Pyrimethamine

Stofnaam
Pyrimethamine
Merknaam
Daraprim
ATC code
P01BD01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Toxoplasmose: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Malaria:
<4jr: 12,5 mg daraprim en 250 mg sulfonamide
4-6jr: 25 mg daraprim en 500 mg sulfonamide
7-9jr: 37,5 mg daraprim en 750 mg sulfonamide
10-14jr: 50 mg daraprim en 1000 mg sulfonamide
>14jr: 75 mg daraprim met 1500 mg sulfonamide.
Toxoplasmose:
> 6 jr: initiële dosis 50 mg/dag,  gevolgd door 25 mg/dag in combinatie met sulfadiazine 150 mg/kg/dag (max 4 g) in 4 doses
2-6 jr: initiële dosis 2 mg/kg/dag (max 50 mg), gevolgd door 1 mg/kg/dag (max 25 mg), in combinatie met sulfadiazine 150 mg/kg/dag (max 2 g) in 4 doses
10 mnd-2 jr: 1 mg/kg/dag, in combinatie met sulfadiazine 150 mg/kg/dag (max 1,5 g) in 4 doses
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 25 mg

Eigenschappen

Dihydrofoliumzuurreductaseremmer, waarvan de affiniteit voor het protozoaire enzym veel groter is dan voor het menselijke. Het doodt de aseksuele erytrocytaire vormen van Plasmodia en is tevens werkzaam tegen Toxoplasma gondii.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Toxoplasmose, congenitaal
 • Oraal
  • 0 maanden tot 1 jaar
   • Startdosering: Op dag 1 en 2: 2 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Dag 3 en verder: 1 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur: Behandelduur 2-6 maanden. Daarna 1 mg/kg/dag 3 x per week gedurende het eerste levensjaar
   • In combinatie met sulfadiazine en folinezuur

Indicatie: Toxoplasmose, postnataal
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: Dag 1 en 2: 2 mg/kg/dag in 2 doses , max: 50 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: Dag 3 en verder: 1 mg/kg/dag in 1 dosis , max: 25 mg/dag.
   • Behandelduur: 21 dagen. Bij immunosuppressie tot 1-2 weken na verdwijnen symptomen
   • In combinatie met sulfadiazine en folinezuur

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

MALARIAMIDDELEN

AMINOCHINOLINES

Chloroquine

A-CQ100
P01BA01

Hydroxychloroquine

Plaquenil
P01BA02
BIGUANIDEN

Atovaquon+proguanil

Malarone, Malarone junior
P01BB51

Proguanil

Paludrine
P01BB01
METHANOLCHINOLINEN

Kinine

A–QS 200
P01BC01

Mefloquine

Lariam
P01BC02
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN

Artesunaat

Malacef
P01BE03

Bijwerkingen bij kinderen

Neutropenie [Lipka 2011], hyperfenylalaninemie [SmPC].

Bijwerkingen algemeen

Deze komen vooral voor bij gebruik van hoge doses. Malariabehandeling: zelden misselijkheid, braken, diarree, abdominale pijn, hematurie en hartritmestoornissen. Toxoplasmosebehandeling: afwijkingen in het bloedbeeld (leukopenie, agranulocytose, trombocytopenie, megaloblastaire anemie). De kans op megaloblastaire anemie of trombocytopenie wordt verminderd door gelijktijdige toediening van calciumfolinaat. In het begin van de behandeling komen in het algemeen misselijkheid, abdominale pijn, braken en diarree voor. Verder: lichtovergevoeligheid, atrofische glossitis, gastritis, duizeligheid, koorts, malaise, dermatitis, abnormale huidpigmentatie, depressie, ataxie, tremoren en convulsies.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Omdat pyrimethamine in combinatie met een sulfonamide wordt toegepast, dient tevens met de hiervoor geldende contra-indicaties rekening te worden gehouden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Pyrimethamine dient met voorzichtigheid gebruikt te worden bij nierziekten [SmPC].

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij ernstige lever- of nierfunctiestoornissen, afwijkingen in het bloedbeeld en bij folaatdeficiëntie door ziekte of ondervoeding. Bij de behandeling van toxoplasmose folaatsuppletie geven ter vermindering van het risico van beenmergbeschadiging; indien mogelijk 5 mg calciumfolinaat tweemaal per week i.m., als alternatief kan foliumzuur worden gegeven. Tijdens en tot 2 weken na de behandeling dienen wekelijks volledige bloedtellingen te worden verricht. Bij dreigende folaatdeficiëntie de behandeling staken en hoge doses calciumfolinaat toedienen. Wanneer een sulfonamide wordt gebruikt dient men, ter vermijding van kristalurie, voor voldoende vloeistofinname zorg te dragen.

Interacties

Relevant: het metabolisme wordt geremd door cobicistat en ritonavir.

Niet beoordeeld: bij combinatie met andere foliumzuurantagonisten kan het folaatmetabolisme verder worden onderdrukt.

Bij combinatie van trimethoprim/sulfonamide en pyrimethamine (meer dan 25 mg per week) kan megaloblastaire anemie optreden.

Het kan de myelosuppressieve werking van zidovudine en van oncolytica, bijvoorbeeld van methotrexaat, versterken.

Het kan door verdringing uit de eiwitbinding de werking van onder andere kinine en cumarines versterken.

De absorptie kan verlaagd zijn door antacida.

Bij combinatie met lorazepam kan hepatotoxiciteit optreden.

Bij combinatie met methotrexaat bij kinderen met leukemie van het centraal zenuwstelsel kunnen convulsies optreden.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 07-feb-2017
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 16 nov 2014
 4. GlaxoSmithKline BV, SPC Daraprim (RVG 00254) 14-12-2011, www.cbg-meb.nl
 5. Lipka B et al., Monitoring of plasma concentration of pyrimethamine (PYR) in infants with congenital Toxoplasma gondii infection--own observations., Wiad Parazytol., 2011, 57(2), 87-92

Wijzigingen

 • 29 januari 2015 21:22: De literatuur over de toepassing van pyrimethamine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid in wijzgingen in het doseeradvies.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering