Magnesiumsulfaat

Stofnaam
Magnesiumsulfaat
Merknaam
ATC code
A12CC02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Magnesium is van belang voor de neuronale transmissie, de neuromusculaire prikkeloverdracht en voor verschillende enzymatische processen. 

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen farmacokinetische gegevens bij kinderen bekend.

Algemene opmerkingen

Voorschrift voor cardiologische indicaties uitsluitend door kindercardioloog.

Label dosisadvies Kinderformularium

Obstipatie: Off-label
Status asthmaticus: Off-label
Ventriculaire tachycardie: Off-label
Convulsies door acute nefritis: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Convulsies door ernstige nephritis,
Kinderen: 20-40 mg/kg als 15% oplossing.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (7-water) 100 mg/ml; 150 mg/ml; 200 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Obstipatie
 • Oraal
  • 2 jaar tot 6 jaar
   • 2,5 - 5 g/dag in 2 - 4 doses.
  • 6 jaar tot 12 jaar
   • 5 - 10 g/dag in 2 - 4 doses.
  • ≥ 12 jaar
   • 10 - 30 g/dag in 2 - 4 doses.
Status astmaticus
Hypomagnesiemie, ventriculaire aritmieën
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [12]
   • Startdosering: 15 - 30 mg/kg/dosis, bolus in 3 min, zo nodig herhalen. Max: 2 g/dosis.
   • Onderhoudsdosering: 3 - 20 mg/kg/uur, continu infuus.
    • 15 mg magnesiumsulfaat (7-water) komt overeen met 0,06 mmol Magnesium,
    • 2 g magnesiumsulfaat (7-water) komt overeen met 8 mmol Magnesium.
    • 3 - 20 mg magnesiumsulfaat (7-water) komt overeen met 0,01 - 0,08 mmol Magnesium.

     Er is slechts beperkt onderzoek verricht naar het gebruik van magnesiumsulfaat bij kinderen met ventriculaire tachycardie.
Convulsies door acute nefritis
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • Oplossing 15% (150 mg/ml): 20 - 40 mg/kg/dosis, éénmalig.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Diarree, hypotensie, spierzwakte, sufheid. Bij overdosering of te snelle toediening: flushing, depressie van het centrale zenuwstelsel, ademhalingsdepressie en ECG-afwijkingen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Symptomen van hypermagnesiëmie zoals 'flushes', hypotensie door perifere vaatverwijding, verlies van spierreflexen door neuronale blokkade, spierzwakte, sufheid.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • ernstig gestoorde nierfunctie;
 • hartblok.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

1 g magnesiumsulfaat-7-water bevat 4.06 mmol magnesium. Intraveneuze toediening dient langzaam te geschieden op geleide van regelmatige controle van het klinisch beeld (ademhaling, bloeddruk, kniepeesreflex, urine-uitscheiding) en de magnesiumspiegel. Een snelle toediening kan leiden tot een zeer warm gevoel bij de patiënt en in het uiterste geval tot een ademhalings- of hartstilstand.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij gedigitaliseerde patiënten.

Toediening dient langzaam te geschieden op geleide van regelmatige controle van het klinisch beeld (ademhaling, kniepeesreflex, urine-uitscheiding). Toediening staken bij vermindering van de ademhalingsfrequentie. Het antidotum calciumgluconaat gereed houden. Voor een goede diurese moet worden gezorgd. Regelmatig controleren van de plasmaspiegel van magnesium (max. 2,5–2,75 mmol) wordt aanbevolen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: bij combinatie van magnesiumsulfaat en nifedipine zijn in enkele gevallen versterkte hypotensieve effecten en neuromusculaire blokkade waargenomen.

Interacties magnesiumzouten algemeen:

Relevant:
Oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg): ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het magnesiumzout;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat): ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;penicillamine, triëntine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout.

Niet beoordeeld:
Bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ZINK
A12CB01
MAGNESIUM
A12CC05
A12CC01
A12CC04
A12CC03
SELEEN

Selenium

Selenase
A12CE02
OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A12CX

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Pharmachemie BV, RVG 52332, www.cbg-meb.nl, 8 feb 1993, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h51948-h52332.pdf (geraadpleegd 07 april 2010)
 3. Mohammed S et al, Intravenous and nebulised magnesium sulphate for acute asthma: systematic review and meta-analysis., Emerg Med J, 2007, Dec;24(12), 823-30
 4. Rowe BH, Magnesium sulfate for treating exacerbations of acute asthma in the emergency department, Cochrane Database Syst Rev, 2000, (2), CD001490
 5. Cheuk DK et al, A meta-analysis on intravenous magnesium sulphate for treating acute asthma, Arch Dis Child, 2005, Jan;90(1), 74-7
 6. Devi PR et al, Intravenous magnesium sulfate in acute severe asthma not responding to conventional therapy, Indian Pediatr, 1197, May;34(5), 389-97
 7. Scarfone RJ, A randomized trial of magnesium in the emergency department treatment of children with asthma, Ann Emerg Med, 2000, Dec;36(6):, 572-8
 8. Gürkan F et al, Intravenous magnesium sulphate in the management of moderate to severe acute asthmatic children nonresponding to conventional therapy, Eur J Emerg Med, 1999, Sep;6(3), 201-5
 9. Ciarallo L, Higher-dose intravenous magnesium therapy for children with moderate to severe acute asthma, Arch Pediatr Adolesc Med, 2000, Oct;154(10), 979-83
 10. Ciarallo L et al, Intravenous magnesium therapy for moderate to severe pediatric asthma: results of a randomized, placebo-controlled trial, J Pediatr, 1996, Dec;129(6), 809-14
 11. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013
 12. Turner, NM, Leroy, P, Advanced Paediatric Life Support, de Nederlandse editie, Bohn, Stafleu van Loghum, 2015, 4e druk
 13. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 2-9-2021
 14. Informatorium Medicamentorum., (Bijwerkingen, Contra-indicaties, Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2018 (ia)

Wijzigingen

 • 18 mei 2017 09:14: Indicatie Hypomagnesiemie toegevoegd obv APLS handboek

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering