Levosimendan

Stofnaam
Levosimendan
Merknaam
ATC code
C01CX08
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Levosimendan heeft positief-inotrope en vasodilaterende eigenschappen. Deze eigenschappen berusten op verhoging van de gevoeligheid voor calcium van de contractiele eiwitten in het myocard en op opening van de ATP-afhankelijke kaliumkanalen in de gladde spieren van de bloedvaten.

Bij hartfalen verhoogt het de contractiliteit van het hart en verlaagt het de 'preload' en 'afterload' zonder dat het invloed heeft op de diastolische bloeddruk. Het verlaagt de plasmaconcentratie van endotheline 1.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn slechts twee studies waarbij de farmacokinetiek van levosimendan bij kinderen beschreven wordt . De studie van Turanlahti et al (enkelvoudige toediening van 12 µg/kg bij kinderen van 3mnd – 7 jr, n= 13) concludeert dat het farmacokinetische profiel van levosimendan vergelijkbaar is bij kinderen en bij volwassenen. De volgende waarden zijn gevonden:

 3-6 mnd (n=5)6 mnd-7 jaar (n=7)
Cmax (ng/ml) 56,9 59,4
Cl (ml/min/kg) 3,8 3,6
Vd in steady state (L/kg) 0,43 0,35
t1/2 (uur) 2,3 1,6


De farmacokinetiek van de actieve metaboliet is niet onderzocht in deze studie.

De studie van Pellicer et al noemt voor neonaten een Cmax van gemiddeld 16,5 ng/ml, een Tmax van gemiddeld 48 uur en een Cl/F van gemiddeld 0,67 l/uur/kg.

Algemene opmerkingen

Levosimendan is geregistreerd in Zweden voor de kortdurende intraveneuze behandeling van acuut hartfalen bij ernstig zieke gehospitaliseerde patiënten in aanvulling op de gebruikelijke behandeling. Levosimendan is niet geregistreerd bij kinderen. In Nederland is dit middel uitsluitend met behulp van een artsenverklaring verkrijgbaar (niet geregistreerd in Nederland).

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Levosimendan is niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Bij acuut hartfalen indien de standaardtherapie onvoldoende effectief is
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [10] [11]
   • Startdosering: 12 microg./kg/dosis, bolus in 30 min.
   • Onderhoudsdosering: 0,1 microg./kg/minuut gedurende 24 uur. De onderhoudsdosering kan eventueel na 1-2 weken worden herhaald..
   •  Er zijn weinig gegevens beschikbaar omtrent het gebruik en de werking van levosimendan bij kinderen. Het is bovendien niet geregistreerd bij volwassenen, omdat risico's - voornamelijk hypotensie en hartritmestoornissen - niet opwegen tegen de voordelen. Om deze reden dient dit middel met grote terughoudendheid toegepast te worden en uitsluitend toegediend te worden onder intensieve hartbewaking en in overleg met een kindercardioloog die ervaring heeft met gebruik van dit levosimendan voor deze indicatie.

  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [10] [11]
   • Startdosering: 12 microg./kg/dosis, bolus in 30 min.
   • Onderhoudsdosering: 0,1 microg./kg/minuut gedurende 24 uur. De onderhoudsdosering kan eventueel na 1-2 weken worden herhaald..
   •  Er zijn weinig gegevens beschikbaar omtrent het gebruik en de werking van levosimendan bij kinderen. Het is bovendien niet geregistreerd bij volwassenen, omdat risico's - voornamelijk hypotensie en hartritmestoornissen - niet opwegen tegen de voordelen. Om deze reden dient dit middel met grote terughoudendheid toegepast te worden en uitsluitend toegediend te worden onder intensieve hartbewaking en in overleg met een kindercardioloog die ervaring heeft met gebruik van dit levosimendan voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen. Bij volwassenen wordt enerzijds een verbetering van de nierfunctie gezien maar moet men anderzijds bedacht zijn op een mogelijk verhoogde blootstelling aan actieve metabolieten.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij 1-10% van de patiënten: hoofdpijn, hypotensie, duizeligheid, myocardischemie, extrasystolie, atriumfibrilleren, (ventriculaire) tachycardie, misselijkheid, braken, verlaging van het Hb-gehalte en hypokaliëmie.

Een oplaaddosis hoger dan 12 µg/kg lich.gewicht kan tot veel bijwerkingen leiden, met name hypotensie. De Nederlandse fabrikant adviseert daarom geen oplaaddosis hoger dan 12 µg/kg te geven.

Bij minder dan 1%: hartkloppingen.

Zelden ventrikelfibrilleren.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid, mechanische obstructie van de in- en/of uitstroom uit de ventrikels, ernstige hypotensie, ernstige tachycardie en ernstige leverfunctiestoornis.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Tijdens toediening dienen het ECG, de bloeddruk, de hartfrequentie, de ‘cardiac output’, de vullingsdruk en urineproductie te worden gevolgd, na staken gedurende ten minste 3 dagen en bij lever- of nierfunctiestoornis gedurende ten minste 5 dagen of tot de patiënt stabiel is. Voorafgaand aan de toediening dient een lage serumkaliumconcentratie te worden gecorrigeerd en tijdens toediening dient de kaliumconcentratie te worden gevolgd. Voorafgaand aan de toediening dient ernstige hypovolemie, ventriculaire tachycardie en paroxismale tachycardie die niet het gevolg is van reperfusie of levensbedreigende aritmie, te worden gecorrigeerd.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij hypotensie, tachycardie, atriumfibrilleren met snelle ventrikelrespons, coronaire ischemie, bij ischemische hartaandoening in combinatie met anemie (vanwege mogelijke verlaging van het Hb-gehalte en de hematocriet) en bij lichte tot matige leverfunctiestoornis (vanwege het ontbreken van gegevens).

De fabrikant ontraadt gebruik bij torsade de pointes in de anamnese en adviseert voorzichtigheid bij verlengd QTc-interval; levosimendan wordt echter niet genoemd als QTc-verlengend middel op de lijst van Arizona

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Het is een zwakke remmer van CYP2D6.

HARTSTIMULANTIA, EXCLUSIEF HARTGLYCOSIDEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SYMPATHICOMIMETICA EN DOPAMINERGICA
C01CA24
C01CA07
C01CA04
C01CA26
C01CA06
C01CA02

Midodrine

Gutron
C01CA17
C01CA03
FOSFODIESTERASEREMMERS

Milrinon

Corotrope
C01CE02

Referenties

 1. Egan JR, et al., Levosimendan for low cardiac output: a pediatric experience, J Intensive Care Med, 2006, 2, 183-7
 2. Lechner E, et al., Use of levosimendan, a new inodilator, for postoperative myocardial stunning in a premature neonate, Pediatr Crit Care Med, 2007, 8, 61-3
 3. Namachivayam P, et al., Early experience with Levosimendan in children with ventricular dysfunction., Pediatr Crit Care Med, 2006, 7, 445-8
 4. Turanlahti M, et al., Pharmacokinetics of levosimendan in pediatric patients evaluated for cardiac surgery., Pediatr Crit Care Med, 2004, 5, 457-62
 5. Angadi U, et al., Is levosimendan effective in paediatric heart failure and post-cardiac surgeris?, Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2013, 17, 710-4
 6. Pellicer A, et al., Phase 1 study of two inodilators in neonates undergoing cardiovascular surgery, 2013, 73, 95-103
 7. Fedele F, et al., Levosimendan improves renal function in acute decompensated heart failure: possible underlying mechanisms, Eur J Heart Fail, 2014, 16, 281-8
 8. Orion Pharma bvba, SmPC Simdax 11-6-2010, www.simdax.com
 9. CBG, Levosimendan containing products with a 2.5 mg/mL strength and the pharmaceutical form concentrate for solution for infusion for the proposed indication treatment of patients with acutely decompensated severe chronic heart failure (ADHF), www.cbg-meb.nl, 04-02-2016
 10. Amiet V. et al , Use of Levosimendan in Postoperative Setting After Surgical Repair of Congenital Heart Disease in Children., Pediatr Cardiol., 2018, Jan;39(1), 19-25
 11. Thorlacius EM, et al. , Levosimendan Versus Milrinone for Inotropic Support in Pediatric Cardiac Surgery: Results From a Randomized Trial., J Cardiothorac Vasc Anesth, 2020, 34, 2072-80
 12. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 04 jan 2016

Wijzigingen

 • 30 mei 2016 11:06: Levosimendan is niet geregistreerd bij volwassenen, omdat de risico's (hypotensie en hartritmestoornissen) niet opwegen tegen de voordelen. Om deze reden is grote terughoudendheid geboden bij toepassing bij kinderen.
 • 04 januari 2016 14:48: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van levosimendan bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de leeftijdscategorie en aanvullende informatie ten aanzien van toepassing bij nierfunctiestoornissen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering