Fexofenadine

Stofnaam
Fexofenadine
Merknaam
Telfast
ATC code
R06AX26
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Seizoengebonden allergische rhinitis
6-11 jaar:
60 mg/dag in 2 doses
12-18 jaar
: 120 mg/dag in 1 dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet omhuld (hydrochloride) 30 mg, 120 mg, 180 mg
 

Eigenschappen

Niet-sederend H1-antihistaminicum. Fexofenadine is een farmacologisch actieve metaboliet van terfenadine.

Kinetische gegevens

Blootstelling aan kinderen van 6 tot 11 jaar met een eenmalige dosis van 15, 30 of 60 mg fexofenadine is proportioneel en vergelijkbaar met een eenmalige dosis van respectievelijk 30, 60 en 120 mg in volwassenen. Daarom resulteert een dosis van 30 mg tweemaal daags bij kinderen in een vergelijkbare AUC en Cmax als bij volwassenen bij een dosis van 120 mg eenmaal daags.

Doseringen

Indicatie: Allergische rhinitis en chronische urticaria
 • Oraal
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1] [4] [5]
   • 60 mg/dag in 2 doses
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 120 mg/dag in 1 dosis , max: 180mg/dag Maximale dosering per gift: 180mg/dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

FENOTHIAZINEDERIVATEN

Alimemazine

Nedeltran
R06AD01

Oxomemazine

Toplexil
R06AD08
R06AD02
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE03
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, sufheid, duizeligheid. Misselijkheid. Soms (0,1–1%): moeheid. Verder zijn gemeld: huiduitslag, urticaria en jeuk. Overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem, pijn op de borst, dyspneu en anafylactische reacties. Diarree. Slaapstoornissen, nervositeit, nachtmerries, overmatig dromen. Tachycardie en palpitaties (vooral bij patiënten die een cardiovasculaire aandoening hebben of hebben gehad).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Voorzichtig bij patiënten die een cardiovasculaire aandoening hebben (gehad) vanwege het risico op tachycardie en palpitaties. Er zijn onvoldoende gegevens over de effectiviteit en veiligheid bij mensen met een verminderde nier- of leverfunctie. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties

Relevant: ritonavir remt het metabolisme.

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie van fexofenadine stijgt met een factor 2-3 door erytromycine en ketoconazol; deze stijging ging niet gepaard met meer bijwerkingen of een effect op het QTc-interval.
Grapefruit(sap) en sinaasappel(sap) kunnen de biologische beschikbaarheid verlagen door remming van transporteiwitten, de 'Organic Anion Transporting Polypeptides' (OATP) in de darm. Er treedt geen klinisch relevant effect op als een tijdsinterval van tenminste 4 uur wordt aangehouden tussen inname van grapefruit(sap) of sinaasappel(sap) en fexofenadine.


 

Referenties

 1. sanofi-aventis Netherlands B.V., SPC Telfast 30 mg (RVG 28085) 4 nov 2013, www.cbg-meb.nl
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 22 okt 2014
 3. InformatoriumMedicamentorum, Interacties , Geraadpleegd 08 okt 2015
 4. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria., www.ndvd.nl, 03-12-2015
 5. Zuberbier T, et al, The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update,, Allergy,, 2014, Jul;69(7), 868-87

Wijzigingen

 • 22 maart 2016 08:09: De indicatie chronische urticaria is toegevoegd obv de NDVD richtlijn Chronische Spontane Urticaria