Midodrine

Stofnaam
Midodrine
Merknaam
Gutron
ATC code
C01CA17
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Midodrine is een pro-drug en wordt na snelle resorptie omgezet (in darmen en in plasma) in het sympathicomimeticum desglymidodrine (--enantiomeer). Dit heeft een directe en selectieve werking op de perifere α1-adrenerge receptoren en resulteert in vasoconstrictie van het veneuze vaatbed. Ook de perifere arteriële weerstand wordt verhoogd, waardoor de bloeddruk stijgt. Tevens worden de α1-receptoren in de blaashals en de ureter gestimuleerd.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (hydrochloride) 5 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

(Orthostatische) hypotensie
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • Startdosering: 2,5 - 5 mg/dag in 1 - 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: op geleide van bloeddruk wekelijks ophogen tot max. 30 mg/dag in 3 doses.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (nefroloog) die ervaring heeft met gebruik van midodrine voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): dysurie. Jeuk, vnl. op de hoofdhuid. Kippenvel.

Vaak (1-10%): paresthesie, hoofdpijn. Bij hoge doses en m.n. bij langdurige behandeling hypertensie in liggende positie. Misselijkheid, dyspepsie, stomatitis. Huiduitslag, koude rillingen, blozen. Urineretentie.

Soms (0,1-1%): slaapstoornissen, slapeloosheid. Rusteloosheid, opwinding, irritatie. Reflexbradycardie. Drang tot urineren.

Zelden (0,01-0,1%): hartkloppingen, tachycardie. Abnormale leverfunctie, stijging van leverenzymwaarden.

Zeer zelden (< 0,01%): ventriculaire tachycardie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ernstige organische hartaandoeningen (bv. bradycardie, ischemisch hartlijden, hartfalen, geleidingsstoornissen van het hart, aneurysma van de aorta). Hypertensie. Ernstige occlusieve vaataandoeningen, cerebrovasculaire afsluitingen en vaatspasmen. Acute nierinsufficiëntie, ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min). Prostaathyperplasie. Urineretentie. Proliferatieve diabetische retinopathie. Nauwe-kamerhoekglaucoom. Hyperthyroïdie. Feochromocytoom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vóór de behandeling de lever-en nierfunctie controleren. De bloeddruk zowel in liggende als staande positie controleren. Door 's nachts het hoofd hoger te leggen vermindert de kans op hypertensie. Indien in liggende positie hypertensie optreedt die niet reageert op dosisverlaging, de toediening staken. Patiënten controleren op mogelijke secundaire effecten van hypertensie. Bij een ernstige stoornis van het autonome zenuwstelsel kan toediening leiden tot verdere afname van de bloeddruk in staande positie; in dat geval de toediening staken.

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik ouderen en lever- of nierfunctiestoornissen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties sympathomimetica algemeen:
Niet beoordeeld: andere sympathicomimetica, tricyclische antidepressiva en trazodon versterken het bloeddrukverhogende effect van α-sympathicomimetica. Bromocriptine kan de cardiovasculaire effecten van sympathicomimetica versterken.

HARTSTIMULANTIA, EXCLUSIEF HARTGLYCOSIDEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SYMPATHICOMIMETICA EN DOPAMINERGICA
C01CA24
C01CA07
C01CA04
C01CA26
C01CA06
C01CA02
C01CA03
FOSFODIESTERASEREMMERS

Milrinon

Corotrope
C01CE02
OVERIGE HARTSTIMULANTIA
C01CX08

Referenties

 1. Chen L et al, Midodrine hydrochloride is effective in the treatment of children with postural orthostatic tachycardia syndrome, Circ J, 2011, 75(4), 927-931
 2. Qingyou Z, et al, The efficacy of midodrine hydrochloride in the treatment of children with vasovagal syncope, J Pediatr, 2006, 149(6), 777-780
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 12 okt 2016
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2016

Wijzigingen

 • 17 oktober 2016 10:49: Nieuw toegevoegd op basis van literatuur

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering