Ergocalciferol / fytomenadion / retinol / tocoferol (Vitamine A/D/E/K)

Stofnaam
Ergocalciferol / fytomenadion / retinol / tocoferol (Vitamine A/D/E/K)
Merknaam
Vitintra Infant
ATC code
B05XC

Ergocalciferol / fytomenadion / retinol / tocoferol (Vitamine A/D/E/K)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Suppletie vetoplosbare vitamines bij parenterale voeding:
Neonaten; Off-label
1 mnd-18 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Suppletie vetoplosbare vitamines:
Zuigelingen en kinderen tot 11 Jaar: 1 ml/kg/dag, max 10 ml
> 11 jaar: 10 ml/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Concentraat voor infusievloeistof 'Infant'. Bevat per ml:

 • Vit A 230 IE
 • Vit D2 40 IE
 • Vit E 0,7 IE
 • Vit K 20 microg

Eigenschappen

Combinatie van de vetoplosbare vitamines.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Suppletie vetoplosbare vitamines
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [2]
   • 2 ml/kg/dag in 1 dosis toegevoegd aan Intralipid 20%.
   • Er is geen onderzoek verricht naar de toepassing van vitamine A/D/E/K in TPV bij neonaten.

  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 1 ml/kg/dag in 1 dosis, max: 10 ml/dag. toegevoegd aan Intralipid 20%.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PERFUSIEVLOEISTOFFEN

BLOEDPRODUCTEN EN VERWANTE MIDDELEN

Albumine

Albuman,Albumine humaan, Alburex, Flexbumin
B05AA01

Gelatine, gemodificeerd

Gelofusine, Gelaspan, Geloplasma
B05AA06
INTRAVENEUZE OPLOSSINGEN

Kristalloide oplossingen

Ringerlactaat, Hartmann
B05BB01

Mannitol

Osmosteril, Bronchitol
B05BC01
B05BB01
B05BB03
IRRIGATIEVLOEISTOFFEN
B05CX03
B05CB01
ADDITIEVEN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIEVLOEISTOFFEN
B05XA07
B05XA14
B05XB01
HEMODIALYSEMIDDELEN EN HEMOFILTRATEN

Hemofiltratievloeistof

Duosol, Hemosol, Phoxilium, Prismasol
B05ZB

Bijwerkingen algemeen

Langdurige i.v. toediening van ca. 250 IE vitamine D per dag kan hypercalciurie, intermitterende hypercalciëmie en hevige botpijnen geven.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Per kg lichaamsgewicht is de behoefte aan vitamines bij pasgeborenen veel groter dan bij volwassenen. Bij de geboorte is de vitaminestatus van de moeder niet gelijk aan de vitaminestatus van de pasgeborene. Transport van de vetoplosbare vitamines door de placentaire membraam is beperkt. De concentraties van deze vitamines is bij pasgeborenen dan ook lager dan bij de moeder. Bij neonaten en met name bij prematuren dient dan ook rekening gehouden te worden met geringere reserves van de vetoplosbare vitamines. Bij de oudere kinderen vormen de vetoplosbare vitamines aanzienlijke depots in het lichaam.

Jonge kinderen en prematuren hebben een verhoogde gevoeligheid voor vitamine D, waardoor eerder een overdosering wordt bereikt met symptomen van hypercalciëmie en osteopenie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij sarcoïdose.

Interacties

Tocoferol: 
Niet beoordeeld: er zijn aanwijzingen dat het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt.

De effecten van ijzersuppletie kunnen door hoge doses tocoferol worden verzwakt.

De absorptie, het verbruik en de opslag van vitamine A nemen mogelijk toe, waardoor hypervitaminose A zou worden voorkomen.

Fytomenadion

Relevant: de werking van cumarinederivaten wordt in een aantal uren geantagoneerd door fytomenadion. Omgekeerd kunnen cumarinederivaten de werking van fytomenadion antagoneren. Enkelvoudige producten met fytomenadion worden bewust als antidotum toegepast bij overdosering met een cumarinederivaat. Er zijn echter ook producten in de vrije verkoop die, behalve fytomenadion, nog andere vitamines en mineralen bevatten; bij deze producten is voorzichtigheid geboden. Hetzelfde geldt voor enterale voeding.

Niet beoordeeld: vloeibare paraffine kan de fytomenadionabsorptie verminderen.

 

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Fresenius Kabi Nederland BV, SPV Vitintra (RVG 16387), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 11 jan 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h16387.pdf
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 28 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering