Natriumoxybaat - intraveneus

Stofnaam
Natriumoxybaat - intraveneus
Merknaam
ATC code
N01AX11

Natriumoxybaat - intraveneus

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lichaamseigen neurotransmitter. Het bindt aan de GABAB- en hydroxyboterzuurreceptoren. Natriumoxybaat (= γ-hydroxyboterzuur, GHB) valt onder de bepalingen van de Opiumwet in zijn volle omvang. 

Farmacokinetiek bij kinderen

98% van het natriumoxybaat wordt binnen 2 uur omgezet en uitgeademd als CO2 (SmPC Somsanit).

Label dosisadvies Kinderformularium

Sedatie: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Intraveneuze toepassing van natriumoxybaat is niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Geen intraveneus produkt beschikbaar in Nederland.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Sedatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5]
   • Startdosering: 30 - 50 mg/kg/dosis in 10 minuten.
   • Onderhoudsdosering: 10 - 20 mg/kg/uur, continu infuus.
Anesthesie, algemeen
 • Intraveneus
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Startdosering: 60 - 90 mg/kg/dosis
   • In geval van langdurige operaties is een verhoging van de dosis toelaatbaar.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Niet gebruiken bij ernstige nierfunctiestoornissen (SmPC Somsanit)

Bijwerkingen bij kinderen

Misselijkheid, braken; voorbijgaande myoclonie (Meyer et al. 2003)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij oraal gebruik: 

Zeer vaak (> 10%): duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid (meer bij vrouwen dan bij mannen).

Vaak (1-10%): anorexia, abnormale dromen, verwardheid, desoriëntatie, nachtmerries, slaapwandelen, depressie, slaapstoornis, kataplexie, angst, slaapverlamming, slaperigheid, tremor, evenwichtsstoornis, aandachtstoornis, paresthesie, sedatie, dysgeusie, vertigo, wazig zien, hypertensie, dyspneu, snurken, verstopte neus, braken, buikpijn, diarree, hyperhidrose, huiduitslag, spierkrampen, artralgie, rugpijn, enuresis nocturna, incontinentie, asthenie, vermoeidheid, dronken gevoel, perifeer oedeem, nasofaryngitis, sinusitis, vallen.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheid, zelfmoordpoging, psychose, abnormale gedachten, hallucinatie, agitatie, myoklonie, amnesie, rustelozebenen-syndroom, hartkloppingen, uitslag, fecesincontinentie.

Verder zijn gemeld: zelfmoordgedachten, moordgedachte, agressie, euforische gemoedstoestand, slaapgerelateerde eetstoornis, paniekaanval, manische en bipolaire stoornis, waanstoornis, bruxisme, prikkelbaarheid, verhoogd libido, seborroe, urticaria, angio-oedeem, droge mond, tinnitus, slaapapneu, ademhalingsdepressie, dehydratie, pollakisurie, toegenomen eetlust, convulsies, bewustzijnsverlies, dyskinesie.

Bij staken kan kataplexie met een hogere frequentie terugkomen en zijn (zelden) gemeld: onthoudingsverschijnselen als slapeloosheid, hoofdpijn, angst, duizeligheid, slaapstoornis, hallucinatie en psychose.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Niet gebruiken bij ernstige nierinsufficiëntie. (SmPC Somsanit)

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Premedicatie om misselijkheid en braken te voorkomen kan overwogen worden. Er is grote variabiliteit in tijd tot herstel. (Meyer et al. 2003)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij oraal gebruik:

Neuropsychiatrische effecten: Bij optreden van neuropsychiatrische symptomen (zoals verwarring, psychose, hallucinaties en agitatie), bij slaapwandelen en bij optreden van urine- of fecesincontinentie is evaluatie aangewezen. Het optreden van depressie en denkstoornissen, zoals gedachten over het plegen van geweld of het toebrengen van letsel aan anderen vereist onmiddellijke evaluatie. Controleer bij een voorgeschiedenis van affectieve stoornissen (depressie, angst-, bipolaire stoornis) extra op depressieve symptomen of suïcidale gedachten.

Porfyrie: Natriumoxybaat is niet veilig bij porfyrie.

Morbiditeit: Wees voorzichtig bij ademhalingsstoornissen (vanwege het risico op ademhalingsdepressie), depressie of suïcidepoging in de anamnese.

Ademhalingsdepressie en slaapapneu: Controleer tijdens de behandeling op klachten van ademhalingsdepressie. Wees voorzichtig bij slaapapneu en onderliggende ademhalingsdepressie; 50% van de patiënten met narcolepsie heeft slaapapneu. Patiënten met een BMI > 40 kg/m² extra controleren vanwege meer kans op slaapapneu.

 

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met remmers of inductoren van gammahydroxyboterzuur-dehydrogenase, zoals disulfiram, ethosuximide, fenytoïne en valproïnezuur, of met tricyclische antidepressiva.

Niet beoordeeld:
Alcohol en andere centraal-depressieve middelen versterken het centraal-depressieve effect.

Bij combinatie met opioïden, benzodiazepineagonisten en fenobarbital is het risico op ademhalingsdepressie en centraal-depressieve effecten verhoogd. De combinatie wordt afgeraden.

Bij combinatie met topiramaat zijn coma en stijging van de gammahydroxyboterzuur-concentratie opgetreden.

ALGEMENE ANAESTHETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Desfluraan

Suprane
N01AB07

Isofluraan

Sedaconda
N01AB06

Sevofluraan

Sevorane
N01AB08
BARBITURATEN

Thiopental

Pentothal
N01AF03
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Dzuveo
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA

Esketamine

Ketanest S
N01AX14

Etomidaat

Etomidaat lipuro
N01AX07

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Referenties

 1. Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, SmPC Somsanit (6073387.00.00), 12/2016
 2. Meyer, S. et al., Gamma-hydroxy butyric acid: neurotransmitter, sedative and party drug., Wiener Medizinische Wochenschrift, 2005, 155(13), 315-322, doi: 10.1007/s10354-005-0174-4.
 3. Rousseau, A. et al., Clinical sedation and bispectral index in burn children receiving gamma‐hydroxybutyrate., Pediatric Anesthesia, 2012, 22(8), 799-804, doi: 10.1111/j.1460-9592.2011.03756.x.
 4. Pöschl, J., et al., Gamma-hydroxybutyric acid sedation in neonates and children undergoing MR imaging., Klinische Pädiatrie 219.04 (2007): 217-219., 2007, doi: 10.1055/s-2007-973056
 5. Michel, J. et al. , Gamma-hydroxybutyrate: is it a feasible alternative to midazolam in long-term mechanically ventilated children, Curr Med Res Opin 35 (10):1721-1726, 2019, 03007995.2019.1618253
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 19 juli 2022
 7. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 19 juli 2022

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering