Dimetindeen

Stofnaam
Dimetindeen
Merknaam
Fenistil
ATC code
R06AB03
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

< 1 jaar: Off-label
> 1 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

1-12 jaar: 0,1 mg/kg/dag in 3 doses
Adolescenten en volwassenen: 3 dd 20-40 druppels of 3 dd 1-2 mg "

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Druppels, oraal (waterstofmaleaat) 1 mg/ml
De druppels bevatten propyleenglycol 100 mg/ml

Eigenschappen

H1-receptorantagonist met sederende en anticholinerge werking.

Kinetische gegevens

Er zijn geen gegevens omtrent de kinetiek van dit middel bij kinderen bekend.

Algemene opmerkingen

1 ml = 1 mg = 20 druppels.
1 druppel = 50 mcg.

Doseringen

Indicatie: Allergische aandoeningen
 • Oraal
  • 1 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 0,1 mg/kg/dag in 3 doses.
   • 1mg = 20 druppels

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 3 - 6 mg/dag in 3 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01

Oxomemazine

Toplexil
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE03
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Bijwerkingen bij kinderen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): slaperigheid. Zelden (0,01-0,1%): prikkelbaarheid (vooral bij jonge kinderen), hoofdpijn, duizeligheid. Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, droge mond. Zeer zelden (< 0,01%): anafylactoïde reacties inclusief gezichtsoedeem, farynxoedeem, spierspasmen, dyspneu. Verder zijn gemeld: jeuk, huiduitslag, exsudatieve multiforme erytheem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Pasgeborenen jonger dan een maand, vooral te vroeg geborenen.

Contra-indicatie algemeen

Prostaathyperplasie met urineretentie, acuut glaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder ondervinden. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties

Interacties antihistaminica algemeen:
Niet beoordeeld: de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie.

Referenties

 1. Novartis , SPC Fenistil (RVG 01528) 02-06-2017
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 20 okt 2014
 4. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen Formularium voor Kinderen, 2007

Wijzigingen

 • 09 november 2018 13:20: leeftijdsondergrens opgehoogd naar 1 jaar ( = conform SmPC Fenistil)
 • 11 oktober 2017 13:34: Het doseeradvies is aangepast naar de herziene SmPC.