Artemether + lumefantrine

Stofnaam
Artemether + lumefantrine
Merknaam
Riamet
ATC code
P01BF01

Artemether + lumefantrine

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Artemether en lumefantrine hebben een bloedschizonticide werking. In de voedingsvacuole van de malariaparasiet interfereren beide stoffen waarschijnlijk met de conversie van het toxische haem tot het niet-toxische hemozoïne (malariapigment). Zowel artemether als lumefantrine remt daarnaast de nucleïnezuur- en eiwitsynthese binnen de malariaparasiet. De combinatie heeft een sterke activiteit in het opruimen van gametocyten.

In Zuidoost-Azië is in 2015 resistentie ontstaan tegen artemisinines. Studies lieten een vertraagde klaring van parasieten zien (getoond als een hoger percentage patiënten met parasitemie op dag 3 na het begin van de behandeling). In Afrika zijn enkel geïsoleerde gevallen van een vertraagde klaring van parasieten beschikbaar, hier is geen duidelijke trend naar ontwikkeling van resistentie waargenomen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

Ongecompliceerde malaria (P. Falciparum):
> 5 kg: on-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ongecompliceerde malaria (P. Falciparum):
> 5-15 kg: 20 mg artemether + 120 mg lumefantrine (1 tablet) op 0-8-24-36-48-60 uur.
> 15-25 kg: 40 mg artemether + 240 mg lumefantrine (2 tabletten) op 0-8-24-36-48-60 uur.
> 25-35 kg: 60 mg artemether + 360 mg lumefantrine (3 tabletten) op 0-8-24-36-48-60 uur.
> 35 kg:  80 mg artemether + 480 mg lumefantrine (4 tabletten) op 0-8-24-36-48-60 uur.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per tablet: Artemether 20 mg Lumefantrine 120 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Behandeling ongecompliceerde malaria
 • Oraal
  • 5 tot 15 kg
   [1] [2]
   • 20 mg artemether + 120 mg lumefantrine (1 tablet) op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur.

  • 15 tot 25 kg
   [1]
   • 40 mg artemether + 240 mg lumefantrine (2 tabletten) op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur.

  • 25 tot 35 kg
   [1]
   • 60 mg artemether + 360 mg lumefantrine (3 tabletten) op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur.

  • ≥ 35 kg
   [1]
   • 80 mg artemether + 480 mg lumefantrine (4 tabletten) op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Kinderen van ≤ 12 jaar:
Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, verminderde eetlust (beide bij ca. 17%). Hoest (bij ca. 23%). Braken (ca. 20%), buikpijn.

Vaak (1–10%): duizeligheid. Hartkloppingen, verlengd QT-interval (ECG). Misselijkheid, diarree. Slaapstoornissen. Vermoeidheid, asthenie. Spierpijn, gewrichtspijn. Huiduitslag. Toename leverfunctiewaarden.

Soms (0,1–1%): clonus. Jeuk, urticaria.

Zelden (0,01–0,1%): overgevoeligheidsreacties.

Verder zijn gemeld: angio-oedeem. Uitgestelde hemolytische anemie (tot enkele weken na staken van de behandeling).

Kinderen > 12 jaar:
Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, duizeligheid. Hartkloppingen. Misselijkheid, braken, buikpijn. Vermoeidheid, asthenie, verminderde eetlust. Spierpijn, gewrichtspijn.

Vaak (1-10%): paresthesie, clonus, loopstoornis. Slapeloosheid. Hoesten. Diarree. Huiduitslag, jeuk. Verlengd QT-interval (ECG).

Soms (0,1-1%): hypo-esthesie, ataxie. Slaperigheid. Urticaria. Toename leverfunctiewaarden.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, angio-oedeem. Uitgestelde hemolytische anemie (tot enkele weken na staken van de behandeling).

[SmPC Riamet]

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, duizeligheid. Hartkloppingen. Misselijkheid, braken, buikpijn. Vermoeidheid, asthenie, verminderde eetlust. Spierpijn, gewrichtspijn.

Vaak (1-10%): paresthesie, clonus, loopstoornis. Slapeloosheid. Hoesten. Diarree. Huiduitslag, jeuk. Verlengd QT-interval (ECG).

Soms (0,1-1%): hypo-esthesie, ataxie. Slaperigheid. Urticaria. Toename leverfunctiewaarden.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, angio-oedeem. Uitgestelde hemolytische anemie (tot enkele weken na staken van de behandeling).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • ernstige malaria volgens de WHO-definitie;
 • congestief hartfalen met gereduceerde linkerventrikel ejectiefractie (in de voorgeschiedenis);
 • symptomatische aritmieën of klinisch relevante bradycardie (in de voorgeschiedenis);
 • verstoringen in de elektrolytenbalans (zoals hypokaliëmie of hypomagnesiëmie);
 • (aangeboren) verlengd QTc-interval of aandoening die een verlenging van QTc-interval kan veroorzaken;
 • familiegeschiedenis van plotselinge dood.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij ernstige lever- en nierfunctiestoornissen; het wordt aanbevolen het kaliumgehalte in het bloed en het ECG te controleren.

Bij verslechtering van het ziektebeeld: voer ECG-controle uit en corrigeer zonodig de elektrolytenbalans; start onmiddellijk een alternatieve behandeling tegen malaria.

(Recent/gelijktijdig) gebruik van andere malariamiddelen: Vanwege onvoldoende gegevens wordt combinatie met andere malariamiddelen niet aanbevolen. Houd rekening met de lange eliminatiehalfwaardetijd van lumefantrine wanneer kinine wordt toegediend aan patiënten die eerst behandeld werden met artemether/lumefantrine. Als (i.v.) kinine na artemether/lumefantrine gegeven wordt, het ECG nauwkeurig controleren. Als artemether/lumefantrine na mefloquine of kinine gegeven wordt, de voedselinname nauwkeurig controleren (voor mefloquine) of een ECG uitvoeren (voor kinine). Bij patiënten die eerder met halofantrine behandeld werden, artemether/lumefantrine niet eerder toedienen dan een maand na de laatste dosis halofantrine.

Bij een aanhoudende aversie tegen voedsel gedurende de behandeling, de patiënt nauwkeurig vervolgen vanwege meer kans op een recidief.

Follow-up na behandeling is volgens de SWAB geïndiceerd op dag 8 en 14 na start van de behandeling in verband met risico op post-therapeutische hemolytische anemie, en op dag 28 na start van de behandeling in verband met risico op recrudescentie.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Artemether induceert CYP3A4 en CYP2C19 in lichte mate, remt CYP2D6 en CYP1A2 in lichte mate en is substraat voor CYP3A4/5.

Relevant:
Afname artemether: de concentratie kan dalen door efavirenz, etravirine en nevirapine.

Toename artemether: de concentratie stijgt door tipranavir.

Niet relevant: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met hydrokinine, kinidine, kinine en middelen die het QTc-interval kunnen verlengen; de fabrikant ontraadt de combinatie.

Niet beoordeeld: combinatie met geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden door CYP2D6 en met krachtige CYP3A4-inductoren zoals rifampicine wordt ontraden. Rifampicine verlaagt de AUC van artemether met ong. 89% en de AUC van lumefantrine met ong. 68%; inductoren dienen te worden vermeden tot ten minste 1 maand na stoppen.
Grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid van artemether verdubbelen door remming van CYP3A4. Gebruik van grapefruit(sap) wordt ontraden bij de combinatie van artemether en lumefantrine.

MALARIAMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOCHINOLINES

Chloroquine

A-CQ100
P01BA01

Hydroxychloroquine

Plaquenil
P01BA02
BIGUANIDEN

Atovaquon+proguanil

Malarone, Malarone junior
P01BB51

Proguanil

Paludrine
P01BB01
METHANOLCHINOLINEN

Kinine

AQS 200
P01BC01

Mefloquine

Lariam
P01BC02
DIAMINOPYRIMIDINES

Pyrimethamine

Daraprim
P01BD01
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN, ENKELVOUDIG

Artesunaat

Malacef
P01BE03
ARTEMISININE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN, COMBINATIEPREP.
P01BF05

Referenties

 1. Novartis Pharma BV, SmPC Riamet (RVG 25773) 04-12-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. WHO, Guidelines for the treatment of malaria., www.who.int, 2015, 3rd edition
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (eigenschappen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen, bijwerkingen), Geraadpleegd 6-6-2021
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 16 aug 2018

Wijzigingen

 • 28 september 2017 10:46: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering