Prilocaine

Stofnaam
Prilocaine
Merknaam
Citanest
ATC code
N01BB04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal-anestheticum van het amidetype met middellange werkingsduur. Werkingsduur: afhankelijk van type blokkade.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Infiltratie-anesthesie, intraveneuze regionale anesthesie, geleidingsanesthesie:
6 mnd-12 jaar: op basis van gewicht tot 5 mg/kg
> 12 jaar:
Chirurgische anesthesie: 200-400 mg
Veldblokkade: infiltratie: tot 500 mg, vingerblokkade: tot 50 mg, per intercostale zenuw  tot 50 mg
Grote zenuwblokkade: 300-500 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Regionale anesthesie
 • Intraveneus
  • 6 maanden tot 12 jaar
   [1]
   • tot maximaal 5 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Een geleidelijke dosisvermindering is nodig bij kinderen met overgewicht en vochtretentie en dient te worden gebaseerd op ideaal lichaamsgewicht.

  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 200 - 300 mg/dosis, éénmalig. Max: 500 mg/dosis.
Infiltratie-,geleidingsanesthesie
 • Perineuraal
  • 6 maanden tot 12 jaar
   [1]
   • tot maximaal 5 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Een geleidelijke dosisvermindering is nodig bij kinderen met overgewicht en vochtretentie en dient te worden gebaseerd op ideaal lichaamsgewicht.

  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 300 - 500 mg/dosis, éénmalig. Vingerblokkade: 10-50 mg
    Per intercostale zenuw: 20-50 mg, maximaal 10 zenuwen tegelijkertijd.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): met name na epidurale blokkade hypotensie, misselijkheid.

Vaak (1-10%): paresthesie, duizeligheid, braken.

Soms (0,1-1%): centrale toxiciteit (convulsie, gevoelloze tong, hyperacusis, visusstoornis, tremor, tinnitus, dysartrie, bewusteloosheid), bradycardie, hypertensie.

Zelden (0,01-0,1%): allergische en anafylactische reacties, neuropathie, perifere zenuwbeschadiging (aanhoudende anesthesie, parese van onderste extremiteiten, verlies van sfinctercontrole), methemoglobinemie en cyanose, arachnoïditis, diplopie, hartstilstand, hartaritmieën, ademhalingsdepressie. Vooral na hoge doses, te snelle resorptie of per abuis gegeven intravasculaire injectie kunnen verschijnselen van overdosering optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het amidetype of voor het conserveermiddel. Ernstige problemen met de hartgeleiding. Ernstige anemie. Gedecompenseerd hartfalen. Cardiogene en hypovolemische shock. Aangeboren of verworven methemoglobinemie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Terughoudendheid is geboden bij acute porfyrie. Voorzichtigheid is geboden bij ernstige lever- en nierfunctiestoornissen, bij ouderen, een slechte algehele conditie, bij partieel of totaal AV-blok, bloedarmoede of cardiale insufficiëntie. Men dient rekening te houden met kruisovergevoeligheid met andere lokaal-anesthetica van het amidetype. Bij retro- en peribulbaire injectie van een lokaal-anestheticum zijn in zeldzame gevallen ernstige (oog)weefselreacties gemeld. Om bijwerkingen te voorkomen, gebruik zoveel mogelijk de minimaal effectieve dosis en overschrijd de maximale dosis niet; dien de injectie langzaam toe en aspireer daarbij enkele malen om intravasculaire injectie te voorkomen. Vloeistoffen die conserveermiddelen bevatten niet intrathecaal, intracisternaal, epiduraal, intrabulbair of retrobulbair toepassen. Continue intra-articulaire infusie wordt afgeraden, vanwege kans op chondrolyse. Bij langdurige blokkade kan lokale beschadiging van de zenuw optreden. Citanest niet gebruiken bij kinderen onder de 6 maanden omdat die veel meer kans lopen op methemoglobinemie. Prilotekal niet gebruiken bij kinderen < 18 jaar. Vanwege het glucosegehalte mag Prilotekal alleen worden gebruikt voor spinale anesthesie; het wordt niet aanbevolen voor epidurale anesthesie. Vooral bij ouderen, en zwangeren in de laatste periode van de zwangerschap is voorzichtigheid geboden met spinale anesthesie vanwege de toegenomen kans op een hoog of totaal-spinaalblok: daarom wordt aanbevolen de dosis van het anestheticum te verlagen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: bij combinatie met klasse III-antiaritmica kunnen additieve effecten op het hart optreden.

Bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die de vorming van methemoglobine kunnen induceren, zoals sulfonamiden, neemt het risico op methemoglobinemie toe.

ANAESTHETICA, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMIDEN

Bupivacaine

Marcaine 0,25 %, 0,5%, Exparel, Bucain
N01BB01
N01BB10

Lidocaine

Xylocaine
N01BB02

Lidocaine+chloorhexidine

Instillagel, Cathejell
N01BB52
N01BB20
N01BB52
N01BB03

Ropivacaine

Naropin
N01BB09
ESTERS VAN BENZOEZUUR
N01BC01

Referenties

 1. AstraZeneca BV, SmPC Citanest (RVG 07820) 12-06-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 02 feb 2016
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 02 feb 2016

Wijzigingen

 • 08 februari 2016 08:40: nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering