Thiopental

Stofnaam
Thiopental
Merknaam
Pentothal
ATC code
N01AF03
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Anesthesie: On-label
Thiopental coma: Off-label
 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Anesthesie:
Kinderen: Dosis individueel bepalen, meestal 2-8 mg/kg. Jongere kinderen hebben over het algemeen een hogere dosis nodig per kg lichaamsgewicht.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (Na-zout) 500 mg

Eigenschappen

Thiopental heeft anticonvulsieve eigenschappen, maar geen analgetische eigenschappen.

Het werkingsmechanisme is nog niet geheel bekend. Het verhoogt de binding van GABA op de GABAA-receptor en stimuleert hierdoor de remmende werking van GABA op de signaaloverdracht. Het beïnvloedt het EEG, vermindert de cerebrale bloedstroom en vermindert de intracraniale druk.

Kinetische gegevens

Snelle distributie. Alleen voor kortdurende behandeling op de IC. Trage eliminatie wordt relevant naarmate de duur van de behandeling toeneemt.

Doseringen

Indicatie: Status epilepticus
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2] [3]
   • Startdosering: 5 mg/kg/dosis, bolus.
   • Onderhoudsdosering: 5 mg/kg/uur, continu infuus, max: 10 mg/kg/uur.
    • Opladen: Bij voorkeur onder EEG controle. Herhaal oplaaddosis à 20 minuten totdat een burst-suppressie van 30 sec is verkregen of de epileptiforme activiteit is verdwenen.
    • Onderhoud: dosering zo nodig ophogen met stappen van 1-2 mg/kg/uur tot max 10 mg/kg/uur.
    • Afbouwen: Nadat de status onder controle is (klinisch én op EEG) thiopental in 12-24 uur geleidelijk afbouwen (bijvoorbeeld 25% van de uitgangssnelheid iedere 6 uur)
    • Recidief: opnieuw opladen en infusiesnelheid naar oude niveau gedurende 24-72 uur.
Indicatie: Anesthesie: inductie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 2 - 8 mg/kg/dosis, bolus.
   • Effect thiopental bij kinderen variabel en individueel. Jongere patiënten hebben in het algemeen een hogere dosis nodig per kg lichaamsgewicht dan de oudere patiënt

Indicatie: Thiopental-coma: refractaire intracraniele hypertensie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: 12,5 mg/kg/uur, continu infuus. Gedurende 6 uur.
   • Onderhoudsdosering: Eerst 5 mg/kg/uur, vervolgens 3 mg/kg/uur, continu infuus.
   • Op geleide EEG en plasmaconcentratie opladen.
    Plasmaspiegels afname op t=4 en 6 uur na start infusie, vervolgens elke 6 uur. Thiopentalspiegel 20-35 mg/l, incidenteel tot 40 mg/l

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ALGEMENE ANAESTHETICA

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Desfluraan

Suprane
N01AB07
N01AB06

Sevofluraan

Sevorane
N01AB08
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA
N01AX01

Esketamine

Ketanest S
N01AX14

Etomidaat

Etomidaat lipuro
N01AX07

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Bijwerkingen bij kinderen

Depressie ademhaling en cardiac output. Huidreacties door histamine release. Weefselnecore bij extravasatie.

Bijwerkingen algemeen

Hoesten, laryngospasmen en bronchospasmen kunnen optreden indien de anesthesie onvoldoende diep is; deze bijwerkingen verdwijnen meestal bij het dieper worden van de anesthesie.
Ademhalingsdepressie en myocarddepressie kunnen optreden en zijn dosisafhankelijk.

Het kan slaapapneu verergeren doordat het de spierspanning vermindert en de ontwaakreactie onderdrukt.

Verder kunnen optreden hypotensie, hartritmestoornissen, verlengde slaperigheid, rillen, overgevoeligheidsreacties en afhankelijkheid.
Een te snelle injectie kan leiden tot ernstige hypotensie, shock, laryngospasmen, hoesten, apneu en andere ademhalingsproblemen.
Extravasatie kan pijn, venospasme, uitgebreide necrose en verweking veroorzaken, vanwege de hoge pH van de oplossing (Pentothal ®).
Intra-arteriële toediening kan arteriospasme, trombose, ernstige pijn en wit worden van arm en vingers veroorzaken.
Bij patiënten met endocriene functiestoornis, ernstige anemie, verhoogde intracraniale druk en leverfunctiestoornis kan het hypnotische effect zijn verlengd.

Kan een aanval van acute porfyrie uitlokken.

Bij kinderen zijn huidreacties door afgifte van histamine gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Absolute contraindicatie: Porphyria.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid, acute porfyrie en ernstige COPD vanwege het risico op ademhalingsdepressie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave bloeddrukdaling, verminderde afweer, koorts, bij langdurig gebruik leverfunctiestoornissen. Verdunnen met aqua destillata tot 25 mg/ml(oplossing pH 11)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij respiratoire of cardiovasculaire aandoeningen, bij slaapapneu omdat dit kan verergeren (zie Bw.), bij endocriene functiestoornis, ernstige anemie, verhoogde intracraniale druk en leverfunctiestoornis (zie D. en Bw.), en bij porphyria cutanea tarda, omdat dit kan verergeren.

Interacties

Niet beoordeeld:
de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene, tweede versie, januari 2006
 3. Waardenburg van DA, et al, Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 4. Hospira Benelex BVBA, SPC Pentotal (RVG 11772), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 21 feb 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h11772.pdf
 5. Informatorium Medicamentorum., (Eigenschappen, Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 18 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering