Trometamol

Stofnaam
Trometamol
Merknaam
ATC code
B05BB03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Trometamol is een zwakke base (protonacceptor).

Trometamolbase-oplossing 36.3 mg/ml (= 300 mmol/l) in water is iso-osmotisch en heeft een pH van 10-11.

Vanwege het risico op ernstige complicaties bij het gebruik van de sterk alkalische trometamolbase-oplossing lijkt het beter gebruik te maken van een trometamolacetaat-oplossing die is aangezuurd met azijnzuur tot een pH van ong. 8.6. De neutraliserende capaciteit van de buffer neemt hierdoor met slechts ong. 10% af.


 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Flacon met 3,6 g = 100 ml (36 mg/ml, 3,6%, 0,3 M (mol/l), 0,3 mmol/ml) trometamol

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ernstige metabole acidose icm met respiratoire acidose. Metabole acidose bij neonaten, zuigelingen en kinderen met hypernatriëmie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • Aantal ml trometamol (0,3 M) = Basetekort (mmol/l) x gewicht (kg) x 0.5 in 30-60 minuten.
    Zonodig herhalen. Dit is theoretisch voor een halve correctie van base tekort.

    Maximum dosis: Maximaal 500 mg/kg/dosis = 13,9 ml/kg/dosis. .

    Benodigde hoeveelheid trometamol voor volledige correctie basetekort is:
    Aantal ml trometamol (0,3 M) = lichaamsgewicht (kg) x basetekort (mmol/l) x 1,1

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ademhalingsdepressie en hypoglykemie kunnen optreden.

Te snelle toediening of gebruik van hoge doses kan leiden tot metabole alkalose.

Bij verminderde nierfunctie kan hyperkaliëmie ontstaan, dit in tegenstelling tot de andere alkaliserende middelen die juist hypokaliëmie kunnen veroorzaken.

Er zijn gevallen van weefselnecrose gemeld na toediening van trometamolbase via een perifere vene, waarschijnlijk als gevolg van de hoge pH van trometamolbase-oplossing (pH 10-11); door de hoge pH treden vasospasmen op met als gevolg extravasatie die leidt tot weefselnecrose. Trometamolacetaat-oplossing (met pH 8.6) wordt bij perifere toediening beter verdragen en lijkt nauwelijks tot geen weefsel- of vaatirritatie te geven en veilig via een grote perifere vene toegediend te kunnen worden (de voorkeur gaat wel uit naar toediening via een centrale vene).

Levercelnecrose is gemeld na intraveneuze infusie via de navelvene bij neonaten.

Na toediening van een hypertone oplossing (1500 mmol/l) is hydropische degeneratie van hepatische en renale tubulaire cellen gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Is bij neonaten tevens gecontraïndiceerd bij salicylaatintoxicatie.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anurie, uremie en chronische respiratoire acidose.

 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

De oplossing met een pH van 10-11 geeft ernstige problemen bij extravasatie (weefselnecrose). Deze mag niet toegediend worden in perifere vaten en in vaten van de navelstreng. Gebruik de oplossing met pH 8,6.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij verminderde nierfunctie vanwege het risico op hyperkaliëmie en accumulatie van trometamol.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties alkaliserende middelen algemeen:

Niet beoordeeld: de uitscheiding van zwak basische stoffen (zoals flecaïnide, amfetaminen en efedrine) kan worden vertraagd, terwijl de uitscheiding van zwak zure farmaca (zoals salicylaten) kan worden versneld.

Voor de natriumzouten in deze groep geldt verder: het risico op hypernatriëmie neemt toe bij combinatie met geneesmiddelen die natriumretentie als bijwerking hebben, zoals NSAID's, androgenen, oestrogenen, corticosteroïden, zoethout en antihypertensiva met een vaatverwijdende of adrenerge neuronblokkerende werking. Ruim gebruik van natrium kan de uitscheiding van lithium vergroten.

INTRAVENEUZE OPLOSSINGEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS

Kristalloide oplossingen

Ringerlactaat, Hartmann
B05BB01
B05BB01
OPLOSSINGEN MET OSMOTISCH-DIURETISCHE WERKING
B05BC01

Referenties

 1. Heijman JA, et al, Toepassing en risico’s van trometamol. Complicatie: weefselnecrose, Pharmaceutisch weekblad, 2002 , Jan; 137(3), 90-93
 2. Nahas GG, et al, Guidelines for the treatment of acidaemia with THAM, Drugs, 1998, Feb;55(2), 191-224
 3. Hospira, FDA Label Tham Solution, 2005, www.accesdata.fda.gov
 4. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 11 dec 2018 (ia)

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering