Proguanil

Stofnaam
Proguanil
Merknaam
Paludrine
ATC code
P01BB01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Suppressief profylacticum tegen malaria. Het remt het parasitaire enzym dihydrofolaat-reductase (foliumzuurantagonist) en heeft alleen een effect op de bloedstadia van de parasiet. Resistentie is waargenomen. Proguanil is de pro-drug van de actieve stof cycloguanil.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Malariaprofylaxe:
<1 jaar: 25 mg/dag
1 - 4 jaar: 50 mg/dag
5 - 8 jaar: 100 mg/dag
9 - 14 jaar: 150 mg/dag
>14 jaar: 200 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (hydrochloride) 100 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Profylaxe malaria

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Niet geven
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Niet geven
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie neemt de klaring van proguanil af. Hierdoor is het risico op bijwerkingen verhoogd.

Symptomen van overdosering zijn hematurie, misselijkheid, braken en pijn in de nierstreek. Aplastische en megaloblastaire anemie kunnen ontstaan.

Bijwerkingen algemeen

Zelden (0,1–1%): allergische reacties zoals urticaria of angioneurotisch oedeem. Reversibele haaruitval, huidreacties en stomatitis; bij hoge dosering pijnlijke ulceraties van de mond- en keelholte.

Verder zijn gemeld: geneesmiddelgerelateerde koorts, cholestase, vasculitis. Maag-darmbezwaren zoals diarree en obstipatie, voornamelijk bij de aanvang van het gebruik. Bij gestoorde nierfunctie kan aplastische en/of megaloblastaire anemie ontstaan.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

  • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
  • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min).

Interacties

Proguanil is substraat voor CYP2C19 en in mindere mate voor CYP3A4.

Niet beoordeeld: proguanil kan het effect van cumarinederivaten versterken.

Gelijktijdige toediening met magnesiumtrisilicaat vermindert de absorptie met ong. 65%.

CYP2C19-remmers kunnen de werking van proguanil verminderen.

Efavirenz vermindert mogelijk de werking van proguanil.

MALARIAMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOCHINOLINES

Chloroquine

A-CQ100
P01BA01

Hydroxychloroquine

Plaquenil
P01BA02
BIGUANIDEN

Atovaquon+proguanil

Malarone, Malarone junior
P01BB51
METHANOLCHINOLINEN

Kinine

AQS 200
P01BC01

Mefloquine

Lariam
P01BC02
DIAMINOPYRIMIDINES

Pyrimethamine

Daraprim
P01BD01
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN, ENKELVOUDIG

Artesunaat

Malacef
P01BE03
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN, COMBINATIEPREP.
P01BF01
P01BF05

Referenties

  1. LCR, Malariaprofylaxebulletin 2015
  2. Alliance Pharmaceuticals Limited, SmPC Paludrine (RVG 00550) 09-12-2013, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
  3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 10 nov 2015
  4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 10 nov 2015

Wijzigingen

  • 10 november 2015 17:07: nieuw toegevoegd
  • 10 november 2015 16:57: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering