplosmiddel.

Eigenschappen

Werkt immuniserend tegen bof, mazelen en rubella (rode hond). De werking berust op de vorming van circulerende antistoffen en een immunologisch geheugen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Vaccinatie Bof-Mazelen-Rode hond (BMR)
 • Subcutaan
  • 14 maanden
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA: 1e vaccinatie 0,5 ml/dosis, éénmalig.
  • 9 jaar
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA 2e vaccinatie 0,5 ml/dosis, éénmalig.
  • 6 maanden tot 12 maanden
   [3]
   • 0,5 ml/dosis, éénmalig.
   • Alhoewel de effectiviteit van BMR-vaccinaties in het eerste levensjaar (tot en met de twaalfde levensmaand) niet in adequaat opgezette klinische studies is onderzocht, kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn de BMR-vaccinatie eerder te geven. Kinderen die gevaccineerd worden vóór de leeftijd van 12 maanden moeten opnieuw worden gevaccineerd op de leeftijd van 14 maanden.

 • Intramusculair
  • 14 maanden
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA: 1e vaccinatie 0,5 ml/dosis éénmalig

  • 9 jaar
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA: 2e vaccinatie 0,5 ml/dosis éénmalig

  • 6 maanden tot 12 maanden
   [3]
   • 0,5 ml/dosis, éénmalig.
   • Alhoewel de effectiviteit van BMR-vaccinaties in het eerste levensjaar (tot en met de twaalfde levensmaand) niet in adequaat opgezette klinische studies is onderzocht, kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn de BMR-vaccinatie eerder te geven. Kinderen die gevaccineerd worden vóór de leeftijd van 12 maanden moeten opnieuw worden gevaccineerd op de leeftijd van 14 maanden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

VIRALE VACCINS

ENCEPHALITISVACCINS
J07BA02

Tekenencefalitis vaccin

FSME-Immun, FSME-Immun junior
J07BA01
INFLUENZAVACCINS

Influenzavaccin

Influvac, Vaxigrip
J07BB02
HEPATITISVACCINS

Hepatitis A vaccin

Havrix Junior, Havrix, Vaqta, Avaxim
J07BC02

Hepatitis B vaccin

Engerix B Junior; HBVaxPro
J07BC01
ROTAVIRUSDIARREEVACCINS
J07BH01
VARICELLAZOSTERVACCINS

Varicella vaccin

Provarivax
J07BK01
GELEKOORTSVACCINS

Gelekoortsvaccin

Stamaril
J07BL01
PAPILLOMAVIRUSVACCINS
J07BM02

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): reactie op de injectieplaats, koorts. Artralgie, artritis (zelden chronisch; bij volwassen vrouwen meest frequent, bij kinderen minst frequent). Vaak (1–10%): huiduitslag. Soms (0,1-1%): infectie van de bovenste luchtwegen. Diarree, braken. Urticaria. Verder zijn gemeld: prikkelbaarheid. Hoofdpijn, encefalopathie, (febriele) convulsie, ataxie, paresthesie, polyneuropathie, duizeligheid, syncope, syndroom van Guillain–Barré. Optische neuritis (o.a. retrobulbaire neuritis, papillitis), conjunctivitis, retinitis. Sensorineurale doofheid, otitis media. Regionale lymfadenopathie, trombocytopenie. Anafylactische reacties, purpura, jeuk, huidverharding, syndroom van Stevens–Johnson. Panniculitis, vasculitis. Spierpijn. Malaise, perifeer oedeem. Aseptische meningitis, orchitis, epididymitis, parotitis, mazelen. Hoest, bronchospasmen, pneumonie, pneumonitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Acute infecties met koorts. Actieve, onbehandelde tuberculose. Bloeddyscrasieën, leukemie, lymfoom of andere maligne neoplasma van het bloed– of lymfestelsel. Ernstige stoornissen in het afweermechanisme, waaronder humorale of cellulaire (primaire of verworven) immunodeficiëntie met inbegrip van gecombineerde immunodeficiëntie, agammaglobulinemie, aids of symptomatische HIV–infectie of een leeftijdspecifiek CD4+ T–lymfocytenpercentage < 25% (leeftijd < 12 mnd.), < 20% (12–35 mnd.) en < 15% (leeftijd 36–59 mnd.).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het wordt aanbevolen aan kinderen, die voor het eerst gevaccineerd zijn op een leeftijd van 14 maanden, een tweede vaccinatie te geven op een leeftijd van circa 9 jaar. Kinderen die het vaccin krijgen vóór de leeftijd van 12 maanden dienen opnieuw te worden gevaccineerd na de leeftijd van 14 maanden. Vaccinatie vóór de leeftijd van 6 maanden wordt afgeraden. Bij anafylactoïde reacties ten gevolge van kippeneiwit dient toediening onder strenge medische controle plaats te vinden. Vaccinatie kan gelijktijdig plaatsvinden met D(K)TP-vaccin, Hib-vaccin of poliovaccin, wel op een andere injectieplaatsen. Als hiervan geen gebruik wordt gemaakt, dient een tussentijd te worden aangehouden van ten minste vier weken.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtig bij allergische aandoeningen, anafylactoïde reacties ten gevolge van kippenei-eiwit, convulsies of hersenletsel in de (familie)anamnese en tevens bij recente trombocytopenie. Indien het vaccin binnen 72 uur na blootstelling aan natuurlijke mazelen wordt toegediend, kan nog een beperkte bescherming worden verkregen. Kinderen van 9–12 maanden geven soms onvoldoende reactie op het vaccin vanwege circulerende antilichamen afkomstig van de moeder en/of onvoldoende ontwikkeling van het immuunsysteem. Het kan echter nodig zijn toch te vaccineren, b.v. bij uitbraaksituaties, dagopvang of een reis naar een regio waar mazelen frequent voorkomt.

Interacties

Interacties vaccins algemeen:

Gelijktijdig geven van vaccins

 • dode (geïnactiveerde) vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met andere dode vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
 • dode (geïnactiveerde) vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met levende vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
 • parenteraal toegediende levende vaccins mogen in dezelfde zitting worden toegediend met oraal toegediende levende vaccins. Er hoeft geen interval te worden aangehouden tussen het toedienen van deze vaccins;
 • twee parenteraal toegediende levende vaccins worden bij voorkeur met een interval van ten minste 4 weken toegediend. Reden hiervoor is het induceren van de productie van interferonen gedurende 1-2 weken door het ene vaccin, die kunnen interfereren met de immuunrespons op het andere vaccin. Indien dit niet mogelijk is, kunnen ze ook tegelijkertijd worden toegediend.

Immunoglobulinen, bloed en bloedproducten

Deze kunnen specifieke antistoffen bevatten tegen het virus in het toegediende levende virusvaccin, waardoor de immuunrespons kan worden verzwakt. Het levende virusvaccin dient ten minste 14 dagen voor (bij varicellavaccin wordt aangegeven 1 maand) of ten minste 6 weken na (bij voorkeur 3 maanden, bij varicellavaccin wordt aangegeven 5 maanden) toediening van immunoglobulinen, bloed of bloedproducten te worden gegeven.

Van zostervaccin is niet bekend of het een interactie geeft met bloedproducten; er hoeft geen interval te worden aangehouden.

Immunoglobulinen, bloed en bloedproducten van Nederlandse donoren bevatten geen antistoffen tegen het gelekoortsvirus; deze mogen gelijktijdig worden gegeven met het gelekoortsvaccin.

Relevant:

Levende vaccins: tijdens het gebruik van middelen die immunosuppressief werken (immunosuppressiva, corticosteroïden, bepaalde DMARD's, veel oncolytica (inclusief een aantal tyrosinekinaseremmers en monoklonale antilichamen met immunosuppressieve werking, zie aldaar)) kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectieziekte veroorzaken. Deze combinaties moeten worden vermeden. Combinatie met corticosteroïden is in het algemeen gecontraïndiceerd zolang het corticosteroïd immunosuppressie veroorzaakt, met name bij systemisch gebruik langer dan 2 weken, echter niet bij suppletie en niet bij lokale toepassing (behalve bij grote oppervlakken onder occlusie).

Tijdens het gebruik van monoklonale antilichamen die immunomodulerend werken (zie aldaar) kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectie veroorzaken, en kan vaccinatie sowieso niet of minder effectief zijn gezien het ontbreken van een adequate immuunrespons. De combinatie moet worden vermeden.

Niet-levende vaccins: tijdens het gebruik van middelen die immunosuppressief werken (immunosuppressiva, corticosteroïden, bepaalde DMARD's, veel oncolytica (inclusief een aantal tyrosinekinaseremmers en monoklonale antilichamen met immunosuppressieve werking, zie aldaar)) kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan. Griepvaccinatie wordt sowieso aanbevolen bij personen met verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door immunosuppressieve medicatie of chemotherapie).

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met lokaal toegediend pimecrolimus of tacrolimus.

Referenties

 1. Nederlands Vaccin Instituut, Vaccinatieschema (geraadpleegd 23 okt 2009), www.nvi-vaccins.nl, http://www.nvi-vaccin.nl/?id=564
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 10 okt 2014
 3. Sanofi Pasteur MSD nv, SPC M-M-R-Vaxpro (geraadpleegd 23 okt 2009), www.emea.europa.eu, http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/mmrvaxpro/H-604-PI-nl.pdf
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017

Wijzigingen

 • 02 mei 2017 12:21: IM toediening toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering