Hemofiltratievloeistof

Stofnaam
Hemofiltratievloeistof
Merknaam
Duosol, Hemosol, Phoxilium, Prismasol
ATC code
B05ZB

Hemofiltratievloeistof

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Oplossing voor hemofiltratie

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Substitutie bij hemofiltratie:
Duosol: 20-25 ml/kg/uur
Phoxilium: 1000-4000 ml/uur/1,73m2
Hemosol B0, Prismasol:
0-18 jaar: 1000-2000 ml/uur/1,73m2, een maximale stroomsnelheid van 4000 ml/uur/1,73m2 kan nodig zijn, vooral bij jongere kinderen (< 10kg)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

DUOSOL:

De hoeveelheid elektrolyten per l hemofiltratieoplossing kalium 2 mmol/l is:
Na+ 140 mmol
K+ 2 mmol
Ca2+ 1.5 mmol
Mg2+ 0.5 mmol
Cl- 111 mmol
HCO3- 35 mmol

HEMOSOL
De hoeveelheid elektrolyten per l hemofiltratie/hemodialyseopl. is:
Na+ 140 mmol
Ca2+ 1.75 mmol
Mg2+ 0.5 mmol
Cl- 109.5 mmol
HCO3- 32 mmol
Lactaat- 3 mmol

PHOXILIUM
De hoeveelheid elektrolyten per l hemofiltratie/hemodialyseopl. is:

Ca2+ 1.25 mmol
Mg2+ 0.6 mmol
Na+ 140 mmol
K+ 4 mmol
Cl- 115.9 mmol
HPO42- 1.2 mmol
HCO3- 30 mmol

PRISMASOL

Per ml hemofiltratie/hemodialyseopl. 2 mmol/l kalium:
Natriumchloride 6.128 mg
Kaliumchloride 0.149 mg
Calciumchloride-2-water 0.257 mg
Magnesiumchloride-6-water 0.102 mg
Natriumwaterstofcarbonaat 2.936 mg
Melkzuur 0.27 mg
Glucose-0-water 1.1 mg

Per ml hemofiltratie/hemodialyseopl. 4 mmol/l kalium:
Natriumchloride 6.128 mg
Kaliumchloride 0.298 mg
Calciumchloride-2-water 0.257 mg
Magnesiumchloride-6-water 0.102 mg
Natriumwaterstofcarbonaat 2.936 mg
Melkzuur 0.27 mg
Glucose-0-water 1.1 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hemofiltratie bij normaal kalium
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [5] [6]
   • DUOSOL: 20-25 ml/kg/uur continu infuus
    PHOXILIUM, PRISMASOL: 1000-4000 ml/uur/1,73m2, max 500-3000 ml/uur

Hemofiltratie bij hyperkaliemie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1000-4000 ml/uur/1,73 m2

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Duosol: Hyperhydratatie of dehydratie, elektrolytstoornis, hypofosfatemie, hyperglykemie, metabole alkalose; Hypertensie, hypotensie; Nausea, braken; Spierkrampen
Hemosol: misselijkheid, braken, spierkrampen en hypotensie. Verstoringen optreden in de elektrolytbalans

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Duosol: Hypokaliemie, metabole alkalose.
Acuut nierfalen met een uitgesproken hyperkatabole toestand, indien de uremische symptomen niet langer gecorrigeerd kunnen worden met hemofiltratie; ontoereikende toestand van de toegang tot het bloedgat; bij verhoogde kans op bloeidngen tgv systemische antistolling.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Duosol/hemosol: De hemodynamische status, vochtbalans, elektrolytbalans en het zuur-base-evenwicht, bloedglucose, en ureum- en plasmacreatininespiegels dienen vo?o?r en tijdens de hemofiltratie zorgvuldig te worden bewaakt. Kalium en fosfaat voorafgaand aan en tijdens de hemofiltratie regelmatig controleren.

Duosol: Oplossing infunderen op kamertemperatuur.
Hemosol: Oplossing infunderen op lichaamstemparatuur. De substitutieoplossing Hemosol B0 is kaliumvrij.De elektrolytische oplossing moet vóór gebruik worden gemengd met de buffervloeistof,
teneinde de eindoplossing geschikt te maken voor hemofiltratie/hemodiafiltratie/continue
hemodialyse.

Interacties

De bloedspiegel van filtreerbare geneesmiddelen, d.w.z. geneesmiddelen met een laag percentage eiwitbinding, kan afnemen tijdens de behandeling en het nemen van corrigerende therapeutische maatregelen kan noodzakelijk zijn.

BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PERFUSIEVLOEISTOFFEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BLOEDPRODUCTEN EN VERWANTE MIDDELEN

Albumine

Albuman,Albumine humaan, Alburex, Flexbumin
B05AA01

Gelatine, gemodificeerd

Gelofusine, Geloplasma
B05AA06
INTRAVENEUZE OPLOSSINGEN

Kristalloide oplossingen

Ringerlactaat, Hartmann
B05BB01
B05BC01
B05BB01
B05BB03
IRRIGATIEVLOEISTOFFEN
B05CX03
B05CB01
ADDITIEVEN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIEVLOEISTOFFEN
B05XA07
B05XC
B05XA14
B05XB01
B05XA31

Referenties

 1. B. Braun Avitum AG, SmPC Duosol met kalium (RVG 28528) 26-02-2015, www.cbg-meb.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfucntiestoornissen), Geraadpleegd 23 sep 2015
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 23 sep 2015
 4. Gambro Lundia AB, SmPC Hemosol (RVG 23960) 21-09-2017, www.cbg-meb.nl
 5. Gambro Lundia AB, SmPC Phoxilium (RVG 101928) 21-09-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Gambro Lundia AB, SmPC Prismasol (RVG 28877) 29-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 28 augustus 2018 09:08: update doseeradvies obv gewijzigde SmPC Hemosol B0
 • 26 juni 2018 13:58: info phoxilium hemofiltratievloeistof toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering