Lidocaine+prilocaine

Stofnaam
Lidocaine+prilocaine
Merknaam
Emla
ATC code
N01BB20

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hydrofiele creme (EMLA): 0-12 jr: circa 1 gram per 10 cm2, Max: 0-2 mnd: 1 g, 2-12 mnd: 2 g, 1-5 jr: 10 g; 6-12 jr: 20 g.
Pleister (EMLA): maximum aantal pleisters dat tegelijkertijd mag worden gebruikt: 0-3 mnd: 1 pleister; 3-11 mnd: 2 pleister, 1-5 jaar: 10 pleisters, 6-11 jaar; 20 pleisters

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per g crème: Lidocaïne 25 mg, Prilocaïne 25 mg
Per pleister, transdermaal: Lidocaïne 25 mg, Prilocaïne 25 mg

Eigenschappen

Lokaal anesthetische werking. Lidocaïne- en prilocaïnebase zijn als eutectisch mengsel verwerkt in een hydrofiele crème of (emulsie)pleister en kunnen huid en slijmvliezen penetreren en plaatselijk analgesie bewerkstelligen. Werking: crème: op slijmvliezen zonder occlusie na 5–10 min, bij ulcus cruris onder occlusie na 30 min, op huid onder occlusie na 1–2 uur.; pleister: na ca. 60 min. De diepte van de cutane verdoving van de intacte huid neemt toe met de inwerktijd van de crème of pleister. Werkingsduur: crème: op slijmvliezen zonder occlusie 15–20 min; op intacte huid ten minste 2 uur na verwijderen van het verband; bij ulcus cruris tot 4 uur na het wondtoilet, indien daar binnen 10 min na het verwijderen van de crème mee is begonnen

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Lokale verdoving
 • Cutaan
  • 0 maanden tot 3 maanden
   [2]
   • max 1 g op max 10 cm2
    Pleisters: max 1 pleister per 24 uur, gedurende maximaal 1 uur.

     

   • Creme op de intacte huid, onder occlusie 1-2 uur (max 5 uur) aanbrengen en dan verwijderen

  • 3 maanden tot 12 maanden
   [2]
   • max 2 g op max 20 cm2

   • Creme op de intacte huid, onder occlusie 1-2 uur (max 5 uur) aanbrengen en dan verwijderen.
    Pleister: max 2 pleisters per dosis gedurende 1 uur. Maximaal 2 doses per 24 uur.

  • 1 jaar tot 5 jaar
   [2]
   • max 10 g op max 100 cm2

   • Creme op de intacte huid, onder occlusie 1-2 uur (max 5 uur) aanbrengen en dan verwijderen.
    Pleister aanbrengen en na 1 uur (max 5 uur) verwijderen, maximaal 10 pleisters tegelijkertijd.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   [2]
   • max 20 g op max 200 cm2

   • Creme op de intacte huid, onder occlusie 1-2 uur (max 5 uur) aanbrengen en dan verwijderen.
    Pleister aanbrengen en na 1 uur (max 5 uur) verwijderen, maximaal 20 pleisters tegelijkertijd.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 1,5-2 g per 10 cm2

   • Creme op de intacte huid, onder occlusie 1-2 uur (max 5 uur) aanbrengen en dan verwijderen.
    Pleister aanbrengen en na 1 uur (max 5 uur) verwijderen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANAESTHETICA, LOKALE

AMIDEN

Bupivacaine

Marcaine 0,25 %, 0,5%
N01BB01

Levobupivacaine

Chirocaine
N01BB10

Lidocaine

Xylocaine
N01BB02

Lidocaine+chloorhexidine

Instillagel, Cathejell
N01BB52
N01BB20
N01BB03

Prilocaine

Citanest
N01BB04

Ropivacaine

Naropin
N01BB09
ESTERS VAN BENZOEZUUR
N01BC01

Bijwerkingen bij kinderen

Methemoglobinemie wordt vaker waargenomen bij pasgeborenen en zuigelingen, vaak als gevolg van overdosering.

Bijwerkingen algemeen

Vaak en soms (> 0,1%): jeuk, branderigheid, oedeem, rood- of bleekheid op de applicatieplaats. Soms (0,1-1%): lokale paresthesieën, huidirritatie. Zelden (0,01–0,1%): allergische reacties (in het ernstigste geval anafylactische shock), methemoglobinemie, lokaal letsel. Na ongewenst contact met het oog: irritatie van de cornea. De crème en pleister bevatten polyoxylgehydrogeneerde ricinusolie wat huidreacties kan veroorzaken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Prematuren en kinderen jonger dan 12 maanden die worden behandeld met geneesmiddelen die methemoglobinemie kunnen induceren.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor lokaal anesthetica van het amidetype. Congenitale of idiopathische methemoglobinemie.  Crème niet toepassen in het middenoor.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Vanwege onvoldoende gegevens niet gebruiken bij prematuren met een zwangerschapsduur < 37 weken of op de genitaliën van kinderen; alleen bij circumcisie bij neonaten is een dosering van 1 gram crème op het praeputium veilig gebleken. De pleister is door het formaat minder geschikt voor bepaalde lichaamsdelen van kinderen.
Bij overdosering kans op methomoglobinemie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij patiënten met glucose-6-fosfaat dehydrogenasedeficiëntie of congenitale of idiopathische methemoglobinemie neemt de gevoeligheid voor methemoglobinemie toe. Niet gebruiken op open wonden, tenzij de crème bij ulcus cruris. Bij patiënten met atopische dermatitis kan een inwerktijd > 30 min meer lokale vasculaire reacties (roodheid, petechie, purpura) veroorzaken. Voorzichtigheid is geboden bij gebruik rond het oog. Gezien de sterk irriterende werking op het oog elk contact met de ogen vermijden; ook kan verlies van beschermde reflexen irritatie van de cornea veroorzaken. Als lidocaïne/prilocaïne in het oog komt, dit direct met water of fysiologisch zout uitspoelen en vervolgens het oog beschermen totdat het gevoel terugkomt.

Interacties

Prilocaine:
Niet beoordeeld: bij combinatie met klasse III-antiaritmica kunnen additieve effecten op het hart optreden.

Bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die de vorming van methemoglobine kunnen induceren, zoals sulfonamiden, neemt het risico op methemoglobinemie toe.

Lidocaine
Relevant

Afname lidocaïne: de plasmaconcentratie kan dalen door efavirenz, etravirine en nevirapine.

Toename lidocaïne: boceprevir, elvitegravir, HIV-proteaseremmers en telaprevir kunnen het metabolisme remmen.

Niet beoordeeld: gelijktijdige toediening van een β-blokker of cimetidine met intraveneuze infusie van lidocaïne kan de eliminatie van lidocaïne vertragen.

Fenytoïne kan de plasmaconcentratie van lidocaïne verlagen, maar heeft een additief effect op de cardiodepressieve werking van lidocaïne.

Middelen die hypokaliëmie kunnen veroorzaken, kunnen het effect op het myocard versterken.

Middelen met een anticholinerge werking kunnen het effect op de AV-geleiding versterken.

Lidocaïne kan het effect van opioïden en niet-depolariserende spierrelaxantia versterken.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Aspen Pharma Trading Limited, SmPC EMLA (RVG 11015/15721) 12-07-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h15721.pdf
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 31 okt 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 31 okt 2014

Wijzigingen

 • 22 november 2017 15:11: Aanpassing doseeradvies obv SmPC: bij jonge kinderen < 12 maanden is methomoglobinemie waargenomen.
 • 11 januari 2016 11:38: Max aantal pleisters toegevoegd obv SmPC
 • 11 januari 2016 11:37: Max aantal pleisters toegevoegd obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering