Desloratadine

Stofnaam
Desloratadine
Merknaam
Aerius, Neoclarityn
ATC code
R06AX27
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis en urticaria:
>12 jaar: 1 dd 5 mg.
6-11 jr: 1 dd 2,5 mg
1–5 jaar: 1 dd 1,25 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 0.5 mg/ml
Smelttablet 2.5 mg , 5 mg
Tablet filmomhuld 5 mg

Aerius drank bevat propyleenglycol (100 mg/ml). Maximale blootstelling volgens EMA:

 • Kinderen tot 1 maand: 1 mg/kg/dag
 • Kinderen vanaf 1 maand tot 5 jaar: maximaal 50 mg/kg/dag
 • Kinderen vanaf 5 jaar: maximaal 500 mg/kg/dag

Eigenschappen

Desloratadine is de belangrijkste actieve metaboliet van loratadine met anti-H1-histaminerge activiteit. Deze activiteit is 2½ –4× zo groot als van loratadine.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Allergische rhinitis en chronische urticaria
 • Oraal
  • 6 maanden tot 1 jaar
   [6] [7]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Gebruik bij hoge doseringen bij urticaria tabletten of smelttabletten ivm te hoge propyleenglycol belasting bij toepassing van drank.

  • 1 jaar tot 6 jaar
   [3] [4] [5]
   • 1,25 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria bij kinderen vanaf 2 jaar kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering. Gebruik bij hoge doseringen bij urticaria tabletten of smelttabletten ivm te hoge propyleenglycol belasting bij toepassing van drank.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   [3] [4] [5]
   • 2,5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering. Gebruik bij hoge doseringen bij urticaria tabletten of smelttabletten ivm te hoge propyleenglycol belasting bij toepassing van drank.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [3] [4] [5]
   • 5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering. Gebruik bij hoge doseringen bij urticaria tabletten of smelttabletten ivm te hoge propyleenglycol belasting bij toepassing van drank.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN

Alimemazine

Nedeltran
R06AD01

Oxomemazine

Toplexil
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE03
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28
AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN

Alimemazine

Nedeltran
R06AD01

Oxomemazine

Toplexil
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE03
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen jonger dan twee jaar is vaak (1–10%) gemeld: diarree, koorts en slapeloosheid. Andere bijwerkingen die gemeld zijn bij kinderen zijn: QT-verlenging, aritmie, bradycardie, abnormaal gedrag en agressie.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Droge mond. Vermoeidheid.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (anafylaxie, angio-oedeem, dyspneu, jeuk, huiduitslag en urticaria). Tachycardie, palpitaties. Duizeligheid, slaperigheid, slapeloosheid, psychomotorische hyperactiviteit, convulsies, hallucinaties. Misselijkheid, braken, dyspepsie, buikpijn, diarree. Myalgie. Hepatitis, stijging van leverenzymwaarden, verhoogd bilirubine.

Verder zijn gemeld: QT-verlenging. Icterus. Fotosensibilisatie. Asthenie.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor het conserveermiddel. Overgevoeligheid voor loratadine

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen jonger dan twee jaar is de diagnose rinitis meestal infectieus van aard.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Wees voorzichtig bij ernstige nierinsufficiëntie.  Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties

Niet relevant: het metabolisme wordt geremd door cimetidine, claritromycine, erytromycine, itraconazol, ketoconazol en voriconazol.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met azitromycine en fluconazol.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 19 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, Dosis), Geraadpleegd 19 okt 2014
 3. SP Europe, SPC Aerius (EU/1/00/160/061-069), www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/aerius/emea-combined-h313nl.pdf
 4. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria, www.ndvd.nl , 03-12-2015,
 5. Zuberbier T, et al, , The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update,, Allergy,, 2014 , Jul;69(7), 868-87
 6. Schering Corporation, Product Label Clarinex (USA)- feb 2008, www.accessdata.fda.gov
 7. Gupta SK, et al, Desloratadine dose selection in children aged 6 months to 2 years: comparison of population pharmacokinetics between children and adults, Br J Clin Pharmacol, 2007, Aug;64(2), 174-84
 8. de Vries, TW. et al, Adverse drug reactions of systemic antihistamines, Arch Dis Child, 2016;, 101, 968–970.

Wijzigingen

 • 21 februari 2018 16:10: Toevoeging bijwerking bij kinderen obv melding LAREB
 • 09 januari 2018 09:59: Doseeradvies 6 mnd - 1 jaar toegevoegd op basis van PI USA Clarinex en studie Gupta
 • 31 augustus 2017 14:49: bij toepassing bij urticaria wordt maximale propyleenglycol belasting bereikt indien drank wordt gebruikt. Waarschuwing opgenomen in doseeradvies
 • 22 maart 2016 07:47: Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering
 • 23 juni 2015 11:28: Bijwerking toegevoegd