Mizolastine

Stofnaam
Mizolastine
Merknaam
Mizollen
ATC code
R06AX25
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Selectieve H1-receptorantagonist zonder anticholinerge werking.

Farmacokinetiek bij kinderen

T1/2: 13 uur
tmax: 1,5 uur

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinoconjunctivitis en urticaria:
>12 jaar: 1 dd 10 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet met gereguleerde afgifte 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische rhinoconjunctivitis en urticaria
 • Oraal
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 10 mg/dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): buikpijn, diarree, misselijkheid, dyspepsie, droge mond. Slaperigheid en asthenie (vaak van voorbijgaande aard), hoofdpijn, duizeligheid. Eetlust- en gewichtstoename.

Soms (0,1-1%): angst, depressie. Stijging van leverenzymen. Hypotensie, tachycardie, hartkloppingen. Gewrichts- en spierpijn.

Zeer zelden (< 0,01%): daling van het aantal neutrofiele granulocyten. Allergische reacties zoals anafylaxie, angio-oedeem, gegeneraliseerde huiduitslag of urticaria, jeuk, vasovagale aanval.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Gestoorde leverfunctie. Pre-existent verlengd QT-interval. Klinisch significante hartaandoening of symptomatische aritmie in de anamnese, bradycardie. Verstoord elektrolytenevenwicht, vooral hypokaliëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Met name ouderen kunnen gevoelig zijn voor de sedatieve effecten van mizolastine, evenals voor de mogelijke gevolgen op de cardiale repolarisatie. QT-intervalverlenging kan optreden bij daarvoor gevoelige personen; daarom letten op risicofactoren voor QT-verlenging (zoals hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, bradycardie). Kleine veranderingen van bloedsuikergehalte en elektrolyten zijn mogelijk; risicopatiënten regelmatig controleren. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Mizolastine wordt gemetaboliseerd door onder andere CYP3A4.

Niet relevant: het metabolisme wordt geremd door claritromycine, erytromycine, itraconazol, ketoconazol en voriconazol.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met QTc-verlengers.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Sanofi-aventis Netherlands B.V., SmPC Mizollen (RVG 19982) 25-11-2010, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 jan 2016
 3. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 25 jan 2016

Wijzigingen

 • 28 april 2022 20:29: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.
 • 29 januari 2016 08:46: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering