Calciumcarbonaat-colecalciferol (combinatie preparaat)

Stofnaam
Calciumcarbonaat-colecalciferol (combinatie preparaat)
Merknaam
Calci-chew D3,
ATC code
A12AX

Calciumcarbonaat-colecalciferol (combinatie preparaat)


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kinderen :
500mg calciumcarbonaat+ 5 mcg colecalciferol: 1 tot 2 maal per dag
600 mg calciumcarbonaat + 10 mcg colecalciferol: 1 dd
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per kauwtablet "500/400": Calciumcarbonaat 1.25 g (calcium 500 mg)  Colecalciferol 400 IE (=10 mcg)

Eigenschappen

Calcium is van belang voor de botvorming en speelt een rol bij de bloedstolling, de spieractiviteit, het handhaven van de permeabiliteit van de membranen en bij de voortgeleiding van de zenuwprikkels in de neuromusculaire overgangen. Vitamine D3 speelt een essentiële intermediaire rol bij de skeletopbouw en -instandhouding, onder meer door handhaving van de calcium/fosforspiegel. Hiertoe bevordert het de fosfaat- en calciumresorptie uit het maag-darmkanaal en de terugresorptie van calcium door de nieren en mobiliseert het calcium uit botweefsel. Tijdens het oplossen van het bruisgranulaat wordt het calciumzout omgezet in het goed resorbeerbare calciummono- en -dicitraat.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Calcium- en vitamine D tekort
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 500-600 mg Calcium + 10 microg Colecalciferol /dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

MINERAALSUPPLEMENTEN

CALCIUM

Calciumcarbonaat

Calci-chew, Cacit
A12AA04
A12AA03
A12AA20
KALIUM
A12BA01
A12BA02
OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN
A12CX
A12CC01
A12CC04
A12CC02

Natriumseleniet

Selenase
A12CE02
A12C
A12CB01

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): bij langdurig gebruik in hogere dosering hypercalciurie en (zelden) hypercalciëmie; er is meer kans op deze bijwerkingen als ook sprake is van een verminderde nierfunctie (cave melk-alkalisyndroom). Zelden (0,01-0,1%): gastro-intestinale klachten zoals opgeblazen gevoel, winderigheid, obstipatie, diarree, buikpijn, misselijkheid. Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties zoals angioneurotisch oedeem of larynxoedeem, huiduitslag, jeuk, netelroos. Hulpstoffen die in een aantal producten worden gebruikt kunnen allergische reacties veroorzaken. Dyspepsie. Melk-alkali-syndroom.
 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Hypercalciëmie (zoals bij hyperparathyroïdie, decalcificerende tumoren zoals bij myeloom en botmetastasen). Hypercalciurie. Te hoge vitamine D-spiegels. Ernstige nierinsufficiëntie en nierfalen. Nefrolithiase, nefrocalcinose. Sommige preparaten bevatten soja of pinda; niet gebruiken bij overgevoeligheid hiervoor.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij langdurig gebruik en bij hoge doseringen regelmatig de serumcalciumspiegel, calciumuitscheiding in de urine, fosfaatspiegel en de nierfunctie bepalen. Voorzichtigheid is geboden bij nierfunctiestoornissen; bij ernstig gestoorde nierfunctie wordt colecalciferol niet normaal gemetaboliseerd en moeten andere vormen van vitamine D worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden bij sarcoïdose, omdat het metabolisme van vitamine D tot de actieve vorm verhoogd kan zijn, controleer het calciumgehalte in serum en urine. Bij lichte hypercalciurie (> 300 mg/24 uur), licht tot matig gestoorde nierfunctie of nefrolithiase in de anamnese de calciumuitscheiding in de urine zorgvuldig controleren; zo nodig de dosering verlagen of de calciumtherapie onderbreken. Geïmmobiliseerde patiënten met osteoporose hebben meer kans op hypercalciëmie. Bij ouderen die hartglycosiden of diuretica gebruiken, frequenter de calciumspiegel en de nierfunctie controleren. Additionele toevoeging van calcium of vitamine D dient alleen onder strikt medisch toezicht te geschieden. Hierbij is het noodzakelijk dat wekelijks de serumcalciumspiegel en de calciumuitscheiding in de urine worden bepaald. In verband met sterk wisselende interindividuele gevoeligheid voor vitamine D kan overdosering zich bij een grote doseringsrange voordoen; ook de vitamine D-inname via het voedsel goed in de gaten houden. Wanneer een grote hoeveelheid calcium met absorbeerbare alkali wordt ingenomen kan het melk-alkalisyndroom optreden. Oxaalzuur (in spinazie en rabarber) en fytinezuur (volkorengranen) verminderen de calciumabsorptie, patiënten dienen geen calciumproducten in te nemen binnen 2 uur na het eten van deze voedingsmiddelen. Bij renale rachitis en renale osteodystrofie is toepassing van colecalciferol niet zinvol. Bij homozygote patiënten met fenylketonurie dient de hoeveelheid fenylalanine in de producten die aspartaam bevatten, te worden doorberekend in het voedingsvoorschrift.

Interacties

Relevant: bij gelijktijdige inname kan de absorptie van ijzerzouten afnemen. Aanbevolen wordt ijzer (gewoon preparaat) 2 uur vóór of 4 uur na calciumcarbonaat in te nemen. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte moet worden vervangen door een gewoon preparaat.

Niet relevant: de binding van fosfaat aan calciumcarbonaat kan worden geremd door H2-antagonisten en protonpompremmers.

Interacties calciumzouten algemeen

Relevant: oraal toegediende calciumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het calciumzout;
 • ciprofloxacine, norfloxacine, pipemidinezuur: ten minste 4 uur vóór het calciumzout, of de therapie moet worden aangepast;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout;
 • integraseremmers: ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het calciumzout;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout.


Er zijn incidentele meldingen van calcium-ceftriaxon-neerslagen in de longen en nieren van neonaten, soms met fatale afloop. Ceftriaxon dient niet te worden gemengd of gelijktijdig te worden toegediend met intraveneuze calciumbevattende oplossingen. De oplossingen mogen wel na elkaar worden toegediend als de infusielijn grondig wordt gespoeld. Bij neonaten jonger dan 28 dagen is de combinatie gecontraïndiceerd, ceftriaxon mag niet worden toegediend bij intraveneuze toediening van calciumbevattende oplossingen.

Niet relevant: de absorptie van strontiumranelaat kan afnemen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met moxifloxacine, (lev)ofloxacine of van hoge intraveneuze doses calcium met digoxine of adrenaline.

Niet beoordeeld: de absorptie van zink kan afnemen.

Bij intraveneuze toediening van calciumzouten kan door antagonisme voor de calciumkanalen de effectiviteit van verapamil en mogelijk ook van andere calciumantagonisten worden verminderd.

Bij gebruik van hoge doses calciumzouten en thiazidediuretica (verminderen calciumuitscheiding) neemt het risico op hypercalciëmie toe.

Citraat verhoogt de absorptie van aluminiumionen, waardoor bij combinatie van calciumcitraat en algeldraat (bij hyperfosfatemie) een risico op aluminiumintoxicatie bestaat. Bij het oplossen van calcium in bruistabletten en bruisgranulaat ontstaat calciumcitraat.

Referenties

 1. Nycomed, SPC Calci-chew D3 500/200 (RVG 16000), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 15 dec 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h16000.pdf
 2. Novartis Concumer Health BV, SPC Sandoz Calcium/Vitamine D 600 mg/400 IU,, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 jan 2012, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h108022.pdf
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11 okt 2014
 4. Informatorium Medicamentorum. , (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2018

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering