L-Arginine

Stofnaam
L-Arginine
Merknaam
ATC code
B05XB01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Is een semi-essentieel aminozuu

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Grondstof/voedingsstof: niet geregistreerd als geneesmiddel.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. (hydrochloride) 100 mg/ml (FNA)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Passagere hyperammoniemie van pasgeborene
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   • Dosering in overleg met kinderarts metabole ziekten.

Onderhoudsbehandeling hyperammoniëmie bij Ornithine transcarbamoylase (OTC) en Carbamoyl phophate synthetase deficiëntie (CPS)
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [5] [6]
   • 150 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van arginine voor deze indicatie.

Onderhoudsbehandeling hyperammoniëmie bij Argininosuccinate synthetase deficiëntie (ASSD) en Argininosuccinate lyase deficiëntie (ASLD)
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3] [4]
   • 700 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van arginine voor deze indicatie.

Hyperammoniëmie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3] [4] [5] [6]
   • Startdosering: 350 mg/kg/dosis, éénmalig in 90 minuten.
   • Onderhoudsdosering: 350 - 700 mg/kg/dag, continu infuus.
    • Ornithine transcarbamoylase (OTC) en Carbamoyl phophate synthetase deficiëntie (CPS): tot 150mg/kg/dag
    • Argininosuccinate synthetase en Argininosuccinate lyase deficiëntie: tot 700 mg/kg/dag

    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van arginine voor deze indicatie.

     

Groeihormoon secretietest
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • Arginine chloride 10%: 0,5 g/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 30 g/dosis. inlopen in 30 min..
    • Bij kinderen <15 kg de arginine 1:1 verdunnen met NaCl 0,9%.
    • Goedlopend infuus noodzakelijk ivm necrose bij extravasatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Na orale toediening zijn buikpijn en een opgeblazen gevoel gemeld.

Te snelle intraveneuze infusie kan aanleiding geven tot misselijkheid, braken, hoofdpijn, blozen, gevoelloosheid en lokale veneuze irritatie. Bij extravasatie kan necrose en flebitis ontstaan.

Hyperkaliëmie kan optreden, vooral bij verminderde nier- of leverfunctie of bij diabetes mellitus. In sommige gevallen kan dit levensbedreigend zijn.

Exacerbatie van sikkelcelanemie en stijging van BUN ('blood urea nitrogen') en van de serumcreatinineconcentratie kunnen voorkomen.

Verder zijn overgevoeligheidsreacties gemeld.

Bij gebruik van hoge doses kan hypotensie optreden als gevolg van perifere vaatverwijding.

Bij toepassing als voedingssupplement voor een gezonde hartfunctie is een mogelijk verhoogde mortaliteit gevonden bij toepassing na een myocardinfarct.


 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid.

 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Goedlopend infuus noodzakelijk in verband met necrose bij extravasatie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij anurie, leverfunctiestoornis, diabetes mellitus en bij een anamnese van myocardinfarct

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: bij combinatie met kaliumsparende diuretica neemt het risico op hyperkaliëmie toe.

Combinatie met oestrogenen versterkt de afgifte van somatropine.

Combinatie met medroxyprogesteron vermindert de afgifte van somatropine.

ADDITIEVEN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIEVLOEISTOFFEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ELEKTROLYTOPLOSSINGEN
B05XA07
B05XA14
B05XA31
VITAMINEN
B05XC

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al., Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 3. Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingziekten, Zorgpad Arginosuccinaat Lyase Deficientie (ASLD), http://www.stofwisselingsziekten.nl, Okt 2012, http://www.stofwisselingsziekten.nl/ziekte_informatie/zorgpaden_voor_stofwisselingsziekten
 4. Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingziekten, Zorgpad Arginosuccinaat Synthetase Deficientie (ASSD), http://www.stofwisselingsziekten.nl/, Okt 2012, http://www.stofwisselingsziekten.nl/ziekte_informatie/zorgpaden_voor_stofwisselingsziekten
 5. Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingziekten, Zorgpad Carbamoyl Fosfaat Synthetase 1 Deficientie (CPS1D), http://www.stofwisselingsziekten.nl/, Okt 2012, http://www.stofwisselingsziekten.nl/ziekte_informatie/zorgpaden_voor_stofwisselingsziekten
 6. Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingziekten, Zorgpad Ornithine Transcarbamoylase Deficientie (OTCD), http://www.stofwisselingsziekten.nl/, Okt 2012, http://www.stofwisselingsziekten.nl/ziekte_informatie/zorgpaden_voor_stofwisselingsziekten
 7. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen, Interacties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en voorzorgen, Contra-Indicaties), Geraadpleegd 29 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering