Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Influenzavaccin

Stofnaam
Influenzavaccin
Merknaam
Influvac, Vaxigrip
ATC code
J07BB02

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Influenza vaccin (jaarlijks) Vaxigrip Tertra: > 6 maanden: 0,5 ml; Bij kinderen in de leeftijd jonger dan 9 jaar die nog niet eerder ingeënt zijn, moet een tweede dosis van 0,5 ml worden toegediend na een interval van ten minste 4 weken
Influvac Tetra: 
> 3 jaar:
0,5 ml Bij kinderen van 3 - 8 jaar die niet eerder zijn gevaccineerd tegen influenza, moet een tweede dosis
van 0,5 ml worden gegeven na een interval van ten minste 4 weken.
Influvac:

6-35 maanden: 0,25 -0,5 ml;
>36 maanden 0,5 ml
Aan kinderen die niet eerder zijn gevaccineerd, dient een tweede dosis te worden gegeven na een periode van minimaal 4 weken.

Pandemisch influenzavaccin (Focetria®, Pandemrix®) is geregistreerd voor profylaxe van influenza in een officieel verklaarde pandemische situatie, voor kinderen vanaf 6 maanden.

Vaxigrip:Passieve bescherming van baby's van geboorte tot een leeftijd jonger dan 6 maanden, na vaccinatie van zwangere vrouwen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Jaarlijkse vaccinatie: Samenstelling verschilt per jaar. wegwerpspuit 0,5 ml.

Focetria: Inj.susp. (influenzavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), subunit) 15 µg/ml 0.5 ml
Pandemrix: Inj.emulsie (influenzavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), gesplitst 7.5 μg/ml 0.5 ml

Eigenschappen

Geïnactiveerd influenzavaccin, geformuleerd met virosomen als drager/adjuvans, samengesteld uit zeer zuivere oppervlakte–antigenen uit stam A en B van het influenzavirus, gekweekt in bevruchte kippeneieren. Het vaccin bevat dus géén genetisch materiaal van het virus.

Eén injectie geeft meestal zes tot twaalf maanden bescherming; deze wordt gewoonlijk binnen twee tot drie weken na inenting bereikt. De samenstelling wordt elk jaar gebaseerd op de meest recente epidemiologische gegevens volgens richtlijnen van de WHO (noordelijk halfrond).

Pandemrix: Pandemisch influenzavaccin (H1N1)v (gesplitst virion, geïnactiveerd, met adjuvans)
Focetria: Pandemisch influenzavaccin (oppervlakteantigen, geïnactiveerd, met adjuvans)

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Zowel Pandemrix als Focetria zijn gebaseerd op een prototype vaccin - ook wel genoemd 'mock-up'vaccin of model vaccin. Ze zijn ontwikkeld op een H5N1 virusstam. Wanneer er sprake is van een pandemie wordt de virusstam in het prototype vervangen door de dan bekende pandemische virusstam (zoals nu H1N1), de rest van de samenstelling blijft ongewijzigd.
De werkzaamheid en veiligheid van het prototype vaccin, gebaseerd op H5N1, is uitvoerig getest, ook bij kinderen, Omdat het uiteindelijke H1N1 vaccin en het prototype vaccin erg op elkaar lijken, kan op grond van de resultaten van het onderzoek naar het prototype een voorspelling worden gedaan hoe het uiteindelijke vaccin zich zal gedragen.De resultaten van het onderzoek naar het prototype vaccin kunnen worden zogezegd worden 'vertaald' naar het pandemische vaccin met de H1N1 virusstam. De Europese registratie authoriteit (EMEA) evalueert doorlopend of het H1N1 vaccin zich naar verwachting gedraagt.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Jaarlijkse influenza vaccinatie
 • Intramusculair
  • 6 maanden tot 18 jaar
   [7] [8]
   • 0,5 ml/dosis, éénmalig. Bij kinderen < 9 jaar die nog niet eerder ingeënt zijn: 2e dosis van 0,5 ml na tenminste 4 weken..
Indicatie: Profylaxe van influenza (in een officieel verklaarde pandemische situatie)
 • Intramusculair
  • ≥ 6 maanden
   [3] [4] [6]
   • PANDEMRIX:
    6mnd-9 jaar: 0,25 ml/dosis. Herhalen na tenminste 3 weken
    >10 jaar: 0,5 ml/dosis. Eventueel herhalen na tenminste 3 weken

    FOCETRIA:
    6 mnd-17jr: 0,5 ml/dosis. Herhalen na tenminste 3 weken

     

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

ENCEPHALITISVACCINS
J07BA02

Tekenencefalitis vaccin

FSME-Immun, FSME-Immun junior
J07BA01
HEPATITISVACCINS

Hepatitis A vaccin

Havrix Junior, Havrix, Vaqta, Avaxim
J07BC02

Hepatitis B vaccin

Engerix B Junior; HBVaxPro
J07BC01
MAZELENVACCINS
J07BD52
ROTAVIRUSDIARREEVACCINS
J07BH01
VARICELLAZOSTERVACCINS

Varicella vaccin

Provarivax
J07BK01
GELEKOORTSVACCINS

Gelekoortsvaccin

Stamaril
J07BL01
PAPILLOMAVIRUSVACCINS
J07BM02
ENCEPHALITISVACCINS
J07BA02

Tekenencefalitis vaccin

FSME-Immun, FSME-Immun junior
J07BA01
HEPATITISVACCINS

Hepatitis A vaccin

Havrix Junior, Havrix, Vaqta, Avaxim
J07BC02

Hepatitis B vaccin

Engerix B Junior; HBVaxPro
J07BC01
MAZELENVACCINS
J07BD52
ROTAVIRUSDIARREEVACCINS
J07BH01
VARICELLAZOSTERVACCINS

Varicella vaccin

Provarivax
J07BK01
GELEKOORTSVACCINS

Gelekoortsvaccin

Stamaril
J07BL01
PAPILLOMAVIRUSVACCINS
J07BM02

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Pandemisch vaccin: Er zijn enkele gevallen van narcolepsie gerapporteerd. Hoofdpijn, zweten, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, malaise, rillingen, vermoeidheid. Plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling, pijn; Artralgie, myalgie, vermoeidheid, diarree, gastro-intestinale klachten, suf, prikkelbaarheid, gebrek aan eetlust, duizeligheid.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (0,1–1%): hoofdpijn, zweten, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, malaise, rillingen, vermoeidheid. Plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling, pijn, ecchymosen en induratie. Meestal verdwijnen de symptomen na één à twee dagen. Verder zijn gemeld: voorbijgaande trombocytopenie, voorbijgaande lymfadenopathie, allergische reacties (in zeldzame gevallen leidend tot shock), angio-oedeem; neuralgie, paresthesie, koortsstuipen, andere neurologische aandoeningen, zoals encefalomyelitis, neuritis en het Guillain-Barrésyndroom; vasculitis in zeer zeldzame gevallen met voorbijgaande nierproblemen, algemene huidreacties, inclusief jeuk, urticaria of niet-specifieke huiduitslag.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Vaccinatie dient tijdig, bij voorkeur in het najaar, te geschieden. De protectiegraad is lager bij ouderen en kinderen dan bij volwassenen. De vorming van antilichamen bij patiënten met endogene of iatrogene immunosuppressie kan ontoereikend zijn. Na griepvaccinatie kunnen fout-positieve uitkomsten optreden in serologische testen met ELISA (voor detectie van antilichamen tegen HIV-1, hepatitis C en vooral HTLV-1).

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij volwassenen

Acute infectieziekte. Koorts. Overgevoeligheid voor kippenei-eiwit.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 27 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017
 3. Gezondheidsraad. . 2009;3-5: (geraadpleegd 11 nov 2009), Vaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009: doelgroepen en prioritering (3), www.gezondheidsraad.nl, 2009, 3-5, (geraadpleegd 11 nov 2009)
 4. GlaxoSmithKline Biologicals BV. , SPC Pandemrix, (EU/1/08/452/001), Geraadpleegd 24-08-2015
 5. LAREB, Kwartaalbericht 1, 2014
 6. Novartis Vaccines and Diagnostics. , SPC Focetria, EU/1/07/385/001-002, Geraadpleegd 11 nov 2009
 7. Vrieze HA et al, NHG/SNPG Handleiding Griepvaccinatie herziening 2019, https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_nhg_snpg_praktijkhandleiding_griepvaccinatie_2019.pdf
 8. Sanofi Pasteur Europe, SmPC Vaxigrip Tetra (RVG 117963) 31-07-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 9. Abbott Biologicals B.V. , SmPC Influvac Tetra (RVG 119816) 07-08-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 15 januari 2020 15:59: change monograph
 • 23 februari 2017 09:16: Het doseerschema voor de jaarlijkse griepvaccinatie aangepast naar de NHG richtijn influenza
 • 24 augustus 2015 13:12: Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd op basis van de gewijzigde SmPC Pandemrix
 • 24 augustus 2015 13:05: De vaccinatiefrequentie van Pandemrix voor kinderen > 10 jaar is aangepast obv SmPC

Wijzigingen