Aztreonam

Stofnaam
Aztreonam
Merknaam
Cayston
ATC code
J01DF01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Een β–lactam antibioticum (een monobactam) met een smal spectrum. Aztreonam heeft een bactericide werking tegen Gram-negatieve aerobe pathogenen, waaronder P. aeruginosa. Het heeft weinig tot geen werking tegen Gram-positieve en anaerobe bacteriën. Bindt zich aan penicilline-bindende eiwitten in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan en daarmee van de bacteriële celwand wordt geremd. Dit resulteert in celdood.

Bekende mechanismen van resistentie tegen aztreonam zijn onder andere hyperexpressie van een β-lactamase en up-regulatie van een efflux-pomp. Daarnaast kunnen door acquisitie van genen 'extended-spectrum β-lactamasen' (ESBL's) worden verkregen, deze enzymen kunnen de stikstofbevattende ring van aztreonam hydrolyseren. ESBL's uit de klasse A, B en D β–lactamasen kunnen activiteit hebben tegen aztreonam.

Farmacokinetiek bij kinderen

Uit fase 2 en 3 onderzoek bij kinderen van 6-17 jaar die driemaal daags 75 mg Cayston kregen bleken minimale verschillen in gemiddelde plasmaconcentraties van aztreonam tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Uit de gepoolde gegevens voor sputumconcentraties van de Fase 2-3 onderzoeken bleek enige aanwijzing voor lagere gemiddelde sputumconcentraties bij patiënten in de leeftijd van 13 tot 17 jaar na één dosis van 75 mg Cayston driemaal daags. Alle gemiddelde waarden voor sputumconcentratie gingen echter gepaard met relatief grote standaarddeviaties

Label dosisadvies Kinderformularium

> 6 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Suppressieve behandeling van longinfecties veroorzaakt door Pseudomonas Aeruginosa bij kinderen met CF:
> 6 jaar: inhalatie
: 3 dd 75 mg gedurende 28 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor vernevelvloeistof: 75 mg met oplosmiddel 1 ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Suppressieve behandeling van chronische longinfecties veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa bij CF
 • Inhalatie
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 225 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    intermitterend 28 dagen op, 28 dagen af

   • Voorafgaand aan inhalatie een brochodilatator gebruiken
    Interval tussen 2 doses tenminste 4 uur

Bacteriele infecties
 • Intraveneus
  • 1 week tot 2 jaar
   [2]
   • 90 - 120 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 150 - 200 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 8 g/dag.
Infecties veroorzaakt door pseudomonas aeruginosa
 • Intraveneus
  • 1 week tot 18 jaar
   [2]
   • 150 - 200 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 8 g/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Koorts komt vaker voor bij kinderen van 6–12 jaar

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hoesten (bij ca. 58%), piepend ademhalen, dyspneu, faryngolaryngeale pijn, neusverstopping. 

Vaak (1-10%): bronchospasme, hemoptoë, verminderde longfunctiewaarden (echter geen aanhoudende daling van FEV1). Klachten op de borst. Rinorroe. Huiduitslag. Artralgie.

Soms (0,1-1%): gezwollen gewrichten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Allergie: alhoewel aztreonam slechts zwak immunogeen is, moeten patiënten met een voorgeschiedenis van allergie voor β–lactam antibiotica nauwkeurig worden gevolgd. Het optreden van huiduitslag of bronchospasme kan een aanwijzing zijn voor een allergische reactie.

Bronchospasme is vaak ook een complicatie van aerosolbehandelingen; vóór toediening van aztreonam eerst behandelen met een bronchodilatator.

Hemoptoë: inhalatie van de vernevelvloeistof kan door opwekking van de hoestreflex hemoptoë verergeren; bij actieve hemoptoë daarom alleen op strikte indicatie toepassen.

Resistentievorming en superinfectie: tijdens de behandeling met aztreonam kan afname van de gevoeligheid van P. aeruginosa optreden. Na meerdere kuren kan na verloop van tijd een verhoogde prevalentie van Staphylococcus aureus (zowel MRSA als MSSA), Aspergillus- en Candida-species optreden.

Onderzoeksgegevens: de werkzaamheid en veiligheid is niet vastgesteld bij:

 • een voorspelde FEV1–waarde van > 75%;
 • verminderde lever- of nierfunctie;
 • een leeftijd van < 6 jaar of ≥ 65 jaar.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE

Cefaclor

Ceclor
J01DC04
J01DC02
CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DD01
J01DD02
J01DD52

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
CEFALOSPORINES VAN DE VIERDE GENERATIE
J01DE01
CARBAPENEM-ANTIBIOTICA

Ertapenem

Invanze
J01DH03
J01DH51

Meropenem

Meronem
J01DH02
OVERIGE CEFALOSPORINES EN PENEMS

Ceftaroline

Zinforo
J01DI02

Referenties

 1. Gilead Sciences International Limited, SPC Cayston (EU/1/09/543/001-2) , http://www.ema.europa.eu, Geraadplaagd 27 okt 2016
 2. Bristol-Myers Squibb GesmbH, SmPC Azactam (1-18328), https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/faces/aspregister.jspx, 02-2019
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12-6-2021
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering