Dimenhydrinaat

Stofnaam
Dimenhydrinaat
Merknaam
ATC code
R06AA52
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Dimenhydrinate is het zout van difenhydramine met 8-chloorotheofylline. De farmacologische effecten zijn toe te schrijven aan de difenhydramine-component. Difenhydramine is een ethanolaminederivaat met H1-antihistaminische, anticholinerge en uitgesproken centrale sederende eigenschappen. Bovendien heeft dimenhydrinaat een anti-emetisch en lokaal anesthetisch effect.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn gegevens bekend over farmacokinetiek bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Dimenhydranaat is niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj vls 62 mg/10 ml (Vomex A) (import vanuit buitenland op artsenverklaring)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Profylaxe en symptomatische therapie van misselijkheid en braken.
 • Intraveneus
  • 2 jaar tot 6 jaar en ≥ 6 kg
   [1]
   • 1,25 mg/kg/dosis
   • Cave overdosering in kinderen jonger dan 3 jaar, aangezien dit levensbedreigend kan zijn.

  • 6 jaar tot 14 jaar
   [1] [2]
   • 25 - 50 mg/dosis, zo nodig elke 6-8 uur. Max: 150 mg/dag.
  • 14 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 50 - 100 mg/dosis, zo nodig elke 4-6 uur. Max: 400 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Studies hebben aangetoond dat het toedienen van dimenhydrinaat aan zuigelingen en peuters voor de behandeling van banale gastro-enteritis geen voordeel heeft vergeleken met toedienen van vloeistof en elektrolyten alleen. Gezien het frequent voorkomen van ernstige bijwerkingen bij kinderen tot drie jaar bij deze indicatie, mag dimenhydrinaat  niet worden gebruikt voor de behandeling van banale gastro-enteritis bij deze leeftijdsgroep. 

Aangezien dimenhydrinaat een convulsies kan veroorzaken, vooral bij kleine kinderen, en deze groep patiënten ook vaak koortsstuipen heeft, mag dimenhydrinaat niet worden gegeven bij koortsinfecties.

Alleen gebruiken bij kinderen tot 3 jaar als er een duidelijke indicatie voor gebruik is. De aanbevolen maximale dosis voor deze leeftijdsgroep mag nooit worden overschreden.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Klinge Pharma , SmPC Vomex A® Injektionslösung (6580523.00.00/ 6581008.00.00), 04/2017
 2. Sigmapharm Arzneimittel, SmPC Vertirosan 50 mg-Ampullen (9.580), 06/2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering