Mepivacaine

Stofnaam
Mepivacaine
Merknaam
ATC code
N01BB03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal anestheticum van het amidetype met een lichte vasoconstrictieve werking. Werking: na 3–17 min. Werkingsduur: 1–3 uur (infiltratie, kleine zenuwblokkades en epidurale anesthesie), 4 uur (grote zenuwblokkades).

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Lokale en regionale anesthesie, kinderen > 1 maand:
Injecties in weefsels met aanzienlijke systemische absorptie: tot 3 mg/kg
Caudale anesthesie: tot 10 mg/kg
Bij tandheelkundige ingrepen (≥4 jaar en ≥20 kg): 0,75-3 mg/kg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 10 mg/ml, 20 mg/ml, 30 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Lokale en regionale anesthesie in weefsels met aanzienlijke systemische absorptie
 • Infiltratie
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Tot maximaal 3 mg/kg

Pijnstilling: epiduraal (caudaal)
 • Epiduraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Tot maximaal 10 mg/kg, maar niet hoger dan 400 mg.

Bij tandheelkundige ingrepen
 • Infiltratie
  • ≥ 4 jaar en ≥ 20 kg
   [2]
   • 0,75 mg/kg/dag, éénmalig. Max: 3 mg/kg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1–1%): bradycardie, hypotensie. Zelden (0,01–0,1%): neurologische reacties (aanhoudende anesthesie, paresthesie, parese of plegie van onderste extremiteiten, verlies sfinctercontrole). Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (anafylactische shock), Ernstige bijwerkingen komen voor als gevolg van overdosering, te snelle resorptie en per abuis gegeven intravasculaire injectie

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor lokaal anesthetica van het amidetype. Epiduraal niet toedienen bij ernstige stoornissen in de bloedstolling, actieve degeneratieve zenuwaandoeningen of verhoogde intracraniële druk. De injectie 20 mg/ml is gecontra-indiceerd bij porfyrie, bij ernstige auriculo-ventriculaire afwijkingen met een indicatie voor een pacemaker en bij ongecontroleerde epilepsie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij ernstige lever- en nierfunctiestoornissen, bij ouderen, bij slechte algehele conditie, bij acidose of hypoxie, bij partieel of totaal AV-blok en acuut hartfalen. Controle van de bloeddruk en de hartfrequentie is nodig na injectie van hoge doses. Men dient rekening te houden met kruisovergevoeligheid met andere lokaal anesthetica van het amidetype. Men moet extra voorzichtig zijn bij injecties in zeer vaatrijke gebieden, zoals in de mondholte, pararectaal, paravaginaal en in de penis. Paracervicale blokkade dient te worden vermeden tijdens zwangerschap in verband met foetale bradycardie en hypoxie. Bij retrobulbaire injectie kunnen door lekken tijdelijk blindheid, cardiovasculaire collaps, apneu of convulsies optreden; onmiddellijke behandeling is vereist. Vóór een epidurale anesthesie is een testdosis van 3–5 ml mepivacaïne, bij voorkeur met adrenaline (epinefrine), aanbevolen. Intravasculaire injectie leidt tot toename van de hartfrequentie. Na herhaalde controle van de hartfrequentie gedurende vijf minuten volgend op de testdosis, kan – na opnieuw te hebben geaspireerd – de volledige dosis, onder voortdurend mondeling contact met de patiënt, langzaam worden ingespoten. Indien licht toxische verschijnselen optreden, de toediening onmiddellijk staken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen

ANAESTHETICA, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMIDEN

Bupivacaine

Marcaine 0,25 %, 0,5%, Exparel, Bucain
N01BB01
N01BB10

Lidocaine

Xylocaine
N01BB02

Lidocaine+chloorhexidine

Instillagel, Cathejell
N01BB52
N01BB20
N01BB52

Prilocaine

Citanest
N01BB04

Ropivacaine

Naropin
N01BB09
ESTERS VAN BENZOEZUUR
N01BC01

Referenties

 1. B. Braun Melsungen AG, SmPC Mepivacaine (RVG 19367) 29-09-2014, www.cbg-meb.nl
 2. SEPTODONT NV-SA, SmPC Scandonest (RVG 09269) 14-11-2014, www.cbg-meb.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 10 maart 2015

Wijzigingen

 • 30 juni 2015 10:31: Bij epidurale pijnstilling is de volwassen dosering als maximale dosis toegevoegd
 • 12 maart 2015 10:32: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering