Dinatriumwaterstoffosfaat

Stofnaam
Dinatriumwaterstoffosfaat
Merknaam
ATC code
A06AG01
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor de indicatie hypofosfatemie

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 1 mmol/ml
Retard tablet 2,5 mmol
Tablet 16 mmol (via de Internationale apotheek)
 

Eigenschappen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Hypofosfatemie
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2] [3]
   • 1 - 3 mmol/kg/dag in 4 doses, max: 30 mmol/dag.
   • Doseren op geleide van serum fosfaat spiegel

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

LAXANTIA

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

Sennocol, Prunasine, Prunacolon
A06AB06
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG

Natriumdocusaat

Norgalax
A06AG10
A06AG10
A06AG01
A06AG11
EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

Sennocol, Prunasine, Prunacolon
A06AB06
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG

Natriumdocusaat

Norgalax
A06AG10
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Bijwerkingen bij volwassenen

Na orale toediening:

Bij meer dan 10% van de patiënten: buikpijn, opgezette buik, misselijkheid, diarree, duizeligheid, koude rillingen en asthenie.

Bij 1-10%: braken, abnormale colonoscopie (aftoïde punctiforme laesies in het rectosigmoïde gebied), hoofdpijn en pijn op de borst.

Bij minder dan 1%: dehydratie.

Zelden hyperfosfatemie, hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypernatriëmie, metabole acidose, tetanie, ectopische calcificatie, hypotensie, nefrocalcinose, acute fosfaatnefropathie, acuut nierfalen, chronisch nierfalen, myocardinfarct, hartritmestoornissen, spierkramp, bewustzijnsverlies, paresthesie, allergische dermatitis en overgevoeligheidsreacties.

Na rectale toediening kan lokale irritatie optreden. Verder zijn gemeld buikpijn, opgezette buik, misselijkheid, braken, diarree, hyperfosfatemie, hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypernatriëmie en metabole acidose. Bij jonge kinderen en ouderen kan een verstoring van de elektrolytenbalans sneller tot ernstige klinische verschijnselen leiden en fatale gevolgen hebben; bij volwassenen is het met name van belang wanneer de toestand van patiënt kritiek is of wanneer het frequent wordt toegediend. Regelmatig of langdurig gebruik kan aanleiding geven tot gewenning.

Na intraveneuze toediening van fosfaat kunnen hyperfosfatemie, hypocalciëmie, ectopische calcificatie, hypotensie, acuut nierfalen en tetanie optreden.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid, primaire hyperparathyreoïdie geassocieerd met hypercalciëmie (vanwege een verhoogd risico op calciumfosfaat afzetting in de nier), hartfalen, ascites, peritonitis, megacolon (aangeboren of verworven), verdenking op de ziekte van Hirschsprung, maagdarmbloedingen, darmperforatie en actieve inflammatoire darmziekten. Bij rectaal gebruik tevens anusatresie en beschadigd rectumslijmvlies.


Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij jonge kinderen

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Voorzichtigheid is geboden bij verzwakte patiënten, bij reeds bestaande elektrolytstoornissen (hyperfosfatemie, hypernatriëmie, hypocalciëmie, hypokaliëmie), dehydratie, hypovolemie, hypertensie, oedeem, cardiomyopathie, myocardinfarct, instabiele angina pectoris, hypoalbuminemie, levercirrose, zwangerschapstoxicose, maagretentie, hypomotiliteitsstoornissen en struvietstenen.

Calciumbevattende preparaten verhinderen de opname van fosfaat. Gebruik deze middelen daarom minimaal een half uur na inname van het fosfaatpreparaat. Ook voedsel dient ten minste een half uur na inname genuttigd te worden.

Interacties

Relevant: het risico op hyperfosfatemie en hypercalciëmie neemt toe bij combinatie met burosumab. Gelijktijdige behandeling moet worden vermeden.

Dinatriumwaterstoffosfaat en fosfaatbinders gaan elkaars werking tegen.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum. , Bijwerkingen, contraindicaties, interacties., Geraadpleegd 12 feb 2019
 2. Latta K et al. , Therapeutics of X-linked hypophosphatemic rickets., Pediatr Nephrol., 1993, Dec;7(6):, 744-8
 3. UMC St. Radboud.. , Indicatiegericht formularium, Versie 1.1.1.0. ., Geraadpleegd: feb 2014, http://igf.medecs.nl/Default.aspx?locatie=Umcn

Wijzigingen