Cetirizine

Stofnaam
Cetirizine
Merknaam
Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
ATC code
R06AE07

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

< 2 jaar: Off-label
> 2 jaar: On -label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatische behandeling van seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rinitis, seizoensgebonden conjunctivitis, urticaria.
2-6 jaar: 2dd 2,5 mg (drank).
>6 jaar: 2dd 5 mg (tablet, dwz 2dd een half tablet).

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (dihydrochloride) 1 mg/ml; bevat 50 mg/ml propyleenglycol
Tablet (dihydrochloride) 10 mg

Eigenschappen

Selectieve H1-receptorantagonist. Heeft slechts bij hoge doseringen een sederende werking. Heeft tevens een remmende werking op de migratie van eosinofielen, die een rol spelen bij de late fase van allergische reacties.
 

Kinetische gegevens

Bij kinderen is de eliminatie sneller dan bij volwassenen. De eliminatiehalfwaardetijd bij kleine kinderen (0,5 – 2 jaar) bedraagt 3,1 ± 1,8 uur , de Tmax is 2,0 ± 1,3 uur, het verdelingsvolume is 0,44 ± 0,19 l/kg en de Cmax is 390 ± 135 ng/ml. De orale klaring bij deze leeftijdsgroep bedraagt 2,13 ± 1,15 ml/min/kg. Bij kinderen van 2 – 6 jaar bedraagt de eliminatiehalfwaardetijd 5,55 ± 0,98 uur, klaring bedraagt 1,27 ± 0,80 ml/min/kg. Bij kinderen ouder dan 6 jaar is de eliminatiehalfwaardetijd langer, ongeveer 6 – 7 uur

Algemene opmerkingen

Cetirizine is een actieve metaboliet van hydroxizine.

Doseringen

Symptomatische behandeling van allergische rhinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis),chronische idiopathische urticaria en acute voedselallergie
 • Oraal
  • 1 jaar tot 2 jaar
   • 0,5 mg/kg/dag in 2 doses, max: 5 mg/dag.
  • 2 jaar tot 6 jaar
   • 5 mg/dag in 1 - 2 doses.
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

    LET OP bij toepassing van drank in hoge doseringen bij indicatie urticaria. De drank bevat propyleenglycol.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   • 10 mg/dag in 1 - 2 doses.
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

    LET OP bij toepassing van drank in hoge doseringen bij indicatie urticaria. De drank bevat propyleenglycol.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 10 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische idiopathische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

    LET OP bij toepassing van drank in hoge doseringen bij indicatie urticaria. De drank bevat propyleenglycol.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Bij creatinineklaring >50 mL/min/1,73 m2:
Dosisaanpassing is niet nodig

Bij creatinineklaring 10-50 mL/min/1,73 m2:
< 12 jaar: 100% van de normale keerdosis, doseerinterval 24 uur
≥ 12 jaar:   50% van de normale keerdosis, doseerinterval 24 uur

Bij creatinineklaring <10 mL/min/1,73 m2:
een algemeen advies kan niet worden gegeven

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01

Oxomemazine

Toplexil
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN
R06AE03
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Bijwerkingen bij kinderen

Hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, pijn in de onderbuik, misselijkheid, faryngitis, rinitis, neusbloeding, slaperigheid, oculogyrische crisis (vooral bij kinderen), agitatie, dyskinesie, enuresis en sedatie. Bij kleine kinderen diarree, slaperigheid, vermoeidheid en rinitis.
In de literatuur is een casus beschreven van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP).

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): in lichte mate en van voorbijgaande aard: slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, misselijkheid en faryngitis. Bij kleine kinderen diarree, slaperigheid, vermoeidheid en rinitis. Soms (0,1-1%): buikpijn, diarree. Agitatie, paresthesie. Jeuk, huiduitslag. Asthenie, malaise. Zelden (0,01-0,1%): agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid, convulsie. Tachycardie. Verminderde leverfunctie (stijging van transaminase-, alkalische fosfatase-, γ-GT- en bilirubinewaarden). Urticaria, oedeem en gewichtstoename. Zeer zelden (< 0,01%): trombocytopenie, angio–oedeem, anafylactische shock, erythema fixatum, dermatitis. Tic, dysgeusie, syncope, tremor, dystonie, dyskinesie. Accommodatiestoornissen, wazig zien, oculogyrisch effect. Dysurie, enuresis. Verder zijn gemeld: urineretentie, toegenomen eetlust, vertigo, geheugenstoornis, zelfmoordgedachten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor het conserveermiddel (drank). Kinderen jonger dan 6 jaar (tablet). Ernstige nierfunctie stoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie is de plasmaklaring verminderd. Gebruik bij kinderen < 2 jaar wordt ontraden vanwege bepaalde hulpstoffen in de drank.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij een risico van convulsies en bij risicofactoren voor urineretentie (zoals ruggenmerglaesie, prostaathyperplasie). Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten; het gebruik van cetirizine drie dagen vóór de test staken.
 

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Curran MP, et al., Cetirizine: a review of its use in allergic disorders., Drugs., 2004, 64, 523-61
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 okt 2014
 3. Diepgen TL, et al., Early Treatment of the Atopic Child Study Group. Long-term treatment with cetirizine of infants with atopic dermatitis: a multi-country, double-blind, randomized, placebo-controlled trial (the ETAC trial) over 18 months, . Pediatr Allergy Immunol, 2002, 13, 278-86
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 okt 2014
 5. Fraunfelder FW, et al., Oculogyric crisis in patients taking cetirizine, Am J Ophthalmol, 2004, 137, 355-7
 6. Ng KH, et al, Central nervous system side effects of first- and second-generation antihistamines in school children with perennial allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study, Pediatrics., 2004, 113, 116-21
 7. Pitsiu M, et al, Retrospective population pharmacokinetic analysis of cetirizine in children aged 6 months to 12 years, Br J Clin Pharmacol., 2004, 57, 402-11
 8. Simons FE, et al, Safety of cetirizine in infants 6 to 11 months of age: a randomized, double-blind, placebo-controlled study, J Allergy Clin Immunol., 2003, 111, 1244-8
 9. Stevenson J, et al, ETAC Study Group. Long-term evaluation of the impact of the h1-receptor antagonist cetirizine on the behavioral, cognitive, and psychomotor development of very young children with atopic dermatitis, Pediatr Res., 2002, 52, 251-7
 10. Esen I, et al, Cetirizine-induced dystonic reaction in a 6-year-old boy, Pediatr Emerg Care, 2008 , Sep;24 (9), 627-8
 11. Park JH, et al, Comparison of cetirizine and diphenhydramine in the treatment of acute food-induced allergic reactions, J Allergy Clin Immunol, 2011 , Nov;128(5), 1127-8
 12. Phan H, et al, Treatment of allergic rhinitis in infants and children, Drugs , 2009, 69, 2541-76
 13. Rajput A, et al, Cetirizine-induced dystonic movements, Neurology, 2006, Jan 10;66(1), 143-4
 14. Badawi AH et al, Cetirizine-induced acute generalized exanthematous pustulosis: a serious reaction to a commonly used drug. , Dermatol Online J, 2014, May 16;20(5), 22613
 15. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria 03-12-2015, www.ndvd.nl
 16. Zuberbier T, et al, The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update, Allergy, 2014 , Jul;69(7), 868-87
 17. Italiano D et al., Iatrogenic nocturnal eneuresis – an overlooked side effect of anti histamines?, J Postgrad Med., 2015, Apr-Jun;61(2), 110-1

Wijzigingen

 • 27 november 2018 13:06: Mogelijkheid toegevoegd om voor kinderen > 2 jaar in 1 dd te doseren
 • 04 augustus 2016 14:12: N.a.v. nieuwe literatuur bijwerking enuresis toegevoegd.
 • 22 maart 2016 08:41: Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstallers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering
 • 10 maart 2015 09:57: Bijwerking toegevoegd op basis van casus beschrijving van Badawi et al (2014)
 • 09 maart 2015 08:29: Verduidelijking advies verminderde nierfunctie: van > naar ? 12 jaar

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering