Levocetirizine

Stofnaam
Levocetirizine
Merknaam
Xyzal
ATC code
R06AE09
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Levocetirizine is de werkzame (R)-enantiomeer van cetirizine. Antihistaminicum, heeft slechts bij hoge doseringen een sederende werking

Farmacokinetiek bij kinderen

De eliminatiehalfwaardetijd en de orale klaring bij kinderen van 1 -2 jaar bedragen respectievelijk 4,1 ± 0,67 uur en 1,05 ± 0,1 ml/min/kg. Het verdelingsvolume is 0,37 ± 0,06 l/kg, en de Cmax is 286 ± 68 ng/ml. Bij oudere kinderen (6 – 11 jaar) is de eliminatiehalfwaardetijd langer, namelijk 5,7 ± 0,2 uur. De orale klaring bij deze leeftijdsgroep (6 – 11 jaar) bedraagt 0,82 ± 0,05 ml/min/kg en de Cmax is 450 ± 37 ng/ml. Tmax is voor beide groepen vergelijkbaar; ongeveer 1 uur.

Label dosisadvies Kinderformularium

Symptomatische behandeling van allergische rhinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis) en chronische idiopathische urticaria
< 2 jaar:
Off-label
> 2 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatische behandeling van allergische rinitis (met inbegrip van persisterende klachten), chronische urticaria.
2-6 jaar
: 2dd 1,25 mg=2dd 2,5 mL (drank),
6-12 jaar: 5 mg/dag (tablet) of 10 mL/dag (drank),
>12 jaar: idem.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (dihydrochloride) 0.5 mg/ml
Tablet filmomhuld (dihydrochloride) 5 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Symptomatische behandeling van allergische rhinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis) en chronische idiopathische urticaria
 • Oraal
  • 1 jaar tot 2 jaar
   • 0,25 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 2,5 mg/dag.
  • 2 jaar tot 6 jaar
   • 2,5 mg/dag in 2 doses.
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

  • 6 jaar tot 18 jaar
   • 5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Bij creatinineklaring > 50 mL/min/1,73 m2:
Dosisaanpassing is niet nodig

Bij creatinineklaring 10-50 mL/min/1,73 m2:
< 6 jaar: 100% normale keerdosering, doseerinterval 24 uur
> 6 jaar: 50 % van normale keerdosering, doseerinterval 24 uur.

Bij creatinineklaring <10 mL/min/1,73 m2:
Een algemeen advies kan niet worden gegeven 

  Keerdosis aanpassen Doseerinterval aanpassen
GFR 50-80 ml/min/1,73m2 - -
GFR 30-50 ml/min/1,73m2
< 6 jr
≥ 6 jr
 -
+
+
-
GFR 10-30 ml/min/1,73m2
< 6 jr
≥ 6 jr
-
+
+
-
GFR <10 ml/min/1,73m2 zonder dialyse Geen advies Geen advies
GFR <10 ml/min/1,73m2 met dialyse Geen advies Geen advies

Bijwerkingen bij kinderen

Moeheid, hoofdpijn, slaperigheid, infectie van de bovenste luchtwegen (faryngitis, rhinitis), droge mond, misselijkheid, pijn in de onderbuik en exacerbatie van allergie

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): slaperigheid, moeheid, hoofdpijn, droge mond. Bij kinderen ook: diarree, obstipatie, slaapstoornis. Soms (0,1-1%): asthenie, buikpijn. Verder zijn nog gemeld: overgevoeligheid inclusief anafylaxie. Toegenomen eetlust. Agressie, agitatie, hallucinatie, depressie, slapeloosheid, zelfmoordgedachten. Convulsie, paresthesie, duizeligheid, syncope, tremor, dysgeusie. Vertigo. Visusstoornissen zoals wazig zien. Hartkloppingen, tachycardie. Dyspneu. Misselijkheid, braken. Hepatitis, afwijkende leverfunctietest. Dysurie, urineretentie. Angioneurotisch oedeem, dermatitis medicamentosa, jeuk, huiduitslag zoals urticaria. Myalgie. Oedeem. Gewichtstoename.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 10 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij patiënten met uitsluitend een leverfunctiestoornis is geen aanpassing van de dosis nodig. Bij patiënten met zowel een leverfunctiestoornis als een nierfunctiestoornis is aanpassing van de dosis nodig

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Het reactievermogen kan in individuele gevallen verminderd zijn. Wees voorzichtig bij patiënten met een predispositie tot urineretentie. Intermitterende allergische rinitis (< 4 dagen/w. of gedurende < 4 weken) behandelen wanneer de symptomen optreden en staken als deze zijn verdwenen. In geval van persisterende allergische rinitis, gedurende de blootstelling aan allergenen, een continue behandeling overwegen. Met cetirizine (racemaat) is momenteel ervaring opgedaan met één jaar doorbehandelen bij chronische urticaria en chronische allergische rinitis. Niet gebruiken bij een leeftijd < 2 jaar vanwege het ontbreken van gegevens. Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar voor kinderen met een nierfunctiestoornis. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Cranswick N, et al, Levocetirizine in 1-2 year old children: pharmacokinetic and pharmacodynamic profile, Int J Clin Pharmacol Ther., 2005, 43, 172-7
 2. de Blic J, et al, Levocetirizine in children: evidenced efficacy and safety in a 6-week randomized seasonal allergic rhinitis trial, Levocetirizine in children: evidenced efficacy and safety in a 6-week randomized seasonal allergic rhinitis trial, 2005, 16, 267-75
 3. Hussein Z, et al, ETAC Study Group. Retrospective population pharmacokinetics of levocetirizine in atopic children receiving cetirizine: the ETAC study, Br J Clin Pharmacol., 2005, 59, 28-37
 4. Simons FE, et al, Early Prevention of Asthma in Atopic Children (EPAAC) Study Group. Safety of levocetirizine treatment in young atopic children: An 18-month study, Pediatr Allergy Immunol., 2007, 18, 535-42
 5. Simons FE, et al., Population pharmacokinetics of levocetirizine in very young children: the pediatricians\' perspective, Pediatr Allergy Immunol., 2005, 16, 97-103
 6. Simons FE, et al., Levocetirizine: pharmacokinetics and pharmacodynamics in children age 6 to 11 years, J Allergy Clin Immunol., 2005, 116, 355-61
 7. Pampura AN, et al, Evidence for clinical safety, efficacy, and parent and physician perceptions of levocetirizine for the treatment of children with allergic disease, Int Arch Allergy Immunol, 2011, 155(4), 367-78
 8. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria, www.ndvd.nl, 03-12-2015
 9. Zuberbier T, et al, The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update,, Allergy, 2014, Jul;69(7), 868-87
 10. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 30 okt 2014
 11. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 30 okt 2014

Wijzigingen

 • 05 september 2016 10:24: Voor kinderen tot 2 jaar is een maximale dosering toegevoegd
 • 06 april 2016 17:03: Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering