Meropenem

Stofnaam
Meropenem
Merknaam
Meronem
ATC code
J01DH02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Infecties:
<3 mnd: Off-label
>3 mnd: On-label
Meningitis:
1 mnd-3 mnd:
Off-label
> 3 mnd: On-label
Infecties bij CF: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst


3 maanden-12 jaar:
Ernstige of gecompliceerde infecties: 10-20 mg/kg iedere 8 uur iv.
Meningitis: 40mg/kg iedere 8 uur iv.
Voor infecties veroorzaakt door minder gevoelige micro-organismen of bij levensbedreigende aandoeningen: max 120 mg/kg verdeeld over 3 giften.
Febriele neutropenie: 20 mg/kg iedere 8 uur.

Voor kinderen >50 kg
Infecties: 500-1000 mg iedere 8 uur iv.
Meningitis: 2000 mg IV iedere 8 uur
Voor infecties veroorzaakt door minder gevoelige micro-organismen of bij levensbedreigende aandoeningen: max 6000 mg/dag in 3-4 giften

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (als 3-water) 500 mg, 1000 mg

Eigenschappen

Meropenem is een bactericide bètalactam antibioticum, behorend tot de carbapenems. Het remt de synthese van de bacteriecelwand door binding aan penicillinebindende eiwitten (PBP's). Het werkingsspectrum is breed en omvat grampositieve en gramnegatieve, aerobe en anaerobe bacteriën. Gevoelig zijn o.a. Enterococcus faecalis, meticilline-gevoelige stafylokokken, Streptococcus agalactiae (groep B), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (groep A), Citrobacter freudii, Citrobacter koseri, Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Morganella morganii, Neisseria meningitidis, Proteus spp., Serratia marcescens, Clostridium perfringens, Peptoniphilus asaccharolyticus, Peptostreptococcus spp., Bacteroides caccae, Bacteroides fragilis groep, Prevotella bivia en Prevotella disiens. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterococcus faecium, Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa. Resistent zijn: Stenotrophomonas maltophilia, Legionella spp., Chlamydophila pneumoniae en Chlamydophila psittaci, Coxiella burneti, en Mycoplasma pneumoniae. Meropenem is ongevoelig voor alle serine bètalactamasen, ook is het bestand tegen afbraak door het nierenzym dehydropeptidase-1.

Kinetische gegevens

T1/2 =
Neonaten <2000 gram: <1 week: 3 uur
Neonaten >2000 gram: <1 week: 2 uur
A terme neonaat - 6 maanden: 1,6 uur
Volwassenen: 1 uur.

Leeftijd Klaring [SmPC]
2 – 5 maanden 4,3 ml/min/kg
6 – 23 maanden 5,3 ml/min/kg
2 – 5 jaar 6,2 ml/min/kg
6 – 12 jaar 5,8 ml/min/kg

Doseringen

Indicatie: Bacteriele infecties
 • Intraveneus
  • Premature en a terme neonaten Postnatale leeftijd < 1 week
   [1]
   • 40 mg/kg/dag in 2 doses.
  • Premature en a terme neonaten Postnatale leeftijd 1 week tot 4 weken
   [1]
   • 60 mg/kg/dag in 3 doses.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 60 mg/kg/dag in 3 doses , max: 6 g/dag.
Indicatie: Meningitis
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 120 mg/kg/dag in 3 doses , max: 6 g/dag.
Indicatie: Infecties bij cystische fibrose
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [4]
   • 120 mg/kg/dag in 3 doses , max: 6 g/dag.
   • Alternatief: 100 mg/kg/dag continue infuus

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 12 uur
Zie waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 12 uur
Zie waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
Klinische gevolgen

Bijwerkingen zijn onder andere maagdarmstoornissen, hoofdpijn, paresthesie, orale en vaginale candidiasis, reversibele trombocytose, eosinofilie, trombocytopenie en neutropenie, reversibele stijging van leverfunctiewaarden.

Bij Dialyse

Hemodialyse en peritoneaal dialyse: 50% van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur

OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA

CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefalotine

Keflin
J01DB03

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE

Cefaclor

Ceclor
J01DC04
J01DC02
CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DD01

Ceftazidim

Fortum
J01DD02

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
MONOBACTAM-ANTIBIOTICA
J01DF01
CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DH51

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): trombocytemie. Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn. Hoofdpijn. Ontstekingsverschijnselen en pijn op de injectieplaats. Huiduitslag, jeuk. Stijgingen van de serum transaminasen, alkalische fosfatase of LDH. Soms (0,1-1%): trombocytopenie, eosinofilie, leukopenie, neutropenie. Orale en vaginale candidiasis. Paresthesie. Urticaria. Tromboflebitis, stijging van waarden bilirubine, creatinine en/of ureum in het bloed. Zelden (0,01-0,1%): convulsie. Verder zijn nog gemeld: agranulocytose, hemolytische anemie. Pseudomembraneuze colitis (variërend van licht tot levensgevaarlijk). Angio-oedeem, anafylactische reacties, ernstige huidreacties zoals erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor andere carbapenem–antibiotica. Ernstige overgevoeligheid voor andere bètalactam–antibiotica (penicillinen, cefalosporinen).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Meropenem is een reserve antibioticum. Bij cystic fibrosis op strikte indicatie, altijd in combinatie met aminoglycoside.

Normaal doseringsinterval:
Kinderen > 4 weken: 8 uur.
Kinderen < 4 weken: doseringsinterval afhankelijk van leeftijd en gewicht.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij gestoorde leverfunctie regelmatig de transaminasen en bilirubinespiegels controleren. Indien tijdens toepassing ernstige diarree ontstaat de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Door gebruik kan de Coombs-test fout-positief worden.

Interacties

Relevant: de plasmaconcentratie van valproïnezuur kan sterk dalen; dit effect treedt vaak binnen 24 uur op.

Tetracyclines (bacteriostatisch effect) kunnen in vitro het bactericide effect van meropenem antagoneren. Dit berust op de aanname dat bactericide antibiotica uitsluitend groeiende bacteriën kunnen doden. Het klinische belang daarvan is alleen aannemelijk gemaakt bij meningitis, endocarditis en bij patiënten met ernstige neutropenie. Bij deze levensbedreigende infecties moet de combinatie worden vermeden.

Interacties carbapenems algemeen:

Relevant: de plasmaconcentratie van valproïnezuur kan sterk dalen, dit effect treedt vaak binnen 24 uur op.
Tetracyclines (bacteriostatisch effect) kunnen in vitro het bactericide effect van ertapenem antagoneren. Dit berust op de aanname dat bactericide antibiotica uitsluitend groeiende bacteriën kunnen doden. Het klinisch belang daarvan is alleen aannemelijk gemaakt bij meningitis, endocarditis en bij patiënten met ernstige neutropenie. Bij deze levensbedreigende infecties moet de combinatie worden vermeden.

Interactie antibacteriele middelen algemeen:

Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2015
 4. Centrafarm BV, SmPC Meropenem (RVG 109673) 15-06-2018, www. geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 28 augustus 2019 11:57: Dosering voor CF aangepast op basis van de SmPC
 • 24 mei 2019 09:20: PK data bij kinderen toegevoegd op basis van SmPC
 • 26 januari 2017 09:32: Wijziging advies verminderde nierfunctie, toevoeging advies bij dialyse

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering