Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Bof-Mazelen-Rubella vaccin (BMR)

Stofnaam
Bof-Mazelen-Rubella vaccin (BMR)
Merknaam
MMRVaxpro
ATC code
J07BD52

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

BMR vaccin is geregistreerd voor kinderen vanaf 9 maanden.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor injectievloeistof; 1 dosis + 0,5 ml oplosmiddel, 10 doses + 5 ml oplosmiddel.

Eigenschappen

Werkt immuniserend tegen bof, mazelen en rubella (rode hond). De werking berust op de vorming van circulerende antistoffen en een immunologisch geheugen.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Vaccinatie Bof-Mazelen-Rode hond (BMR)
 • Subcutaan
  • 14 maanden
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA: 1e vaccinatie 0,5 ml/dosis, éénmalig.
  • 9 jaar
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA 2e vaccinatie 0,5 ml/dosis, éénmalig.
  • 6 maanden tot 12 maanden
   [3]
   • 0,5 ml/dosis, éénmalig.
   • Alhoewel de effectiviteit van BMR-vaccinaties in het eerste levensjaar (tot en met de twaalfde levensmaand) niet in adequaat opgezette klinische studies is onderzocht, kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn de BMR-vaccinatie eerder te geven. Kinderen die gevaccineerd worden vóór de leeftijd van 12 maanden moeten opnieuw worden gevaccineerd op de leeftijd van 14 maanden.

 • Intramusculair
  • 14 maanden
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA: 1e vaccinatie 0,5 ml/dosis éénmalig

  • 9 jaar
   [1]
   • RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA: 2e vaccinatie 0,5 ml/dosis éénmalig

  • 6 maanden tot 12 maanden
   [3]
   • 0,5 ml/dosis, éénmalig.
   • Alhoewel de effectiviteit van BMR-vaccinaties in het eerste levensjaar (tot en met de twaalfde levensmaand) niet in adequaat opgezette klinische studies is onderzocht, kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn de BMR-vaccinatie eerder te geven. Kinderen die gevaccineerd worden vóór de leeftijd van 12 maanden moeten opnieuw worden gevaccineerd op de leeftijd van 14 maanden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

ENCEPHALITISVACCINS
J07BA02

Tekenencefalitis vaccin

FSME-Immun, FSME-Immun junior
J07BA01
INFLUENZAVACCINS

Influenzavaccin

Influvac, Vaxigrip
J07BB02
HEPATITISVACCINS

Hepatitis A vaccin

Havrix Junior, Havrix, Vaqta, Avaxim
J07BC02

Hepatitis B vaccin

Engerix B Junior; HBVaxPro
J07BC01
ROTAVIRUSDIARREEVACCINS
J07BH01
VARICELLAZOSTERVACCINS

Varicella vaccin

Provarivax
J07BK01
GELEKOORTSVACCINS

Gelekoortsvaccin

Stamaril
J07BL01
PAPILLOMAVIRUSVACCINS
J07BM02

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): reactie op de injectieplaats, koorts. Artralgie, artritis (zelden chronisch; bij volwassen vrouwen meest frequent, bij kinderen minst frequent). Vaak (1–10%): huiduitslag. Soms (0,1-1%): infectie van de bovenste luchtwegen. Diarree, braken. Urticaria. Verder zijn gemeld: prikkelbaarheid. Hoofdpijn, encefalopathie, (febriele) convulsie, ataxie, paresthesie, polyneuropathie, duizeligheid, syncope, syndroom van Guillain–Barré. Optische neuritis (o.a. retrobulbaire neuritis, papillitis), conjunctivitis, retinitis. Sensorineurale doofheid, otitis media. Regionale lymfadenopathie, trombocytopenie. Anafylactische reacties, purpura, jeuk, huidverharding, syndroom van Stevens–Johnson. Panniculitis, vasculitis. Spierpijn. Malaise, perifeer oedeem. Aseptische meningitis, orchitis, epididymitis, parotitis, mazelen. Hoest, bronchospasmen, pneumonie, pneumonitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het wordt aanbevolen aan kinderen, die voor het eerst gevaccineerd zijn op een leeftijd van 14 maanden, een tweede vaccinatie te geven op een leeftijd van circa 9 jaar. Kinderen die het vaccin krijgen vóór de leeftijd van 12 maanden dienen opnieuw te worden gevaccineerd na de leeftijd van 14 maanden. Vaccinatie vóór de leeftijd van 6 maanden wordt afgeraden. Bij anafylactoïde reacties ten gevolge van kippeneiwit dient toediening onder strenge medische controle plaats te vinden. Vaccinatie kan gelijktijdig plaatsvinden met D(K)TP-vaccin, Hib-vaccin of poliovaccin, wel op een andere injectieplaatsen. Als hiervan geen gebruik wordt gemaakt, dient een tussentijd te worden aangehouden van ten minste vier weken.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Voorzichtig bij allergische aandoeningen, anafylactoïde reacties ten gevolge van kippenei-eiwit, convulsies of hersenletsel in de (familie)anamnese en tevens bij recente trombocytopenie. Indien het vaccin binnen 72 uur na blootstelling aan natuurlijke mazelen wordt toegediend, kan nog een beperkte bescherming worden verkregen. Kinderen van 9–12 maanden geven soms onvoldoende reactie op het vaccin vanwege circulerende antilichamen afkomstig van de moeder en/of onvoldoende ontwikkeling van het immuunsysteem. Het kan echter nodig zijn toch te vaccineren, b.v. bij uitbraaksituaties, dagopvang of een reis naar een regio waar mazelen frequent voorkomt.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Acute infecties met koorts. Actieve, onbehandelde tuberculose. Bloeddyscrasieën, leukemie, lymfoom of andere maligne neoplasma van het bloed– of lymfestelsel. Ernstige stoornissen in het afweermechanisme, waaronder humorale of cellulaire (primaire of verworven) immunodeficiëntie met inbegrip van gecombineerde immunodeficiëntie, agammaglobulinemie, aids of symptomatische HIV–infectie of een leeftijdspecifiek CD4+ T–lymfocytenpercentage < 25% (leeftijd < 12 mnd.), < 20% (12–35 mnd.) en < 15% (leeftijd 36–59 mnd.).

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Nederlands Vaccin Instituut, Vaccinatieschema (geraadpleegd 23 okt 2009), www.nvi-vaccins.nl, http://www.nvi-vaccin.nl/?id=564
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 10 okt 2014
 3. Sanofi Pasteur MSD nv, SPC M-M-R-Vaxpro (geraadpleegd 23 okt 2009), www.emea.europa.eu, http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/mmrvaxpro/H-604-PI-nl.pdf
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 02 mei 2017 10:21: IM toediening toegevoegd obv SmPC

Wijzigingen