Lidocaine+chloorhexidine

Stofnaam
Lidocaine+chloorhexidine
Merknaam
Instillagel, Cathejell
ATC code
N01BB52

Lidocaine+chloorhexidine

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Chloorhexidine > 100 microg/ml heeft een bactericide en in concentraties van 1–100 microg/ml een bacteriostatische werking tegen een groot aantal Gram-positieve en Gram-negatieve micro-organismen. Sommige Pseudomonas- en Proteus-species zijn weinig gevoelig voor chloorhexidine. Verder remt het bepaalde virussen en huidschimmels, maar heeft het vrijwel geen werking tegen mycobacteriën, sporen en andere schimmels. De werking wordt door eiwit (bloed, pus), zepen en anorganische ionen verminderd. Lidocaïne heeft een lokaal anesthetisch effect.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

> 2 jaar: On-label
< 2 jaar: off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Catheterisering, bij cystoscopien en endoscopien:  kinderen > 2 jaar 6 ml
Voor andere toepassingen: 6 ml of 11 ml langzaam in de respectievelijke lichaamsopening instilleren en/of de geleidingsgel op de in te voeren catheter c.q. op het instrument zo
gelijkmatig als mogelijk verdelen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml gel:
Lidocaïnehydrochloride-1-water 20.9 mg Chloorhexidinedigluconaat 0.523 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Glijmiddel voor catheters en bij scopieen
 • Mucosaal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Catheterisering, bij cystoscopien en endoscopien: kinderen 6 ml
    Voor andere toepassingen: 6 ml of 11 ml langzaam in de respectievelijke lichaamsopening instilleren en/of de geleidingsgel op de in te voeren catheter c.q. op het instrument zo gelijkmatig als mogelijk verdelen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer zelden: lokale irritatie, systemische allergische reacties (anafylactische shock); overgevoeligheidsreacties (bronchospasme, 'respiratory-distress' syndroom, huidlaesies, urticaria en oedeem). Bij gebruik van grote doses, bij lekkage naar de blaas of bij ontstekingen van de urethra kunnen systemische effecten optreden op het centrale zenuwstelsel (onrust, duizeligheid, beven, convulsies en slaperigheid) en hart- en vaatstelsel (atrioventriculaire geleidingsstoornissen en verminderde contractiekracht, bloeddrukdaling, bradycardie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het amide-type. Letsel aan urethra of slijmvlies van andere toegangswegen (bv. mond- en keelholte). Ernstig hartfalen, gemarkeerde bradycardie, tweede- en derdegraads AV-blok cardiogene of hypovolemische shock.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij algehele anesthesie heeft een glijmiddel zonder lidocaïne de voorkeur. Voorzichtig toepassen bij myasthenia gravis, hartfalen of respiratoire disfunctie, ernstige lever- en/of nierfunctiestoornissen, bij ouderen, gehandicapten en acuut zieke patiënten, bij patiënten die gevoelig zijn voor insulten, bij patiënten met wonden, ontstekingen in het gebied van de beoogde aanbrengplaats, gebruik in mond en keelholte. Terughoudendheid is geboden bij patiënten met porfyrie. Bij kinderen is extra voorzichtigheid geboden vanwege een verhoogde mate van systemische absorptie van lidocaïne.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Gelijktijdig gebruik met anti-arrhythmica, β-blokkers of calciumantagonisten kan een wisselwerking op het hart hebben.

ANAESTHETICA, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMIDEN

Bupivacaine

Marcaine 0,25 %, 0,5%, Exparel, Bucain
N01BB01
N01BB10

Lidocaine

Xylocaine
N01BB02
N01BB20
N01BB52
N01BB03

Prilocaine

Citanest
N01BB04

Ropivacaine

Naropin
N01BB09
ESTERS VAN BENZOEZUUR
N01BC01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Farco-Pharma GmbH, SPC Instillagel (RVG 06689), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 februari 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06689.pdf
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 31 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering