Rupatadine

Stofnaam
Rupatadine
Merknaam
Rupafin
ATC code
R06AX28
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Selectieve H1-receptorantagonist. In vitro studies met hoge doseringen suggereren ook een anti-inflammatoire werking o.a. door remming van degranulatie van mestcellen en vrijkomen van cytokinen.

Farmacokinetiek bij kinderen

In een subgroep van kinderen (gemiddelde leeftijd: 10 jaar), werd rupatadine snel geabsorbeerd na toediening van een gemiddelde dosis van 5 mg rupatadine met een gemiddelde Tmax van 0,5 uur na inname. De gemiddelde Cmax was 2,5 ng/ml na een eenmalige orale dosis. Qua blootstelling was het gemiddelde totale oppervlak onder de curve (AUC) 8,86 ng·uur/ml. Al deze waarden zijn vergelijkbaar aan de waarden verkregen bij volwassenen en adolescenten.

De gemiddelde eliminatie halfwaardetijd van rupatadine bij kinderen was 3,12 uur, hetgeen korter is dan die voor de tabletten bij volwassenen en adolescenten.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis, netelroos:
2-11 jaar
10-25 kg: (drank):
1 dd 2,5 mg
> 25 kg: (drank):
1 dd 5 mg
>12 jaar (tablet) :
1 dd 10 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (als fumaraat) 1 mg/ml
Tablet (als fumaraat) 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische rhinitis en chronische urticaria
 • Oraal
  • 2 jaar tot 12 jaar en 10 tot 25 kg
   [1] [1] [2] [2] [3] [3]
   • 2,5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

  • 2 jaar tot 12 jaar en ≥ 25 kg
   [1] [1] [2] [2] [3] [3]
   • 5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [1] [2] [2] [3] [3]
   • 10 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen (drank): Vaak (1–10%): hoge luchtweginfecties. Hoofdpijn, slaperigheid. Soms (0,1–1%): influenza. Duizeligheid. Eczeem.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, vermoeidheid, asthenie. Soms (0,1-1%): verhoogde eetlust, gewichtstoename, dorst, malaise, koorts. Concentratiestoornis, irritatie. Neusbloeding, rinitis, droge neus, hoesten, droge keel, keelpijn, faryngitis. Misselijkheid, dyspepsie, braken, buikpijn, obstipatie, diarree. Huiduitslag. Rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn. Verhoging van creatine fosfokinase, abnormale leverfunctiewaarden.
 

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Rupatadine tot tienmaal de therapeutische dosis gaf geen effecten op het ECG. Wees desondanks voorzichtig bij aanwezigheid van risicofactoren voor QT-verlenging zoals hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, bradycardie, aanhoudende proaritmische condities, en congenitaal of verworven QT-verlenging. Gebruik bij verminderde nier- of leverfuncties, of bij een leeftijd < 2 jaar of een lichaamsgewicht < 10 kg wordt niet aanbevolen wegens onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid. Een hogere gevoeligheid bij ouderen > 65 jaar kan niet worden uitgesloten. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Rupatadine wordt hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A4.

Niet relevant: de AUC kan toenemen bij combinatie met een CYP3A4-remmer.
Niet beoordeeld: Grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Grapefruitsap verhoogt de systemische opname ong. 3.5-voudig. Een klinisch relevant effect is echter niet waarschijnlijk.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Referenties

 1. J. Uriach & Cía., S.A., SmpC Rupafin (RVG 108903) 29-05-14, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 13 jan 2015
 2. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria, www.ndvd.nl, 03-12-2015
 3. Zuberbier T, et al,, The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update,, Allergy,, 2014, Jul;69(7), 868-87
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 17 nov 2014
 5. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014

Wijzigingen

 • 04 april 2016 14:32: Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering
 • 07 september 2015 13:45: Netelroos toegevoegd als indicatie
 • 07 september 2015 13:45: Netelroos toegevoegd als indicatie
 • 07 september 2015 13:45: Netelroos toegevoegd als indicatie
 • 13 januari 2015 12:23: Leeftijdscategorie aangepast nav herziening produktinformatie (SmPC) Rufadin.
 • 13 januari 2015 12:23: Leeftijdscategorie toegevoegd obv herziening produktinformatie (SmPC) Rufadin

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering