Cetirizine

Stofnaam
Cetirizine
Merknaam
Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
ATC code
R06AE07
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Selectieve H1-receptorantagonist. Heeft slechts bij hoge doseringen een sederende werking. Heeft tevens een remmende werking op de migratie van eosinofielen, die een rol spelen bij de late fase van allergische reacties. 

Farmacokinetiek bij kinderen

Bij kinderen is de eliminatie sneller dan bij volwassenen. De eliminatiehalfwaardetijd bij kleine kinderen (0,5 – 2 jaar) bedraagt 3,1 ± 1,8 uur , de Tmax is 2,0 ± 1,3 uur, het verdelingsvolume is 0,44 ± 0,19 l/kg en de Cmax is 390 ± 135 ng/ml. De orale klaring bij deze leeftijdsgroep bedraagt 2,13 ± 1,15 ml/min/kg. Bij kinderen van 2 – 6 jaar bedraagt de eliminatiehalfwaardetijd 5,55 ± 0,98 uur, klaring bedraagt 1,27 ± 0,80 ml/min/kg. Bij kinderen ouder dan 6 jaar is de eliminatiehalfwaardetijd langer, ongeveer 6 – 7 uur

Algemene opmerkingen

Cetirizine is een actieve metaboliet van hydroxizine.

Label dosisadvies Kinderformularium

< 2 jaar: Off-label
> 2 jaar: On -label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatische behandeling van seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rinitis, seizoensgebonden conjunctivitis, urticaria.
2-6 jaar: 2dd 2,5 mg (drank).
>6 jaar: 2dd 5 mg (tablet, dwz 2dd een half tablet).

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (dihydrochloride) 1 mg/ml; bevat 50 mg/ml propyleenglycol
Tablet (dihydrochloride) 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Symptomatische behandeling van allergische rhinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis),chronische idiopathische urticaria en acute voedselallergie
 • Oraal
  • 1 jaar tot 2 jaar
   [6] [10]
   • 0,5 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 5 mg/dag.
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [9] [10] [13] [14] [16]
   • 5 mg/dag in 1 - 2 doses.
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

    LET OP bij toepassing van drank in hoge doseringen bij indicatie urticaria. De drank bevat propyleenglycol.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   [9] [10] [13] [14] [16]
   • 10 mg/dag in 1 - 2 doses.
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

    LET OP bij toepassing van drank in hoge doseringen bij indicatie urticaria. De drank bevat propyleenglycol.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [9] [13] [14] [16]
   • 10 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

    LET OP bij toepassing van drank in hoge doseringen bij indicatie urticaria. De drank bevat propyleenglycol.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Bij creatinineklaring >50 mL/min/1,73 m2:
Dosisaanpassing is niet nodig

Bij creatinineklaring 10-50 mL/min/1,73 m2:
< 12 jaar: 100% van de normale keerdosis, doseerinterval 24 uur
≥ 12 jaar:   50% van de normale keerdosis, doseerinterval 24 uur

Bij creatinineklaring <10 mL/min/1,73 m2:
een algemeen advies kan niet worden gegeven

Bijwerkingen bij kinderen

Hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, pijn in de onderbuik, misselijkheid, faryngitis, rinitis, neusbloeding, slaperigheid, oculogyrische crisis (vooral bij kinderen), agitatie, dyskinesie, enuresis en sedatie. Bij kleine kinderen diarree, slaperigheid, vermoeidheid en rinitis.
In de literatuur is een casus beschreven van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP).

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak: Vermoeidheid, Faryngitis, Rhinitis, Droge mond
Nausea, Duizeligheid, Hoofdpijn, Somnolentie

Soms: Asthenie, Malaise, Pruritus, Rash, Buikpijn, Diarree, Agitatie, Paresthesie

Zelden: Oedeem, Verwardheid, Tachycardie, Urticaria, Overgevoeligheid, Verminderde leverfunctie,

Onderzoeken:

Bloed alkalische fosfatase verhoogd, Bloed bilirubine verhoogd
Gamma-GT verhoogd, Gewichtstoename, Transaminasen verhoogd Agressie, Depressie, Hallucinatie, Insomnia, Convulsie

Zeer zelden: Trombocytopenie, Angio-oedeem, Dermatitis, Anafylactische shock, Dysurie, Accommodatieafwijking, Oculogyratie
Wazig zien, Bedplassen, Erythema fixatum, Tic, Dysgeusie, Dyskinesie, Dystonie, Syncope, Tremor

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring < 10 ml/min), dialysepatiënten;
 • overgevoeligheid voor hydroxyzine of andere piperazinederivaten, of voor het conserveermiddel (in de drank).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie is de plasmaklaring verminderd. Gebruik bij kinderen < 2 jaar wordt ontraden vanwege bepaalde hulpstoffen in de drank.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij een risico van convulsies (bv. epilepsie) en bij risicofactoren voor urineretentie (zoals ruggenmerglaesie, prostaathyperplasie) voorzichtig zijn.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten; het gebruik van cetirizine drie dagen vóór de test staken.

Jeuk en/of urticaria (in sommige gevallen ernstig) kunnen optreden na staken van de behandeling, zelfs indien deze symptomen niet aanwezig waren vóór start van de behandeling. Bij ernstige jeuk en/of urticaria behandeling opnieuw beginnen waarna de klachten zouden moeten verdwijnen.

Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) kan binnen de eerste twee dagen optreden, met name in huidplooien, op de torso en bovenste ledematen. Staak behandeling bij symptomen, waaronder koorts, erytheem of vele kleine pustels.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Curran MP, et al., Cetirizine: a review of its use in allergic disorders., Drugs., 2004, 64, 523-61
 2. Diepgen TL, et al., Early Treatment of the Atopic Child Study Group. Long-term treatment with cetirizine of infants with atopic dermatitis: a multi-country, double-blind, randomized, placebo-controlled trial (the ETAC trial) over 18 months, . Pediatr Allergy Immunol, 2002, 13, 278-86
 3. Fraunfelder FW, et al., Oculogyric crisis in patients taking cetirizine, Am J Ophthalmol, 2004, 137, 355-7
 4. Ng KH, et al, Central nervous system side effects of first- and second-generation antihistamines in school children with perennial allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study, Pediatrics., 2004, 113, 116-21
 5. Pitsiu M, et al, Retrospective population pharmacokinetic analysis of cetirizine in children aged 6 months to 12 years, Br J Clin Pharmacol., 2004, 57, 402-11
 6. Simons FE, et al, Safety of cetirizine in infants 6 to 11 months of age: a randomized, double-blind, placebo-controlled study, J Allergy Clin Immunol., 2003, 111, 1244-8
 7. Stevenson J, et al, ETAC Study Group. Long-term evaluation of the impact of the h1-receptor antagonist cetirizine on the behavioral, cognitive, and psychomotor development of very young children with atopic dermatitis, Pediatr Res., 2002, 52, 251-7
 8. Esen I, et al, Cetirizine-induced dystonic reaction in a 6-year-old boy, Pediatr Emerg Care, 2008 , Sep;24 (9), 627-8
 9. Park JH, et al, Comparison of cetirizine and diphenhydramine in the treatment of acute food-induced allergic reactions, J Allergy Clin Immunol, 2011 , Nov;128(5), 1127-8
 10. Phan H, et al, Treatment of allergic rhinitis in infants and children, Drugs , 2009, 69, 2541-76
 11. Rajput A, et al, Cetirizine-induced dystonic movements, Neurology, 2006, Jan 10;66(1), 143-4
 12. Badawi AH et al, Cetirizine-induced acute generalized exanthematous pustulosis: a serious reaction to a commonly used drug. , Dermatol Online J, 2014, May 16;20(5), 22613
 13. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria 03-12-2015, www.ndvd.nl
 14. Zuberbier T, et al, The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update, Allergy, 2014 , Jul;69(7), 868-87
 15. Italiano D et al., Iatrogenic nocturnal eneuresis – an overlooked side effect of anti histamines?, J Postgrad Med., 2015, Apr-Jun;61(2), 110-1
 16. UCB Pharma B.V, SmPC Zyrtec drank 1mg/ml (RVG 14635) 10-06-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 17. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 9-12-2021
 18. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 9-12-2021

Wijzigingen

 • 11 december 2018 12:18: Mogelijkheid toegevoegd om voor kinderen > 2 jaar in 1 dd te doseren
 • 30 augustus 2016 12:49: N.a.v. nieuwe literatuur bijwerking enuresis toegevoegd.
 • 04 april 2016 14:17: Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstallers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering
 • 12 maart 2015 10:59: Bijwerking toegevoegd op basis van casus beschrijving van Badawi et al (2014)
 • 09 maart 2015 11:30: Verduidelijking advies verminderde nierfunctie: van > naar ? 12 jaar

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering