Efedrine

Stofnaam
Efedrine
Merknaam
ATC code
C01CA26
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Stimuleert direct de α- en β-receptoren van het sympathische zenuwstelsel en indirect door vrijzetting van noradrenaline. Efedrine heeft een positief-inotrope, vasopressieve en centraal stimulerende werking. Door beïnvloeding van de β2-receptor heeft efedrine bronchospasmolytische eigenschappen

Farmacokinetiek

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 5 mg/ml; 10 mg/ml; 50 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypotensie bij regionale anesthesie en reanimatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/dosis, zo nodig.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen kan sedatie optreden; Bij hoge doses kan psychose optreden.

Bijwerkingen algemeen

Cardiovasculaire bijwerkingen: hartkloppingen, tachycardie, aritmie, blozen, syncope, hartstilstand. Efedrine verhoogt de bloeddruk, maar na langdurig gebruik kan hypotensie optreden. Centrale bijwerkingen: tremor, angst, slapeloosheid, rusteloosheid, duizeligheid. Hoge doses kunnen psychose of psychotische verschijnselen (delirium, hallucinaties of euforie) geven. Voorts zijn waargenomen: misselijkheid, hoofdpijn, zweten, mictiestoornissen en veranderingen in het glucose-metabolisme.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor sympathicomimetica. Angina pectoris. Gesloten-kamerhoekglaucoom. Psychoneurose.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij hypertensie, myocardinsufficiëntie, neiging tot aritmie, idiopathische orthostatische hypotensie, hyperthyroïdie, prostaathyperplasie, diabetes mellitus, kinderen en ouderen. Gebruik bij aangeboren lange-QT-intervalsyndroom (LQTS) wordt ontraden. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Interacties

Relevant: in combinatie met een MAO-remmer kan een hypertensieve crisis optreden.

HARTSTIMULANTIA, EXCLUSIEF HARTGLYCOSIDEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SYMPATHICOMIMETICA EN DOPAMINERGICA

Adrenaline (epinefrine)

Epipen, Jext, Emerade
C01CA24
C01CA07
C01CA04
C01CA06
C01CA02

Midodrine

Gutron
C01CA17
C01CA03
FOSFODIESTERASEREMMERS

Milrinon

Corotrope
C01CE02
OVERIGE HARTSTIMULANTIA
C01CX08

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 29 juni 2017

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering