Magnesiumcitraat

Stofnaam
Magnesiumcitraat
Merknaam
ATC code
A12CC04
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet geregistreerd als geneesmiddel (grondstof of voedingssupplement)

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Eigenschappen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Hypomagnesiƫmie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Doseren op geleide plasma magnesium concentratie.

   • Er is geen onderzoek verricht naar de toepassing van magnesiumcitraat bij kinderen met hypomagnesiaemie.

  • ≥ 18 jaar
   [1]
   • Drank 80 mg/ml: 45 - 80 ml/dag in 3 - 4 doses.
   • Doseren op geleide plasma magnesium concentratie

     

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 80 mg/ml
Capsule 376 mg (2,5 mmol magnesium)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN

NATRIUM
A12CA01
ZINK
A12CB01
MAGNESIUM
A12CC01
A12CC03
A12CC02
SELEEN

Natriumseleniet

Selenase
A12CE02
OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A12CX

Bijwerkingen algemeen

Na orale toediening kan diarree en maagdarmirritatie optreden. Hypermagnesiëmie treedt na orale toediening zelden op. Bij langdurig gebruik neemt het risico op hypermagnesiëmie toe.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Bij orale toediening is voorzichtigheid geboden bij hartblock vanwege de cardiale effecten van magnesium.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij doseringen boven de 2 ml/kg/dag laxerend effect.

Interacties

Relevant:
Oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg: ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het magnesiumzout;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat): ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • penicillamine, triëntine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout.

Niet beoordeeld:
Bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Contra-indicaties, Interacties), Geraadpleegd 2-9-2021

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering