Magnesiumaspartaat

Stofnaam
Magnesiumaspartaat
Merknaam
Magnence
ATC code
A12CC05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Magnesium is een mineraal. Het speelt een rol bij de overdracht van zenuwprikkels, bij de spiercontractie, bij cellulaire elektrolythomeostase en bij veel enzymatische processen. Magnesium werkt als een fysiologische calciumantagonist; het reguleert de contractiliteit van het hart en stabiliseert het hartritme.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen farmacokinetische gegevens bij kinderen [SmPC]

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe en behandeling van magnesiumdeficiëntie:
2 tot 4 jaar: 121,5 mg/dag
4 tot 10 jaar: 121,5-243 mg /dag
≥ 10 jaar: 243 mg/dag

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor drank 243 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Behandeling en preventie van magnesiumtekort
 • Oraal
  • 2 jaar tot 4 jaar
   [1]
   • 121,5 mg/dag in 1 dosis
  • 4 jaar tot 10 jaar
   [1]
   • 121,5 - 243 mg/dag in 1 dosis
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 243 mg/dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1-1%): na een hoge dosis: diarree, zachte ontlasting, irritatie van het maag-darmkanaal. Bij diarree, de dagelijkse dosis verlagen of de behandeling tijdelijk staken. Na verbetering en/of verdwijnen van de symptomen de dagelijkse dosis geleidelijk verhogen of de behandeling met een lagere dosering hervatten.

Zeer zelden (< 0,01%): bij hoge doses en langdurig gebruik: vermoeidheid kan wijzen op een verhoogde magnesiumspiegel, met name bij een nierfunctiestoornis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Ernstige nierinsufficiëntie (glomerulaire filtratiesnelheid < 30 ml/min);
 • Bradycardie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Houd bij een vastgestelde hypomagnesiëmie rekening met een hypocalciëmie en hypokaliëmie en corrigeer deze zo nodig, omdat magnesiumtekort vaak het gevolg is van deze aandoeningen.

Controleer het serum-magnesiumgehalte tijdens de behandeling regelmatig, bijvoorbeeld elke 3-6 maanden, met name bij kinderen en bij patiënten met een nierfunctiestoornis.

Vermoeidheid die ontstaat bij hoge doses of langdurig gebruik kan wijzen op hypermagnesiëmie, met name bij een nierfunctiestoornis.

Wees voorzichtig bij het onderling uitwisselen van magnesiumpreparaten, omdat de biologische beschikbaarheid van magnesiumpreparaten kan variëren.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties magnesiumzouten algemeen:

Relevant:
Oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg) ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het magnesiumzout;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat): ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • penicillamine, triëntine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout.

 

Niet beoordeeld:
Bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ZINK
A12CB01
MAGNESIUM
A12CC01
A12CC04
A12CC03
A12CC02
SELEEN

Selenium

Selenase
A12CE02
OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A12CX

Referenties

 1. Kora Corporation Ltd t/a Kora Healthcare, SmPC Magnence (RVG 127731) 2-11-2022, Geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13-4-2023
 3. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 13-4-2023

Wijzigingen

 • 04 mei 2023 17:19: Nieuwe monografie obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering