Efedrine

Stofnaam
Efedrine
Merknaam
ATC code
C01CA26
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 5 mg/ml; 10 mg/ml; 50 mg/ml

Eigenschappen

Stimuleert direct de α- en β-receptoren van het sympathische zenuwstelsel en indirect door vrijzetting van noradrenaline. Efedrine heeft een positief-inotrope, vasopressieve en centraal stimulerende werking. Door beïnvloeding van de β2-receptor heeft efedrine bronchospasmolytische eigenschappen

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Hypotensie bij regionale anesthesie en reanimatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/dosis, zo nodig.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen kan sedatie optreden; Bij hoge doses kan psychose optreden.

Bijwerkingen algemeen

Cardiovasculaire bijwerkingen: hartkloppingen, tachycardie, aritmie, blozen, syncope, hartstilstand. Efedrine verhoogt de bloeddruk, maar na langdurig gebruik kan hypotensie optreden. Centrale bijwerkingen: tremor, angst, slapeloosheid, rusteloosheid, duizeligheid. Hoge doses kunnen psychose of psychotische verschijnselen (delirium, hallucinaties of euforie) geven. Voorts zijn waargenomen: misselijkheid, hoofdpijn, zweten, mictiestoornissen en veranderingen in het glucose-metabolisme.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor sympathicomimetica. Angina pectoris. Gesloten-kamerhoekglaucoom. Psychoneurose.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij hypertensie, myocardinsufficiëntie, neiging tot aritmie, idiopathische orthostatische hypotensie, hyperthyroïdie, prostaathyperplasie, diabetes mellitus, kinderen en ouderen. Gebruik bij aangeboren lange-QT-intervalsyndroom (LQTS) wordt ontraden. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Interacties

Relevant: in combinatie met een MAO-remmer kan een hypertensieve crisis optreden.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering