Dopamine

Stofnaam
Dopamine
Merknaam
ATC code
C01CA04
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Eigenschappen

Dopamine is de directe precursor van noradrenaline (norepinefrine) (een catecholamine) met positief-inotrope werking op het myocard; het verhoogt daardoor het hartminuutvolume. Het verwijdt de vaten van de nieren en het mesenterium; door de verhoogde renale doorbloeding nemen de nierfiltratie, diurese en natriumuitscheiding toe. In lage of gemiddelde dosering (2-10 microg/kg per min.) stimuleert dopamine de bèta-receptoren in het myocard; dit heeft toename van het minuutvolume, gewoonlijk zonder frequentietoename of bloeddrukstijging, tot gevolg. Dopamine onderscheidt zich hiermee van de andere catecholaminen. In hoge doses (10-20 microg/kg per min.) stimuleert het de alfa-receptoren; mede door de toename van het hartminuutvolume stijgt de bloeddruk. Bij doseringen boven 20 microg/kg per min. overweegt het alfa-adrenerge effect, waardoor de doorbloeding van de nier en het mesenterium weer afneemt.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. (hydrochloride) 40 mg/ml
Infuusvloeistof 4 mg/ml 

Kinetische gegevens

T1/2:
Houdt rekening met grote interindividuele variabiliteit.
6,9 min (5-11 min) bij 11 kritisch zieke neonaten.
26±14 minutes bij 17 kinderen van 3 mnd – 13 jaar.
T1/2 = 1-5 minuten.

Klaring:
Variërend van 58-168 ml/kg/min. Kinderen onder de twee jaar lijken een snellere klaring te hebben dan oudere kinderen; 82,3±27,7 ml/kg/min vs 45,9±17,0 ml/kg/min respectievelijk. Verlaagde klaring waargenomen bij kinderen met lever en nierfunctiestoornissen.

Vd: 1,8 L/kg (0,6-4,1 L/kg)

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Doseringen

Indicatie: Toename nierperfusie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [12] [17] [18] [19] [20]
   • 2 - 5 microg./kg/minuut, continu infuus.
   • Uitsluitend toedienen via centrale veneuze lijn.

    Effectiviteit discutabel. De tendens is om dopamine niet meer gebruiken voor deze indicatie.

Indicatie: Circulatoire insufficientie: Hypotensie/verhogen hartminuutvolume
 • Intraveneus
  • Kinderen, inclusief premature en a-terme neonaten 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
   • 2 - 20 microg./kg/minuut, continu infuus.
   • Begin met lage dosering en indien nodig stapsgewijs verhogen. Uitsluitend toedienen via centrale veneuze lijn

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

HARTSTIMULANTIA, EXCLUSIEF HARTGLYCOSIDEN

SYMPATHICOMIMETICA EN DOPAMINERGICA

Adrenaline (epinefrine)

Epipen, Jext, Emerade
C01CA24
C01CA07
C01CA26
C01CA06
C01CA02

Midodrine

Gutron
C01CA17
C01CA03
FOSFODIESTERASEREMMERS

Milrinon

Corotrope
C01CE02
OVERIGE HARTSTIMULANTIA
C01CX08

Bijwerkingen algemeen

Ritmestoornissen (tachycardie, tachyaritmie, extrasystolie); hoofdpijn, misselijkheid, braken; dyspneu; soms angineuze klachten. Perifere weefselnecrose ten gevolge van vasoconstrictie, hypertensie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Feochromocytoom. Tachyaritmie. Atriumfibrilleren.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave ventriculaire extrasystolen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Om de minimale therapeutische dosis te vinden, dient de infuussnelheid doorlopend aan de hemodynamische parameters te worden aangepast. Indien het infuus plotseling wordt gestaakt, kan de bloeddruk sterk dalen. Indien de shock door hypovolemie is veroorzaakt (vooral hemorragische shock), moet eerst met bloed of plasma of andere fysiologische oplossingen het circulerend volume worden hersteld. Stoornissen van de elektrolytverhoudingen moeten worden gecorrigeerd. Dopamine moet, indien enigszins mogelijk, in een grote vene worden geïnfuseerd om extravasatie in het naastliggende weefsel van de infusieplaats te voorkomen (risico van necrose en lysis van het omgevende weefsel). De grote venen van de fossa antecubitalis verdienen de voorkeur boven de venen van het dorsum manus. Bij extravasatie het gebied zo spoedig mogelijk infiltreren met 10-15 ml zoutoplossing, die 5-10 mg fentolamine bevat. Indien het gebied binnen 12 uur wordt geïnfiltreerd, treedt direct plaatselijke hyperemie op; daarom moet fentolamine zo snel mogelijk na constatering van extravasatie worden toegediend. Dopamine mag niet worden verdund met waterstofcarbonaat- of andere alkalische oplossingen.

Interacties

Relevant: bij combinatie met een MAO-remmer kan een hypertensieve crisis optreden.

Niet relevant: dopamine antagonisten (antipsychotica, anti-emetica) kunnen de werking van dopamine tegengaan. Andersom zal dopamine de werking van antipsychotica niet tegengaan. Dopamine passeert de bloedhersenbarrière niet.

Niet beoordeeld: gehalogeneerde inhalatie-anaesthetica sensibiliseren het hart voor sympathicomimetica; voorzichtigheid is geboden bij intraveneuze toediening van dopamine tijdens de anesthesie.

Referenties

 1. Bhatt-Mehta V, et al, Dopamine and dobutamine in pediatric therapy, Pharmacotherapy, 1989, 9(5), 303-14
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 02 feb 2017
 4. Eldadah MK, et al, Pharmacokinetics of dopamine in infants and children, Crit Care Med, 1991, Aug19(8), 1008-11
 5. Padbury JF, et al, Pharmacokinetics of dopamine in critically ill newborn infants, J Pediatr, 1990, Sep;117(3), 472-6.
 6. Padbury JF, et al, Dopamine pharmacokinetics in critically ill newborn infants, J Pediatr, 1987, Feb;110(2), 293-8
 7. Zaritsky A, et al, Steady-state dopamine clearance in critically ill infants and children, Crit Care Med, 1988 , Mar;16(3), 217-20
 8. Notterman DA, et al , Dopamine clearance in critically ill infants and children: effect of age and organ system dysfunction, Clin Pharmacol Ther, 1990 , Aug;48(2), 138-47
 9. Pellicer A, et al, Early systemic hypotension and vasopressor support in low birth weight infants: impact on neurodevelopment, Pediatrics, 2009, May;123(5), 1369-76
 10. Osborn DA, et al, Left ventricular contractility in extremely premature infants in the first day and response to inotropes, Pediatr Res, 2007 , Mar;61(3), 335-40
 11. Valverde E, et al, Dopamine versus epinephrine for cardiovascular support in low birth weight infants: analysis of systemic effects and neonatal clinical outcomes, Pediatrics, 2006 , Jun;117(6), e1213-22
 12. Cuevas L, et al, The effect of low-dose dopamine infusion on cardiopulmonary and renal status in premature newborns with respiratory distress syndrome, Am J Dis Child, 1991 , Jul;145(7), 799-803
 13. Pellicer A, et al, Cardiovascular support for low birth weight infants and cerebral hemodynamics: a randomized, blinded, clinical trial, Pediatrics, 2005, Jun;115(6), 1501-12
 14. Subhedar NV, et al, Dopamine versus dobutamine for hypotensive preterm infants., Cochrane Database Syst Rev, 2003, (3), CD001242
 15. Seri I. , Cardiovascular, renal, and endocrine actions of dopamine in neonates and children., J Pediatr., 1995, Mar;126(3), 333-44
 16. Kleinman ME, et al, Pediatric advanced life support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Pediatrics, 2010 , Nov;126(5), e1361-99
 17. Seri I, et al, Effects of low-dose dopamine infusion on cardiovascular and renal functions, cerebral blood flow, and plasma catecholamine levels in sick preterm neonates, Pediatr Res, 1993 , Dec;34(6), 742-9
 18. Rice BA, et al, The case against renal dose dopamine in the pediatric intensive care unit., AACN Clin Issues, 2005, Apr-Jun;16(2), 246-51
 19. Lynch SK, et al, The effect of dopamine on glomerular filtration rate in normotensive, oliguric premature neonates, Pediatr Nephrol, 2003, Jul;18(7), 649-52
 20. Prins I, et al, Low-dose dopamine in neonatal and pediatric intensive care: a systematic review., Intensive Care Med, 2001 , Jan;27(1), 206-10
 21. Van den Berghe G, et al, Dopamine suppresses pituitary function in infants and children, Crit Care Med, 1994, 22, 1747-53
 22. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018

Wijzigingen

 • 14 augustus 2018 14:40: Expliciete toepassing premature en a terme neonaten binnen leeftijdscategorie 0-18 jaar nav neodose project.
 • 21 december 2015 15:47: Doorgeleverde bereiding toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering