Anidulafungine

Stofnaam
Anidulafungine
Merknaam
Ecalta
ATC code
J02AX06
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Invasieve candidiasis:
1 mnd-18 jaar: dag 1: 3,0 mg/kg/dag in 1 dosis eenmalig, max 200 mg/dag. Daarna 1,5 mg/kg/dag in 1 dosis, max 100 mg/dag

Eigenschappen

Semi-synthetisch lipopeptide (echinocandine) dat gesynthetiseerd wordt uit een fermentatieproduct van Aspergillus nidulans. Anidulafungine remt selectief de 1,3–β–D–glucaansynthetase, waardoor de aanmaak van het voor de schimmelcelwand essentiële 1,3–β–D–glucaan wordt geremd.

Anidulafungine heeft een fungicide werking tegen Candida spp. (waaronder C. albicans, C. glabrata, C. krusei en C. tropicalis en in mindere mate C. parapsilosis) en tegen gebieden van actieve hyfe-celgroei bij Aspergillus fumigatus.

Farmacokinetiek

 De op basis van het lichaamsgewicht aangepaste CL (l/u/kg) en het distributievolume in steady state (l/kg) waren in alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar. (SmPC Ecalta)

Leeftijd Vd (L/kg) Cl (L/kg/uur) T1/2
Neonaten (Cohen) 1,7  0.02  -
1 mnd-2 jaar (Cohen) 0,9  0,015 -
> 2 jaar  0,434-0,537 (SmPC)  0,0159 - 0,0175 (Benjamin) 40-50 uur (SmPC)

SmpC: immuun gecompromiteerde patienten

 

Doseringen

Invasieve candidiasis
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Startdosering: 3 mg/kg/dag in 1 dosis éénmalig. Max: 200 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: 1,5 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 100 mg/dag.
   • Behandelduur:

    Behandeling voortzetten tot ten minste 14 dagen na de laatste positieve kweek.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 100 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

ANTIBIOTICA
J02AA01
TRIAZOOL- EN TETRAZOOLDERIVATEN

Fluconazol

Diflucan
J02AC01

Itraconazol

Trisporal
J02AC02

Posaconazol

Noxafil
J02AC04

Voriconazol

Vfend
J02AC03
OVERIGE ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Caspofungine

Cancidas
J02AX04
J02AX01

Micafungine

Mycamine
J02AX05

Bijwerkingen bij kinderen

Lever- en galbijwerkingen lijken bij kinderen vaker voor te komen dan bij volwassenen.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, diarree. Hypokaliëmie.

Vaak (1-10%); hypotensie, hypertensie. Bronchospasme, dyspneu. Convulsies, hoofdpijn. Braken. Huiduitslag, jeuk. Hyperglykemie. Verhoogd ALAT, ASAT, AF, bilirubine, cholestase. Verhoogde creatininewaarde.

Soms: (0,1-1%): voorbijgaande roodheid van gezicht en hals, opvliegers. Pijn in de bovenbuik. Urticaria. Coagulopathie. Pijn op de infusieplaats. Verhoogd γ–GT.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties, incl. shock. Significante leverfunctiestoornis, hepatitis, leverfalen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • overgevoeligheid voor echinocandinen zoals caspofungine.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Behandeling van pasgeborenen (<1 maand) wordt niet aanbevolen. Bij het behandelen van pasgeborenen dient aandacht te worden besteed aan het spreidingsgebied van de gedissemineerde candidiasis, met inbegrip van het centrale zenuwstelsel (CZS); niet-klinische infectiemodellen wijzen erop dat hogere doses anidulafungine nodig zijn om voldoende doordringing in het CZS te verkrijgen
wat leidt tot hogere doses polysorbaat 80, een hulpstof van de formulering. Hoge
doses polysorbaten zijn in verband gebracht met potentieel levensbedreigende toxiciteiten bij pasgeborenen. (SmPC Ecalta)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Levertoxiciteit: bij stijging van leverenzymwaarden tijdens behandeling controleren op tekenen van een verslechterende leverfunctie; bij verslechtering beoordelen of voortzetting van de behandeling geïndiceerd is.

Onderzoeksgegevens: anidulafungine is niet onderzocht bij Candida-endocarditis, osteomyelitis of meningitis, evenmin bij infecties met C. krusei; de werkzaamheid is niet vastgesteld. Anidulafungine is alleen bij een beperkt aantal patiënten in een neutropene fase onderzocht en bij een beperkt aantal patiënten met diep-gelegen candida-infecties of een intra-abdominaal abces

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Pfizer Europe MA EEIG, SmPc Ecalta (EU/1/07/416) rev 22 : 31-07-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 8 juli 2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 8 juli 2020
 4. Cohen-Wolkowiez M, et al, Safety and pharmacokinetics of multiple-dose anidulafungin in infants and neonates., Clin Pharmacol Ther, 2011, 89(5), 702-7
 5. Benjamin DK Jr, et al, Safety and pharmacokinetics of intravenous anidulafungin in children with neutropenia at high risk for invasive fungal infections, Antimicrob Agents Chemother, 2006, 50(2), 632-8

Wijzigingen

 • 27 augustus 2020 14:16: Per abuis werd ' per inhalatie' als toedieningsweg weergegeven. Dit is gecorrigeerd naar intraveneus.
 • 08 juli 2020 11:53: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering