Kinine

Stofnaam
Kinine
Merknaam
AQS 200
ATC code
P01BC01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van niet ernstige chloroquineresistente malaria tropica:
≥ 6 jaar: 30 mg/kg/dag in 3 doses

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (sulfaat-2-water) 200 mg

Eigenschappen

Een Cinchona alkaloïd dat verwant is aan kinidine. Malariamiddel; grijpt aan op de erytrocytaire vormen van Plasmodium (bloedschizonticide werking). Kinine werkt niet op de stadia in de lever. Het werkingsmechanisme is nog onduidelijk. Hypothesen zijn: verstoring van de eiwitaanmaak via een invloed op het DNA van de parasiet en/of verhoging van de pH van de organellen van de parasiet waardoor deze sterft.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Behandeling ongecompliceerde malaria
 • Oraal
  • < 8 jaar
   [2] [4]
   • 30 mg/kg/dag in 3 doses, max: 1.800 mg/dag.
   • Behandelduur: De behandelingsduur is tot 7 dagen nadat de patiënt koortsvrij is.
   • Advies inname/toediening:

    De tabletten dienen na de maaltijd te worden ingenomen.

   • Altijd in combinatie met clindamycine

  • ≥ 8 jaar
   [2] [4]
   • 30 mg/kg/dag in 3 doses, max: 1.800 mg/dag.
   • Behandelduur: De behandelingsduur is tot 7 dagen nadat de patiënt koortsvrij is.
   • Advies inname/toediening:

    De tabletten dienen na de maaltijd te worden ingenomen.

   • Altijd in combinatie met doxycyline

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

MALARIAMIDDELEN

AMINOCHINOLINES

Chloroquine

A-CQ100
P01BA01

Hydroxychloroquine

Plaquenil
P01BA02
BIGUANIDEN

Atovaquon+proguanil

Malarone, Malarone junior
P01BB51

Proguanil

Paludrine
P01BB01
METHANOLCHINOLINEN

Mefloquine

Lariam
P01BC02
DIAMINOPYRIMIDINES

Pyrimethamine

Daraprim
P01BD01
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN

Artesunaat

Malacef
P01BE03

Bijwerkingen algemeen

Cinchonisme met als symptomen: duizeligheid, oorsuizen, gehoorstoornissen, tremoren, hoofdpijn, rillingen, visusstoornissen (bv. gestoorde kleurperceptie, fotofobie, nachtblindheid, wazig zien, diplopie en zelfs blindheid), bij hoge doses optische atrofie en blindheid. Verder: bittere smaak, misselijkheid, braken, maagpijn, diarree. Allergische reacties zoals jeuk, urticaria, dyspneu, astmatische symptomen, blozen, angio-oedeem en trombocytopenische purpura, acute interstitiële nefritis. Zelden granulomateuze hepatitis, hypoglykemie, hypoprotrombinemie, trombocytopenie, agranulocytose, acute hemolyse, hemolytische anemie, hemolytisch uremisch syndroom, hemoglobinurie, hartritmestoornissen, angineuze klachten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Tinnitus. Neuritis optica. G6PD-deficiëntie. Bestaande hemoglobinurie, gepaard gaande met malaria. Overgevoeligheid voor aan kinine verwante stoffen (bv. kinidine).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtig bij atriumfibrillatie, andere ernstige hartafwijkingen, myasthenia gravis, nier- of leverfunctiestoornissen. Bij optreden van overgevoeligheidsreacties of hemolyse de behandeling onmiddellijk staken. Aanbevolen wordt tijdens behandeling de bloedglucosespiegels te bepalen. Resistentie kan optreden. Kinine voorkomt niet de recidieven van malaria tertiana, malaria ovale en malaria quartana.

Interacties

Kinine is substraat voor CYP3A4.

Relevant: elvitegravir en ritonavir remmen het metabolisme.

De plasmaconcentratie kan dalen door lopinavir.

Niet relevant: de plasmaconcentratie van digoxine kan stijgen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met mefloquine.

Niet beoordeeld: aluminiumbevattende antacida kunnen de absorptie vertragen of verminderen.

Pyrimethamine kan de plasmaconcentratie van kinine verhogen met risico op verhoogde toxiciteit; de dosering van kinine moet worden verlaagd.

Middelen die de urine alkaliseren (acetazolamide, natriumwaterstofcarbonaat) kunnen bij gelijktijdig gebruik de uitscheiding van kinine vertragen.

De werking van cumarinederivaten of spierrelaxantia kan worden versterkt.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 29 okt 2014
 2. ARTECEF B.V., SPC A-QS 200 (RVG 52455) 2 maart 2012, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 23 juli 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, contraindicaties, bijwerkingen, waarschuwingen & voorzorgen), Geraadpleegd 29 okt 2014, Geraadpleegd 23 juli 2014
 4. LCR, Malariaprofylaxe bulletin 2013

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering