Dimetindeen

Stofnaam
Dimetindeen
Merknaam
Fenistil
ATC code
R06AB03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

H1-receptorantagonist met een centraal aangrijpingspunt en een sederende en anticholinerge werking.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen gegevens omtrent de kinetiek van dit middel bij kinderen bekend.

Algemene opmerkingen

1 ml = 1 mg = 20 druppels.
1 druppel = 50 mcg.

Label dosisadvies Kinderformularium

< 1 jaar: Off-label
> 1 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

1-12 jaar: 0,1 mg/kg/dag in 3 doses
Adolescenten en volwassenen: 3 dd 20-40 druppels of 3 dd 1-2 mg "

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Druppels, oraal (waterstofmaleaat) 1 mg/ml
De druppels bevatten propyleenglycol 100 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische aandoeningen, jeuk
 • Oraal
  • 1 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 0,1 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 3 mg/dag.
   • 1mg = 20 druppels

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 3 - 6 mg/dag in 3 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen en prikkelbaarheid.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak: vermoeidheid

Vaak: zenuwachtigheid, somnolentie

Zelden: droge keel, droge mond, maag-darmfunctiestoornis, nausea, prikkelbaarheid, duizeligheid, hoofdpijn

Zeer zelden: dyspneu, farynxoedeem, gezichtsoedeem, rash, anafylactische reactie, spierspasmen

Onbekende frequentie: erythema exsudativum multiforme, pruritus, urticaria

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan een jaar, omdat het sedatief effect kan leiden tot perioden met ademhalingsstilstand tijdens de slaap.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • prostaathyperplasie met urineretentie;
 • acuut glaucoom;
 • gebruik bij kinderen jonger dan één jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Novartis , SmPC Fenistil (RVG 01528) 25-07-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen Formularium voor Kinderen, 2007
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 29-10-2023
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 29-10-2023

Wijzigingen

 • 10 februari 2021 13:14: Ondergrens leeftijdsrange gewijzigd van 1 mnd naar 1 jaar op basis van de SmPC. Indicatie 'jeuk' toegevoegd op basis van Oostenrijkse SmPC
 • 12 november 2018 12:47: leeftijdsondergrens opgehoogd naar 1 jaar ( = conform SmPC Fenistil)
 • 13 oktober 2017 09:28: Het doseeradvies is aangepast naar de herziene SmPC.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering